Dokumentace pro územní rozhodnutí – co obsahuje a kdy je potřeba

Dokumentace pro územní rozhodnutí bude prvním formálním krokem k vybudování vaší stavby snů (pakliže se stavba nachází v nezastavěném či nezastavitelném území). Často má jednodušší strukturu, než například dokumentace pro stavební povolení a většina nutných výpočtů a posouzení je pouze přehledová. V následujícím článku se dozvíte, o co vlastně při vyřizování dokumentace jde, proč je nutné ji mít, jaké položky musí obsahovat a dotkneme se i navazujících stupňů DPS, DSP a DSPS.

Co je to dokumentace pro územní rozhodnutí?

Jedná se o dokument, který budete potřebovat kdykoliv se chystáte:

 • K instalaci stavby, nebo zařízení
 • Ke změně stavby, nebo zařízení
 • K zásahu, který změní vliv stavby, nebo zařízení, na využití vašeho území
 • K ochraně důležitých zájmů vašeho území

Dokumentací pro územní rozhodnutí dokazujete příslušenému správnímu orgánu, že je vámi plánovaný projekt proveditelný, za současného dodržení všech norem, právních předpisů, předepsaných odstupů od sousedů a ochranných pásem apod. Po schválení vám bude stavebním úřadem vydán takzvaný územní souhlas.

Co by měl dokument o územním rozhodnutí obsahovat?

 • Vymezení účelu stavby
 • Její umístění a napojení na okolní technickou a dopravní infrastrukturu
 • Vymezení přesných rozměrů (tj. hloubek, šířek, odstupů, ale například i počtů podlaží)
 • Odhad souladu stavby s územním plánem (pokud je vypracován)
 • Plán protipožárního zabezpečení stavby
 • Plán přípojek a elektrických/technických/zdravotních instalací

Formálně jsou tak součástí dokumentace pro územní rozhodnutí tyto body:

 • Základní pohledy
 • Průvodní zpráva
 • Situační výkresy
 • Charakteristické půdorysy
 • Charakteristické řezy
 • Souhrnná technická zpráva
Dokumentace pro územní řízení
Součástí projektu pro územní řízení jsou také situační výkresy.

Celý proces vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí je podrobně popsán zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavební řádem (stavebním zákonem), resp. vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Dokument navíc musí vypracovat kvalifikovaný inženýr.


Projekt - nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Projekty-IN
Na co projektová dokumentace bude?

Popis budovy

Střecha objektu bude...
Stavba bude...
Projektová dokumentace bude obsahovat...

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

V praxi tak máte dvě možnosti. Buď si zakoupíte už hotový plán typového domu (levnější alternativa), nebo si u architekta necháte vypracovat projekt na míru. To vás sice vyjde dráž, ale stavba díky tomu bude vypadat přesně tak, jak si budete přát. Obojí zvládnete vyřídit po internetu, většina firem pak nabízí i nezávaznou kalkulaci online.

Dokumentaci pro územní rozhodnutí už mám, co bude dál?

Cesta k realizaci vysněného projektu je dlouhá a úskalím, v podobě pečlivého papírování, se bohužel nevyhnete. Výše představená dokumentace pro územní rozhodnutí je pouhou částí celkové projektové dokumentace, kterou ještě bude třeba vypracovat. Ale nezoufejte. Její základní přehled naleznete níže a dopodrobna ji rozebereme v následujících článcích.

Celkový přehled částí projektové dokumentace

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR):

 • Nutná k udělení povolení o umístění stavby

Dokumentace pro ohlášení stavby (DOS):

Tip: Potřebujete projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

 • Využívá se pro dokumentaci menších projektů, kdy není potřeba stavebního povolení

Dokumentace pro stavební povolení (DSP):

 • Nutná k udělení stavebního povolení

Dokumentace pro zadání stavby (DZS):

 • Nutná pro sjednání ceny projektu a pro výběr dodavatele stavby

Dokumentace pro provedení stavby (DPS):

 • Slouží jako obecný podklad pro realizaci stavby, bez ohledu na budoucí dodavatele

Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS):

 • Obsahuje popis skutečného stavu realizované stavby (takzvaná pasportizace)

Projekt - nazávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Projekty
Na co projektová dokumentace bude?
Střecha objektu bude...
Stavba bude...
Projektová dokumentace bude obsahovat...

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů