Dokumentace pro provedení stavby

soutez

Pokud už máte povoleno umístění stavby a jásáte nad schváleným stavebním povolením, zbývá vám už jenom jeden papír a můžete začít stavět. Nebo snad ne? Dokumentace pro provedení stavby je podrobným popisem technického řešení stavby. V praxi se ale také setkáte s takzvanou dokumentací pro zadání stavby, či s ještě podrobnějším realizačním dokumentem stavby. Abyste jste se v této velmi důležité fázi neztratili, pomůže vám následující článek opět pochopit, o čem prováděcí dokumentace vlastně jsou, čeho se musí dotknout a proč byste je určitě neměli zanedbat.

Co je to dokumentace pro provedení stavby?

Důvodem, proč vám ke stavbě většinou nestačí pouhá dokumentace pro stavební povolení/ohlášení je fakt, že její popis technického řešení stavby není dostatečně podrobný. Stavební firma, realizující váš projekt, by si pak musela detaily vypracovat sama. Tím byste jí, mimo jiné, umožnili svévolně manipulovat s konečnou cenou objektu.  

Dokumentace pro provedení stavby (DPS) proto zpracovává údaje obsažené v dokumentaci pro stavební povolení do takového detailu, aby bylo možné přesně vyčíslit náklady za stavební práce, materiály a služby a sestavit tak detailní položkový rozpočet stavebních prací. Tím zároveň usnadňujete práci i stavebnímu dozoru, který dohlíží na kvalitu a správnost prováděných prací.

Vypracování projektu pro provedení stavby musí být provedeno autorizovanou osobu, tedy projektantem (často tím samým, který zpracovával dokumentaci pro územní rozhodnutí). Celý proces trvá zhruba tři měsíce. Ohledně financí vás vypracování kompletní prováděcí projektové dokumentace vyjde až na 4 % rozpočtové ceny stavby. V jaké výši se pohybuje cena projektu domu se dozvíte v tomto článku.

Co musí projekt pro provedení stavby obsahovat?

  • Podrobnou specifikaci stavebních materiálů.
  • Rozpočet stavebních položek, včetně jejich výrobců.
  • Technické detaily a hlubší vypracování složitějších oblastí stavby.
  • Podrobné statistické výpočty.

Detaily jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb.


Projekt - nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Projekty-IN
Na co projektová dokumentace bude?

Popis budovy

Střecha objektu bude...
Stavba bude...
Projektová dokumentace bude obsahovat...

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Má dokumentace pro provedení stavby nějaké alternativy?

Ano má. Dokumentace pro provedení stavby je totiž univerzálním spisem, který nebere ohled na budoucího dodavatele vyčtených materiálů a služeb. Ve skutečnosti tak slouží mnohem více stavebnímu úřadu.

Pokud ale chcete prováděcí projekt zadat konkrétní firmě, nebo vás zajímá porovnání cen jejich nabídek, je vhodnější nechat si ještě vypracovat takzvanou dokumentaci pro zadání stavby (DZS) a posléze i realizační dokument stavby (RDS). První vám zabere zhruba měsíc a umožňuje stavebním firmám vytvořit nabídku na míru. Realizační dokument je pak vypracován už přímo konkrétním dodavatelem, a to tak, aby přesně vyhovoval jeho schopnostem a zdrojům. RDS je tak vlastně dalším rozšířením dokumentace pro provedení stavby, zabývajícím se všemi detaily, které DPS přehlíží.

Dokumentaci pro provedení stavby už mám, co bude dál?

Pokud máte vyřízenou veškerou představební projektovou dokumentaci, můžete začít se stavebními pracemi. Ani po úspěšné realizaci projektu ale bohužel papírování nekončí. Čekat vás bude ještě takzvaná dokumentace skutečného provedení stavby, se kterou se seznámíme v příštím článku.

Projekt - nazávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Projekty
Na co projektová dokumentace bude?
Střecha objektu bude...
Stavba bude...
Projektová dokumentace bude obsahovat...

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů