Dokumentace pro stavební povolení/ohlášení stavby

Pokud už máte od stavebního úřadu udělen územní souhlas, můžete podniknout další krok na cestě k realizování vašeho projektu. Tím bude získání stavebního povolení, které později poslouží jako podklad pro přesné vyčíslení stavebních nákladů. Od vydání novely zákona č. 183/2006 Sb. v roce 2018 je navíc možné tento proces obejít a vypracovat pouze jednodušší dokumentaci pro ohlášení stavby. Následující článek Vám objasní, kdy je vhodná, jaká alternativa, o co vlastně jde a co musí dokumentace pro stavební povolení oficiálně obsahovat. Nakonec se dotkneme i toho, že nařízená demolice stavby „na černo“, vždy nemusí být konečnou stanicí.

Kdy stačí dokumentace pro ohlášení stavby?

Všechny případy, kdy vám ke stavbě stačí dokumentace pro ohlášení stavby, jsou podrobně vypsány ve zmíněné novele zákona. Pro praktické účely je dobré vědět, že ohlášení stačí při:

 • Stavbě klasického rodinného domu, nebo rekreačního objektu, do zastavěné plochy 300 m2 (do mezí se pak musí vejít i případné přístavby a nástavby).
 • Terénních úpravách a stavbách opěrných zdí do výše jednoho metru, a to pouze pokud nezasahují do veřejných komunikaci a prostranství.
 • Stavebních úpravách, které neovlivní nosné konstrukce domu.
 • A dalších stavbách uvedených v § 104 stavebního zákona.
Projekt pro stavební povolení
Dokumentace pro stavební povolení obsahuje průvodní, souhrnné a technické zprávy, situační výkresy a výkresy architektonicko-stavebního řešení stavby.

Ke kladnému vyřízení vaší dokumentace pro ohlášení stavby pak potřebujete ještě dvě důležité věci. Jednou z nich je souhlas sousedů. Druhou je pak kladné stanovisko takzvaných dotčených orgánů (DO), například vlastníků technické infrastruktury (kanalizace, elektřina, zemní plyn, vodovodní řad). Pokud se tedy se sousedem moc nemusíte, nebo jeden z dotčených orgánů vyhodnotí, že mu svým projektem můžete způsobit škodu, budete se muset uchýlit ke klasickému stavebnímu povolení.

Za zkoušku to ale stojí. Pokud jde vše hladce, tak můžete s dokumentem pro ohlášení stavby začít stavět už dva měsíce od podání. Plusem je i fakt, že oproti nákladům za stavební povolení, značně ušetříte. Jednotlivé poplatky za vyřízení stavebního povolení totiž svou cenou většinou nepřesahují mez tisíce korun.

Co by měla dokumentace pro ohlášení stavby obsahovat?

Konstrukční řešení, prostorové uspořádání, materiálovou specifikaci stavby, veškerá dílčí řešení zpracovaná jednotlivými projektovými specialisty (např. požární bezpečnost stavby), textové zprávy a okótované výkresy. Vše musí projekt popisovat tak, aby jej byli účastníci stavebního řízení schopni ohodnotit.


Projekt - nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Projekty-IN
Na co projektová dokumentace bude?

Popis budovy

Střecha objektu bude...
Stavba bude...
Projektová dokumentace bude obsahovat...

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Formálně tedy vypadá osnova takto:

 • Průvodní zpráva
 • Souhrnná technická zpráva
 • Situační výkresy
 • Architektonicko-stavební řešení
 • Stavebně konstrukční řešení
 • Požárně bezpečnostní řešení
 • Zdravotně technické instalace
 • Vytápění
 • Elektroinstalace, hromosvod
 • Průkaz energetické náročnosti budovy

Kdy už je potřeba dokumentace pro stavební povolení?

Stavební povolení potřebujete, pokud nesplníte podmínky schválení dokumentace pro ohlášení stavby. Před rokem 2018 šlo o klasickou proceduru u všech staveb. Nevýhodou zůstává, že si bohužel připlatíte. Nejdražší jednotlivý poplatek se může vyšplhat až na deset tisíc korun.

Co musí dokumentace pro stavební povolení obsahovat?

Obsah dokumentace pro stavební povolení je totožný s obsahem dokumentace pro ohlášení stavby.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení je stanoven v příloze č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb.

Tip: Potřebujete projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Epilog: Stavba na černo, aneb jak zachránit před demolicí svoji kůlničku na dříví?

Snad všichni máme na našem pozemku stavbu, která nebyla oficiálně povolena. Ať už se jedná o pergolu, nebo domeček pro kola, v momentě, kdy by se o ní dozvěděl stavební úřad, vám bude hrozit pokuta až padesát tisíc korun a stavba bude pravděpodobně zbourána. Vaší jedinou záchranu je v této chvíli požádat o dodatečné stavební povolení. Proces probíhá stejně jako je popsáno výše a své slovo v něm mají všechny, již zmíněné, strany.

K dodatečnému stavebnímu povolení pro vás máme připraveno několik dalších článků:

Cena za dodatečné stavební povolení, aneb kolik stojí legalizace černé stavby? – Kdy lze legalizovat černou stavbu, jak postupovat a kolik stojí dodatečné stavební povolení.

Revize katastru nemovitostí a dodatečné stavební povolení stavby – co je to černá stavba, legalizace stavby a dodatečné stavební povolení.

Projekt - nazávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Projekty
Na co projektová dokumentace bude?
Střecha objektu bude...
Stavba bude...
Projektová dokumentace bude obsahovat...

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů