Drenážní beton – jak jej namíchat a k čemu se propustný beton používá?

Drenážní beton patří z technologického hlediska mezi ty nejzajímavější, protože se dá využít na různých místech, a přitom je namíchání drenážního betonu a jeho pokládka vcelku jednoduchá. Navíc se drenážní beton hodí pro svoji vysokou vodopropustnost pro stavbu nejen plošných staveb v místech, kde je žádoucí zajistit vsakování dešťové vody.

Co je drenážní beton?

Drenážní beton představuje speciální formu betonové směsi, která dokáže do podloží pod sebou propouštět velké množství dešťové vody. Zároveň však může tvořit i pojezdovou, tedy zátěžovou vrstvu například na parkovišti, chodníku nebo příjezdové cestě k vašemu domu.

Mezerovitý drenážní beton se někdy nazývá také jako propustný beton, a to díky jeho schopnosti propouštět srážkovou vodu do podloží. Propustnost tekutiny dosahuje hodnoty až 95 %, což je pro okolní prostředí zásadní ekologickou vzpruhou. Zejména v zastavěných oblastech, kde se voda nemá šanci dostat do podloží, je drenážní beton tím jediným správným řešením. Nevznikají na něm žádné kaluže ani potoky vody, neboť se všechno do poslední kapky buď vsákne anebo vypaří.

Vhodnou alternativou k drenážnímu betonu je například zámková dlažba, která mezi svými spárami určitou část vody propustí, ovšem většina vždy odteče do kanalizace. Pokud tedy na svém pozemku chcete vsáknout co největší množství dešťové vody, použijte dlažbu zatravňovací. Zatravňovací dlažba díky své konstrukci nabízí velmi vysokou retenční schopnost, díky které pojme naprostou většinu dešťové vody.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Beton - IN

Detail poptávky

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Drenážní beton – složení

Míchání drenážního betonu je vlastně úplně stejné, jako kdybyste si sami chtěli namíchat obyčejnou betonovou směs (jak namíchat beton – poměr lopat cementu a písku). Základními prvky jsou písek, cement, voda a kamenivo, v jehož křivce zrnitosti chybí jemná frakce. Nejčastěji se používá frakce 4/8 mm, při níž je potřeba použít daleko větší množství cementu. Menší částečky se totiž budou hůře spojovat dohromady, což ale dokáže eliminovat již zmíněný cement v kombinaci s vodou a pískem. Samozřejmě můžete použít jak ostřejší, tak oblejší kamenivo v závislosti na místě použití. K bazénu, kde chodíte převážně bosí, se totiž budou daleko lépe hodit oblejší kameny.

Pokud potřebujete pouze menší množství propustného betonu, není potřeba kupovat jednotlivé složky betonu zvlášť. Výrobci stavebních hmot nabízí pytlované směsi drenážního betonu, který stačí smíchat s předepsaným množstvím vody.

Jak se propustný beton aplikuje?

Propustný beton se dá aplikovat jak strojově, tak i ručně. Nejprve je ovšem nutné zajistit propustnou vrstvu do podlaží, kterou zabezpečí podkladní vrstva z kamenné drti. Její výška je závislá na množství betonu, jež chcete mít na povrchu. Pokud chcete mít drenážní beton o tloušťce 150 mm, pak je potřeba vytvořit kamenitou vrstvu o tloušťce nejméně 200 mm. Na skladbě podloží pochopitelně závisí i schopnost materiálu odvádět vodu. Hrubší frakce kameniva zajistí vyšší retenční schopnost.

Drenážní propustné betony není potřeba spádovat, stačí, když budou řádně zhutnělé, ale stále dostatečně propustné. Jestliže podklad pod betonem neumožňuje dobré vsakování kapaliny, pak je nutné použít drenážní potrubí. Při ruční pokládce se také nedoporučuje přílišné hlazení a hutnění betonu. Cementová směs by se totiž mohla dostat do spár podkladní vrstvy, což by eliminovalo schopnost odvádění vody.

Drenážní beton se používá nejen pro přípravu podkladu pro pokládku zámkové dlažby
Drenážní beton se používá nejen pro přípravu podkladu pro pokládku zámkové dlažby

Kde a proč používat propustný beton?

Drenážní (propustný) beton má celou řadu využití, ovšem na pár míst se rozhodně nehodí. Díky jeho speciální schopnosti odvádět kapalinu je nevhodný například pro nájezdy na polní cesty. Povrch betonu je totiž velice citlivý na zanesení nečistotami, a proto se daleko lépe hodí na čistější místa. Pokud je totiž jeho povrch pokrytý bahnem nebo zeminou, pak použití propustného betonu naprosto pozbývá smyslu. Musely byste totiž veškeré nečistoty vyčistit a až následně by byl materiál opět vhodný k plnění svého účelu.

Tip: Chystáte se betonovat? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Suverénně nejlepší je ovšem použití drenážního betonu v urbanizovaném prostředí. S postupným oteplováním naší planety se dá totiž očekávat, že vody bude zvlášť ve velkoměstech méně a méně. Řešením by mohl být propustný beton, který by veškerou kapalinu odváděl přímo do půdního podloží. Takové řešení je velice efektivní například v parcích nebo botanických oblastech, kde by měly okolní rostliny dostatek vláhy pro zdravý růst. Už nyní naleznete drenážní beton v několika velkých tuzemských městech a další města přibývají.

Drenážní beton pro zpevněné plochy

Drenážní beton však můžete použít i na svém soukromém pozemku. Můžete si z něj vytvořit příjezdovou cestu do garáže nebo chodník až ke vchodovým dveřím. Samozřejmě jej lze použít i v okolí bazénu, kde by se na povrchu mohly tvořit zvlášť velké louže. To je pochopitelně pro okolní krajinu nežádoucí, neboť příliš podmáčená půda je náchylná k erozi. Při použití propustného betonu je ale všechna kapalina odvedena dolů do podloží.

Drenážní beton lze využít i pro jiné konstrukce

Propustný mezerovitý beton lze využít nejen pro stavbu zpevněných ploch a pro přípravu podloží pro pokládku dlažby. Své uplatnění nalezne například při stavbě různých drenážních konstrukcí po obvodu domu, kde jsou kladeny požadavky nejen na propustnost, ale i na únosnost a pevnost. Hodí se také pro stavbu opěrných zdí, pro vyplnění jam a výkopů, ale také jako obsypový materiál při stavbě zahradního zapuštěného bazénu. Drenážní beton lze použít také pro stavbu podkladních vrstev pod základy různých stavebních prvků, jako jsou okrasné zídky, altány, pergoly a terasy. Drenážní beton totiž díky své struktuře omezí vertikální pohyb konstrukce v závislosti na působení mrazu.

Kde si mezerovitý beton mohu pořídit?

Drenážní beton můžete dnes pořídit v jakýchkoliv stavebninách. Nejedná se totiž o nikterak ojedinělý výrobek. Většinou jej najdete napytlovaný v baleních po 30 nebo 40 kilogramech, pokud však plánujete větší výstavbu, uvažujte nad zakoupením celého sila. Pytlovaný drenážní beton by vám však měl bohatě stačit, neboť z jednoho balení jste schopni pokrýt plochu větší než 2 m2 při tloušťce vrstvy 1 centimetr. Cena vysoce propustného betonu není nikterak vysoká, neboť se pohybuje v rozmezí 4 až 4,5 korun za kilogram.

Drenážní beton je velice šikovným materiálem. Pokud vás například na venkovní terase trápí kaluže, zkuste se zamyslet nad použitím vysoce propustného betonu. Tím pádem by byl s loužemi konec.

Čtěte dále:

Co je to suchý beton, k čemu se používá a jak namíchat suchý beton?

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - BETON

Section

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů