Stavební úpravy a stavební povolení (ohlášení stavby) | stavimbydlim.cz
leaderboard

Vyžadují stavební úpravy stavební povolení nebo ohlášení stavby?

Fotovoltaika - úspory
Fotovoltaika - úspory

O tom, zda stavební úpravy vyžadují stavební povolení, nebo ne, rozhoduje rozsah prováděných prací, ale také to, zda se zasahuje do nosných konstrukcí či se mění požární bezpečnost stavby. Které další faktory ovlivňují nutnost vyřídit povolení na stavebním úřadě?

Stavební úpravy nevyžadující stavební povolení ani ohlášení stavby

V § 103 odst. 1 stavebního zákonu je uvedeno, že stavební povolení ani ohlášení stavby stavebnímu úřadu nevyžadují stavební úpravy, pokud se:

 • jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby,
 • nemění vzhled stavby ani způsob užívání stavby,
 • nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí,
 • jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby,
 • nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.

Pokud tedy například rekonstruujete podlahy v domě, natahujete nové omítky, potřebujete vybourat nenosnou příčku atd., nepotřebujete pro podobné stavební úpravy ani stavební povolení, ani ohlášení stavby.

Rekonstrukce podlahy se mezi stavební úpravy nazařazuje
Mezi stavební úpravy spadá například rekonstrukce podlahy. Ta však nevyžaduje žádná stavební povolení, ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Několik postřehů ke stavebním úpravám

 • Za zásah do nosných konstrukcí lze považovat například opravu krovu, bourání nosné stěny, bourání otvoru do nosné stěny, rekonstrukci stropů atd.
 • Vzhled stavby se změní nástavbou, přístavbou, ale také zazděním otvoru, zvětšením/vybouráním otvoru v obvodové stěně, výměnou krytiny atd.
 • Způsob užívání se změní například při rekonstrukci půdy na obytné podkroví či starého zemědělského objektu na objekt obytný.
 • Požární bezpečnost stavby může být ovlivněna například novým dřevěným fasádním obkladem, zasklením lodžie či osazením střešních oken.
 • Zateplení fasády budovy je stavební úprava.
Zateplení fasády - stavební úprava
Zateplení fasády je stavební úprava

Stavební úpravy a ohlášení stavby

Ohlášení stavby bude potřeba u záměrů, kterými se:

 • nezasahuje do nosných konstrukcí stavby,
 • nemění se vzhled stavby,
 • nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí.

Ve všech ostatních případech, kdy se zasahuje do nosných konstrukcí a mění se vzhled stavby, je nutné vyřídit stavební povolení (typickým příkladem je rozsáhlá rekonstrukce starého domu, rekonstrukce střechy, bourání nosných konstrukcí, zajišťování statiky domu, podřezání domu atd.).

Stavební úpravy nevyžadují územní souhlas ani rozhodnutí o umístění stavby.

Co je to stavební úprava?

Stavební úprava je jednou ze změn dokončené stavby, při které se zachovává vnější půdorysné a výškové ohraničení stavby (vyjma zateplení obvodového pláště budovy). Pod stavební úpravu tedy nespadá ani nástavba, ani přístavba.

Může vás zajímat:


Jakého odborníka hledáte?

Zajistíme Vám cenové nabídky od odborníků ve Vašem okolí. Zdarma a nezávazně!

Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Přístavba, nástavba a stavební povolení – kdy je potřeba stavební povolení, nebo ohlášení stavby, jaké formuláře je potřeba vyplnit a jaké podklady doložit?

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je zdarma.
 • Poptávka není závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Nabídky od firem si můžete porovnat přímo v e-mailu.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?
Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů
 
blank
blank
FVE exit