Stavba betonové patky pro založení zahradní pergoly

Pomalu se blíží léto a grilovací sezóna klepe na dveře. Kdo by si rád v létě neposeděl pod pergolou na zahradě? Pokud to však chcete stihnout ještě letos, je třeba začít plánovat stavbu pergolu už teď. Stavba pergoly trvá sice 1 – 3 týdny (v závislosti na konstrukci), nicméně plánování a výběr zabere poměrně dost času.

Aby pergola vydržela dlouhá léta, byla odolná a stabilní, je třeba ji řádně založit. Základ pergoly je možné zhotovit vícero způsoby. Pro založení pergoly lze využít:

 • Betonovou základovou patku
 • Zatloukací základovou patku
 • Zemní vrut

Každá z těchto metod založení pergoly má své výhody a nevýhody a každá se provádí jiným způsobem. V tomto článku se budeme zabývat stavbou betonové základové patky, v navazujících článcích si rozebereme založení pergoly na zemních vrutech a zatloukacích patkách. Odkazy na články věnující se zatloukacím patkám a zemním vrutům naleznete níže:

Související články:

Zemní vruty pro založení zahradní pergoly


Pergola - nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Pergola - IN
Pergola bude:
Součástí poptávky je:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Stavba pergoly na zatloukacích základových patkách

Betonové základové patky

Betonová základová patka je standardní způsob založení zahradní pergoly. Zhotovení betonové základové patky je pracnější a zdlouhavější, nicméně jedná se o pevný a únosný základ pro masivní konstrukce z větších dřevěných profilů. Při stavbě betonové patky je potřeba vyhloubit základovou rýhu, do které se bude betonová patka odlévat. Vzhledem k tomu, že v mnoha případech základová patka ční nad úroveň přilehlého terénu, je třeba zhotovit bednění. V některých případech však stačí beton aplikovat přímo do stavební rýhy.

Bednění základové patky

Pokud potřebujete udělat bednění základové patky, nabízí se několik možností, jak bednění provést. Nejpracnějším bedněním je bednění z dřevěných desek. Desky z jehličnatého dřeva tl. 24 mm sbijete pomocí hřebíků, nebo sešroubujete pomocí vrutů do požadovaného tvaru a takto zhotovené bednění umístíte do vyhloubené díry. Bednění je třeba správně výškově osadit a srovnat do roviny ve všech směrech. Standardní velikost betonové patky je 30 x 30, příp. 40 x 40 cm. Hloubka založení betonové patky je v nezámrzné hloubce, tedy v 800 mm pod úrovní přilehlého terénu, v některých půdách to může být až 1200 mm.

Bednění betonové patky lze však zhotovit i jednodušeji. Pro rychlé zhotovení bednění se může použít například betonové ztracené bednění, ze kterého se v rýze vyskládá sloupek, který se následně vybetonuje betonem. Ještě jednodušším řešením vytvoření bednění je použití plastového kanalizačního potrubí KG. Tato potrubí jsou vyráběna v dimenzích 100 – 500 mm, tudíž je lze využít jak pro stavbu menších subtilních pergol, tak pro stavbu velkých masivních dřevěných konstrukcí s větším zatížením.

Tip: Chystáte se na novou pergolu? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Vyrovnání základových patek

Před samotnou betonáží základové patky je třeba bednění srovnat, aby hrany základu byly v jedné rovině a kotevní patka stojiny byla v těžišti základu. Především je také nutné, aby základ byl správně výškově osazen, tedy aby všechny základové patky byly ve stejné výškové úrovni. K tomu lze využít nivelační přístroj, vodováhu či hadicovou vodováhu (šlauchváha).

Beton na základovou patku

Vzhledem k velikosti a předpokládanému zatížení zahradní pergoly lze pro betonování betonové patky použít beton třídy C12/15, příp. C8/10. Pro stavbu základové patky pro pergolu o nízké hmotnosti lze použít suchý beton. Po odlití betonu je vhodné beton kropit vodou, aby mohl beton řádně hydratovat a nedocházelo k tvorbě trhlin v betonu. Aby bylo u betonu dosaženo optimálních vlastností, je třeba dodržet správný poměr složek betonu.

Po odlití betonové patky a po dostatečném vyzrání betonu lze bednění rozebrat a odstranit.

Bioklimatická pergola – chytrá pergola s nastavitelnými lamelami

Kotevní ocelové patky

Do takto vytvořené základové konstrukce se následně upevní kotevní ocelový profil – kotevní patka. Těch existuje několik různých druhů.

Základní členění kotevní ocelových patek je:

 • Kotevní patky určené k přímému usazení do čerstvého betonu
 • Kotevní patky určené k dodatečnému upevnění na pevný podklad

Při osazování kotevních patek je třeba kontrolovat jejich svislost ve všech směrech a také jejich souběžnost, pravoúhlost a správné výškové osazení vzhledem k ostatním patkám. Jednoduše řečeno je třeba myslet na to, aby patka nebyla v některém místě uskočená.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Na trhu jsou k dostání nejen kotevní patky pro uchycení stojiny (dřevěného pilíře), ale i patky pro uchycení vodorovných prvků (vaznic, krokví, apod.).

Kotevní patky pro uchycení stojin k betonovému základu se dělí na:

 • Kotevní profil TT
 • Patka pilíře s maticí výškově nastavitelná
 • Patka šroubová T rektifikovatelná
 • Kotevní patku U určená k zabetonování
 • Kotevní patka úhelníková
 • Třmenová kotva
 • Kotva s plošinkou a mnoho dalších typů

Bude Vás zajímat: Stavíte-li pergolu, je možné, že budete muset vyřídi ohlášení stavby. V článku o stavebních povoleních zjistíte, kdy je potřeba pro stavbu pergoly vyřídit stavební povolení či ohlášení stavby.

Jak vytyčit pergolu?

Před samotnou stavbou pergolu, hloubením základů či zatloukání základových patek je třeba pergolu vytyčit. Jako podklad pro zaměření použijeme výkresovou dokumentaci a určíme jednotlivé rohové body, ve kterých se nachází nosné stojiny pergoly. V těchto místech se do země zatlučou dřevěné kolíky či ocelové tyče. Na tyto značky se následně ve všech rozích upevní a napne šňůra tak, aby v žádném místě nebyla prověšena. Dle projektu pak vytyčíme zbytek mezilehlých stojin, které mají osu v místě, které protíná napnutá šňůra. Po vytyčení pergoly je nutné překontrolovat kolmost všech stran přeměřením úhlopříček půdorysu pergoly.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Pergola
Pergola bude:
Součástí poptávky je:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů