Zemní vruty pro založení zahradní pergoly

Zemní vruty představují poměrně jednoduchý a rychlý způsob založení staveb, jako je pergola, zahradní domek, terasa a příp. i celá dřevostavba. Oproti betonovým základovým patkám a zatloukacím ocelovým patkám má několik výhod.

Základy pro zahradní pergolu můžete zhotovit z betonových patek, natloukacích zemních patek a ze zmíněných zemních vrutů. Doposud nejrozšířenějším způsobem zakládání zahradních pergol jsou patky betonové. Patky jsou únosné, odolné a mají dlouhou životnost, nicméně jsou pracné a jejich výstavba je časově zdlouhavá. Nejenže je třeba vyhloubit do země díru, zhotovit bednění a provést betonáž patky, ale beton určitou chvíli musí zrát a tvrdnout, což znamená časové zpoždění stavby minimálně o 3 – 4 dny.

Výhody zemních vrutů pro stavbu pergoly

S použitím zemních vrutů odpadá tato technologická pauza, navíc není nutné provádět žádné zemní práce a ani bednění. Nemusíte navíc řešit otázku, co udělat s odtěženou hlínou. Zemní vrut je po zavrtání do země ihned únosný a je možné započít s dalším krokem výstavby pergoly. Velkou výhodou také je, že vrut lze zavrtat prakticky kdykoli, a to i v zimě během mrazů. Někteří mohou ocenit také to, že základy ze zemních vrutů jsou lehce demontovatelné. Stavbu je tak velmi jednoduché odstranit či přemístit na jinou část pozemku. Betonové základy by bylo třeba zdemolovat, příp. by byly ponechány na stávajícím místě a musely by být postaveny základy nové.

Jak používat zemní vruty

Zemní vruty jsou velmi jednoduché na instalaci a v mnoha případech vám k tomu postačí kus ocelové trubky, nebo roxoru. Zemní vruty mají v horní části předvrtané instalační otvory, které slouží k provlečení trubky, která vytvoří dostatečně dlouhou páku pro snadné „zatočení“ vrutů do země. V případě větších vrutů či v případě tvrdé zeminy je instalace náročnější. V tom případě je k instalaci zemních vrutů používán instalační T kříž, který se nasadí na zemní vrut. Kříž je oboustranný, z každé strany je na něj možné navléct trubku a zvětšit tak rameno síly.

Pokud se na pozemku nachází tvrdá a kamenitá půda, lze v místech, kde budou zavrtány zemní vruty, předem vyvrtat díru pomocí SDS vrtáku o průměru 20 – 30 mm, díky které bude následné zavrtání vrutů jednodušší. Navíc si tak jednoduše ověříte, zda se v místě vrtu nenachází velké kameny či jiné nepřekonatelné překážky.

Mechanizovaná instalace zemních vrutů

Pokud instalujete zemní vruty pro stavbu plotu či větší stavby, kde se předpokládá s vrtáním většího množství zemních vrutů, můžete použít motorový vrták, který lze využít pro předvrtání otvoru i pro samotnou instalaci zemního vrutu do země.

Pakliže stavíte větší stavbu, u které se počítá s velkým zatížením, budete potřebovat velké zemní vruty, které již nelze instalovat ručně. K instalaci větších zemních vrutů se používá pásový zemní vrták, který předvrtá otvor pro instalaci zemního vrutu a zemní vrut zavrtá do země.

Zemní vrut musí být v rovině

Při instalaci zemních vrutů do země je nutné dbát na to, aby byly všechny zemní vruty v rovině. To kontrolujeme jednoduše pomocí napnuté stavební šňůry, která se napne od jednoho rohu k druhému. Všechny mezilehlé zemní vruty nesmí být od této šňůry vychýleny.

Mimo to musí být zemní vruty osazeny ve stejné výšce. Výškové osazení zemních vrutů se jednoduše zkontroluje pomocí vodováhy, nebo šlauchváhy.

Během vrtání zemních vrutů je taktéž potřeba kontrolovat, aby byly zemní vruty ve svislé poloze. K tomu lze použít klasickou vodováhu či k tomu určenou rohovou vodováhu, která jedním přiložením ukáže, zda je zemní vrut ve svislé poloze v obou směrech.

Zatloukací patky jako alternativa k zemním vrutům

Zatloukací patky jsou další možností, jak rychle bez betonování zhotovit základy pro lehké zahradní stavby. Instalace zatloukacích patek je obdobná jako u zemních vrutů s tím rozdílem, že místo zavrtání se patky do země zatlučou palicí. O zatloukacích patkách pro založení zahradní pergoly jsme vás již informovaly v předešlém článku – stavba pergoly na zatloukacích základových patkách.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Pergola
Pergola bude:
Součástí poptávky je:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů