Zatravňovací dlažba. Proč si ji pořídit a jak zatravňovací dlažbu položit svépomocí?

Zatravňovací dlažba umožňuje nejen zpevnit povrch, ale také udržet v ploše důležitou zeleň a zlepšit schopnost zpevněné plochy vsakovat vodu. Pokládka zatravňovací dlažby je vcelku jednoduchá, do jisté míry podobná pokládce klasické zámkové dlažby.

V poslední době se často mluví o problémech se suchem, s nedostatkem srážek a s čím dál více zvětšujícími se zpevněnými plochami, které dešťovou vodu odvedou do kanalizace a poté do koryt řek. Voda se do půdy nevsákne, což může mít za následek pokles hladiny podzemní vody a tedy i vody ve studních a vrtech. Proto se v dnešní době ve velkém rozsahu instalují podzemní retenční nádrže na dešťovou vodu, která poté slouží pro zalévání zahrady, ale také pro praní prádla či splachování WC.

Zatravňovací dlažba a její retenční schopnost

Retenční schopnost zatravňovací dlažby je 0,08 l/s/m2 plochy dlažby, a to při osetí trávou. Při zaplnění mezer drceným kamenivem frakce 4-8 mm se retenční schopnost zatravňovací dlažby zvýší až na 0,6 l/s/m2 plochy dlažby. Přitom intenzita deště se u nás pohybuje v rozmezí od 0,004 do 0,026 l/s/m2, což naznačuje tomu, že zatravňovací tvárnice je schopna pojmout naprostou většinu dešťových srážek.

Výhody a nevýhody

Kromě velmi dobrých retenčních schopností nabízí zatravňovací tvárnice také neotřelý a stále moderní vzhled. Přeci jenom kombinace šedého betonu a zelené trávy nevypadá špatně. Nicméně jedná se o individuální záležitost, někomu se může vzhled zatravňovací betonové dlažby zamlouvat, jinému nikoli. Zatravňovací dlažba je také cenově dostupná. Lze ji pořídit již od 300 Kč/m2. Betonová dlažba vydrží desítky let, je odolná, mrazuvzdorná a stálobarevná.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Zámková dlažba - IN
Vyberte typ zámkové dlažby:

Detail poptávky

m

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Nevýhodou zatravňovací dlažby může být nutnost její údržby. Jedná se o plochu, kterou je nutné pravidelně sekat. Koneckonců zámková dlažba také není bezúdržbová. Občas se ve spárách objevuje plevel, který je třeba vytrhat, nebo nastříkat herbicidem.

Zatravňovací dlažba – jaký zvolit materiál?

Zatravňovací dlažba je standardně vyráběná ze dvou materiálů. Klasikou je v tomto případě beton, na trhu jsou však i plastové zatravňovací tvárnice.

Betonová zatravňovací dlažba se používá například pro stavbu příjezdových cest
Betonová zatravňovací dlažba se používá například pro stavbu příjezdových cest

Betonová zatravňovací dlažba

Asi nejznámější betonová zatravňovací dlažba je tvořena na sebe navazujícími vlnovkami s otvory ve tvaru čtverce. Jedná se o nejpoužívanější betonovou dlažbu především u starší zástavby. I když je tato betonová dlažba stále v módě, do popředí se dostávají vegetační dlažby různých tvarů, nejčastěji čtvercového a obdélníkového. K dostání jsou však i dlažby imitující kámen či cihlu. Důležitou součástí zatravňovací dlažby jsou větší distanční výčnělky po bocích dlažby, které při pokládce dlažby vytvářejí větší mezery mezi jednotlivými kusy.  Ty se posléze mohou vysypat substrátem, do kterého se zaseje travina, nebo obyčejným štěrkem menší frakce.

Betonová zatravňovací dlažba se vyrábí nejčastěji v přírodní šedé barvě, příp. v pískovcové, tmavě šedé a v jiných barevných odstínech. Podíl zelené plochy činí zpravidla 20 – 40 % z celkové plochy dlažby.

Vlastnosti betonové dlažby

Betonová dlažba je vyrobená z cementu, přírodního kameniva a ekologicky nezávadných přísad a pigmentů, které dodávají dlažbě potřebné vlastnosti. Betonová dlažba je vysoce pevná, odolná proti obrusu, je mrazuvzdorná a odolná proti chemickým rozmrazovacím prostředkům.

Tip: Chystáte se na novou zámkovou dlažbu? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Betonovou zatravňovací dlažbu můžete využít pro stavbu nejen zahradních chodníků, ale také pro stavbu parkovacích míst a příjezdových cest. Vyrábí se nejčastěji v tloušťce 80 a 100 mm a díky své pevnosti a únosnosti umožňuje provoz vozidel do 3,5 t.

Pokládka betonové zatravňovací dlažby

 • Na pozemku si pomocí kolíků vytyčte, kudy zatravňovací dlažba povede.
 • Na vytyčené ploše proveďte skrývku ornice do hloubky 20 – 40 cm dle typu podloží. V případě jílovitého podloží odeberte 40 cm zeminy, v ostatních případech postačí 20 – 30 mm.
 • Pokud se rozhodnete pokládat obrubníky, návod na jejich položení naleznete v článku „Pokládka zámkové dlažby krok za krokem“.
 • Ve výkopu zhotovte štěrkové lože ze štěrku frakce 16/32 mm (příp. 5/32, 5/64) a vyrovnejte jej do roviny. Tloušťka štěrkového lože je dle navrhovaného zatížení dlažby cca 100 – 200 mm. 100 mm silná vrstva postačí u dlažeb pro pochozí využití a 200 mm je pro vyšší zatížení automobily.
 • Na štěrkové lože naneste kladecí vrstvu štěrku frakce 4/8 mm tloušťky cca 30 – 50 mm a srovnejte ji do roviny. Mezi kladecí vrstvu a spodní vrstvu štěrku lze umístit geotextílii či jinou tkaninu, která zabrání prorůstání plevele do trávy ve spárách zatravňovací dlažby.
 • Pokud budete klást dlažbu v pruzích (například příjezdová cesta), zatlučte do země kolíky a natáhněte si mezi ně provázek, který bude určovat výškové a polohové umístění betonových tvárnic.
 • Dle technologického postupu položte na kladecí vrstvu štěrku zatravňovací dlažbu. Dlažba se umísťuje většinou na sraz, příp. s distancí cca 2 – 5 mm. Dlažbu do finální podoby urovnejte poklepem gumovou paličkou.
 • Zatravňovací dlažba se nevibruje.
 • Mezery mezi zatravňovací dlažbou vysypte substrátem a zasejte travním semenem. Zeminy do mezer nasypte tolik, aby po jejím slehnutí byla o pár milimetrů pod okrajem dlažby. Tak bude zajištěno, že se vám při silných deštích nebude vymývat substrát a retenční schopnost dlažby se zvýší.

Plastová zatravňovací dlažba

Výrobci dlažeb přišli na trh s plastovou verzí zatravňovací dlažby. Ta je samozřejmě dostupná ve více konstrukčních i barevných provedeních (zpravidla šedá, černá a zelená). Pro výrobu plastové zatravňovací dlažby se používá polyethylen (PE) s různými příměsemi. Dlažba se v mnoha případech vyrábí z recyklovaného materiálu, tedy s využitím plastů z komunálního odpadu. Materiál je pevný, mrazuvzdorný, nenasákavý, odolný UV záření, teplotám od -30 °C do +85°C a také je plně recyklovatelný.

Povrch dlažby je protiskluzný, čímž je dlažba dostatečně bezpečná. Dlažbu lze jednoduše řezat a upravovat v závislosti na požadavcích.

Hmotnost plastové zatravňovací dlažby

Plastová dlažba se vyrábí buď ve stejných formátech jako betonová dlažba, nebo ve velkoplošných tenkostěnných dílcích. Velkou výhodou plastové zatravňovací dlažby je její nízká hmotnost. Plastová verze dlažby stejných rozměrů je 3 – 4 x lehčí. Zatímco betonová zatravňovací dlažba o rozměrech 60 x 40 x 8 cm váží cca 24 kg, plastová verze váží okolo 6 až 8 kg. Čtvereční metr dlažby tak váží 100 kg (betonová dlažba), příp. 25 – 33 kg (plastová dlažba).

Manipulace s velkoplošnými tenkostěnnými dílci je ještě jednodušší. Jeden kus o rozměrech 33 x 33 x 5 cm váží pouze 1,5 kg. Plošná hmotnost je tak cca 12 – 15 kg/m2.

Stejně jako betonová zatravňovací dlažba, i plastová dlažba se pokládá na vyrovnanou vrstvu kladecího štěrku. Pokládka plastové zatravňovací dlažby je tak obdobná, jako pokládka betonové dlažby.

Cena zatravňovací dlažby

Ceny betonové a plastové zatravňovací dlažby jsou prakticky stejné, ceny se liší jen mírně. Dražší je zpravidla dlažba plastová a to většinou o 20 – 50 Kč/m2 při obdobných rozměrech a vlastnostech. Nejlevnější zatravňovací dlažbu lze pořídit již za 300 – 350 Kč/m2. Vzhledově lepší a únosnější dlažby stojí až 450 Kč/m2. Jak betonová, tak plastová zatravňovací dlažba vyžaduje stejné přípravné práce pro pokládku, jediné úspory lze dosáhnout při dopravě dlažby na staveniště. Více informací – cena pokládky zahradní dlažby.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Zámková dlažba
Vyberte typ zámkové dlažby:

Section

m

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů