Architektonická studie rodinného domu

soutez

Pokud si chcete postavit dům, který bude splňovat vaše požadavky a potřeby a zároveň bude respektovat okolí domu a možnosti stavebního pozemku, je architektonická studie rodinného domu prakticky jedinou možností, jak toho dosáhnout.

Co znamená pojem architektonická studie

Je to především důležitá fáze přípravy stavby, ve které se architekt seznamuje se všemi potřebnými informacemi, a to jak od investorů, tak od stavebního úřadu. Pro kladný výsledek je potřebná oboustranná spolupráce, dostatek času, a hlavně otevřená diskuse, při které se upřesňuje a definuje zadání.

Dobrý architekt by měl umět i usměrnit zákazníkovy nesmyslné nebo nerealistické požadavky. Ale hlavně potřebuje znát životní styl zákazníka, jeho představy o budoucím domě, na co je zvyklý a co mu vyhovuje, co se mu líbí a samozřejmě i finanční možnosti, aby na jejich základě našel vhodné řešení a všechny informace zpracoval do výsledného návrhu domu tak, aby výsledkem byl koncept, který se bude prolínat celou stavbou, a který udělá z vašeho domu originální bydlení ušité na míru přesně pro vás, což vám žádný typový projekt nenabídne.

Prvotní návrh dispozice a vzhledu domu

Architektonický koncept je první návrh, jak by měl dům vypadat a měl by vést k diskusi, ve které architekt seznámí zákazníka s důvody, které stály za navrženým řešením, například vytvoření soukromí, jednotlivé zóny domu, orientace, využití pozemku, oslunění, výhledy. To vše tak, aby jim zákazník porozuměl a mohl se k nim vyjádřit. Teprve na základě jeho připomínek se provedou korekce a úpravy, a připraví se finální podoba architektonické studie, která poslouží v další fázi pro vypracování projektové dokumentace, podle které se bude stavba realizovat.

Co obsahuje architektonická studie

Jako všechny stupně projektové dokumentace obsahuje část textovou a výkresovou.


Projekt - nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Projekty-IN
Na co projektová dokumentace bude?

Popis budovy

Střecha objektu bude...
Stavba bude...
Projektová dokumentace bude obsahovat...

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Do textové části jsou zahrnuty:

 • Základní informace o stavbě – takové shrnutí všech podnětů, požadavků a informací, na základě kterých celá architektonická studie vznikala.

Do výkresové části architektonické studie patří:

 • Architektonický koncept domu – většinou ve více variantách.
 • Vizualizace domu – důležitá součást, protože během diskusí a připomínek zákazník někdy zapomene, co že to vlastně všechno odsouhlasil a vizualizace slouží k potvrzení, že tohle je opravdu to, co chtěl.
 • Umístění domu na pozemek s ohledem na orientaci světových stran – oslunění domu je velice důležitý faktor, který výrazně přispívá k celkové náladě a pohodě v domě.
 • Situace širších vztahů stavby k okolí.
 • Půdorysy s dispozičním uspořádáním a výměrou ploch jednotlivých místností – dobrá dispozice je základ pro to, aby v domě fungoval plynulý provoz bez kolizí, je v podstatě jednou z nejdůležitějších aspektů.
 • Architektonické pohledy – aby měl zákazník představu, jak bude jeho dům ze všech stran vypadat.
 • Návrh interiéru i s rozmístěním nábytku – který je v souladu s navrženou dispozicí a funkčností.
pohled na objekt - architektonická studie
Součástí architektonické studie jsou i pohledy na budovu, příp. i její vizualiazce, aby si investor mohl lépe představit podobu budoucího domu.

Kolik stojí architektonická studie

Ceny za provedení architektonické studie se případ od případu liší, protože závisí na velké spoustě aspektů. Přesná cena se dá stanovit až na základě konkrétního zadání, ze kterého bude jasné, o jak velkou a složitou stavbu se jedná. Každý architekt má svůj osvědčený systém pro stanovení ceny. V praxi se zákazník většinou setkává se třemi způsoby:

Odhad podle výsledné ceny domu

Odhad ceny zpravidla probíhá tak, že architekt spočítá obestavěný prostor domu v m³ a výsledný objem násobí cenou za m³, kterou vezme z ceníků nebo většinou na základě zkušeností z již vlastních realizovaných staveb. Z výsledné ceny domu si vezme procentuelní část podle jednotlivých výkonů. Tento postup je součástí českých stavebních standardů, ve kterých je stanoveno procento odměny podle konkrétních činností. Pro architektonické studie se jedná o 1–2 % z ceny zakázky. Při takovém postupu může ovšem nastat problém s tím, že architekt není motivován zákazníkovi peníze šetřit, ale spíš naopak.

Tip: Potřebujete projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Výpočet ceny studie podle m² plochy domu

Tento typ výpočtu se často používá u rodinných domů a bývá pro zákazníka přehlednější, protože si lépe dovede představit navrhovanou plochu domu.  Architekt spočítá m² plochy domu a vynásobí ji svou cenou.

Výpočet podle časové náročnosti

Spočívá v tom, že autor architektonické studie odhadne její časovou náročnost v hodinách, které vynásobí hodinovou sazbou. Ta se pohybuje zpravidla v rozmezí 400–1200 Kč/hodinu.

Před vlastním podpisem smlouvy je dobré se detailně informovat, co všechno je součástí ceny.

Většina architektů do ní nezahrnuje například:

 • návštěvu stavební parcely,
 • zjištění dotčených inženýrských sítí nebo,
 • nastudování informací.

Rovněž vizualizace nemusí být součástí studie a požadavek na její provedení může ve finále znamenat pro zákazníka peníze navíc. Většina architektů uvítá, když může navrhnout dům kompletně včetně interiérů, ale jeho návrh obecně není součástí architektonické studie stavby.

V souhrnu lze říct, že cena architektonického návrhu pro rodinný dům se pohybuje v závislosti na náročnosti stavby orientačně od 30 000,- Kč do 80 000,- Kč. V následujícím článku se zabýváme cenou projektové dokumentace. Pokud budete stavět rodinný dům, bez kvalitního projektu se neobejdete. V článku se dozvíte, čím je cena projektu domu ovlivněna.

Projekt - nazávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Projekty
Na co projektová dokumentace bude?
Střecha objektu bude...
Stavba bude...
Projektová dokumentace bude obsahovat...

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů