Dřevěný krov vs. dřevěné příhradové vazníky

Jestli zvolit dřevěné příhradové vazníky nebo spíše klasický dřevěný krov je častá otázka, která dokáže pěkně potrápit. V dnešním článku se budeme věnovat výhodám a samozřejmě i nevýhodám obou možností a jejich vzájemnému porovnávání.

Příhradové vazníky pro objekty bez půdního prostoru

Dřevěné příhradové vazníky bývají většinou používány u rodinných nebo bytových domů, s nízkým sklonem střechy, ale také v různých halových objektech, supermarketech nebo třeba skladech. Používají se všude tam, kde se nepočítá s využitím půdního prostoru. Za předpokladu, že chcete využít vazníky i v objektu s půdou, je nutné doplnit nosnou konstrukci o vnitřní podporu.

Vazníky jsou tvořené pásovými a mezipásovými pruty, které jsou spojeny styčníky. Na trhu se nejčastěji objevují dva základní typy. V prvním případě se jedná o hřebíky sbíjené vazníky a v druhém o příhradové vazníky spojované styčníkovými deskami a prolisovanými trny (tzv. GANG NAIL). Druhý typ je oproti prvnímu mnohem pevnější, zato méně estetický.

Dřevěný krov zastřešující dřevostavbu
Dřevěný krov zastřešující dřevostavbu

Tradičnější dřevěný krov pro šikmé střechy

Dřevěný krov je tradiční střešní konstrukce, která se používá u rodinných nebo bytových domů se šikmými střechami. Tesařské konstrukce krovů se poté liší podle typu střechy. Nabízejí efektivnější využití půdních prostor, ať už pro půdu či podkrovní obytné místnosti.

Krov je tvořen mnoha vodorovnými, šikmými a svislými prvky. Základními prvky jsou sloupek, vaznice, pozednice, krokev, kleština, pásek au starších krovů se vyskytují také vazné trámy, hambálky apod.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Stavba střechy - IN
Jedná se o:

Podrobné informace k poptávce

Typ střešní krytiny
Co vše si přejete realizovat?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Každý krov je tvořen tzv. vazbou, což je příčný profil krovu. Vazba může být buď plná či jalová, přičemž jalová vazba obsahuje pouze nesené prvky krovu (tedy zpravidla krokev, kleštiny a vaznici), kdežto plná vazba je doplněna o sloupky a pásky, které přenáší zatížení z krovu do svislých nosných konstrukcí.  Plná vazba má tedy nosnou funkci.

Kalkulace ceny střechy_01

Jaké jsou rozdíly?

První zásadní rozdíl mezi vazníky a krovem najdeme už v samotném principu jejich výroby. Klasické krovy se totiž vyrábějí přímo na stavbě, vazníky se vyrábějí ve výrobním závodě na automatických linkách.

Tradiční dřevěný krov se zhotovuje z masivních prvků o průřezech od cca 40 x 140 mm do 180 x 180 mm, zatímco dřevěné vazníky se vyrábí z fošen tl. 40 mm různých šířek. Z hlediska nutnosti podepření jsou klasické vazníky mnohem výhodnější než krov, jelikož zpravidla nejsou potřeba žádné nosné vnitřní stěny. Vazníky jsou podepřeny pouze obvodovými nosnými zdmi.

Tip: Chystáte se na novou střechu? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Rozdíl je také ve způsobu zateplení střechy. U tradičních krovů se počítá s využitím podkrovního prostoru a střecha tudíž musí být tepelně izolovaná. Tepelná izolace šikmé střechy se v tomto případě provádí buď mezikrokevní a podkrokevní izolací či izolací nadkrokevní. U dřevěných příhradových vazníků se s využitím půdního prostoru neuvažuje, a proto se nezatepluje střecha, nýbrž strop pod střešní konstrukcí, který odděluje vytápěné prostory od nevytápěných podstřešních prostorů. Vzhledem k tomu, že střešní příhradová konstrukce je členitá, izolace zlomocí minerální vaty v rolích či deskách nepřipadá v úvahu. Takovou střechu je z technologického hlediska vhodnější zateplit foukanou tepelnou izolací, která spolehlivě vyplní každé škvíry a mezery.

Související články:

Jak provést zateplení střechy? Izolace střechy krok za krokem

poptavka
poptavka

Tepelná izolace pro zateplení střechy a podkroví

Jak správně provést zateplení podkroví?

Dřevěný krov
Dřevěný krov

Hraje roli výběr střešní krytiny?

V otázce výběru střešní krytiny není vazník vůbec v ničem omezující. Lze jej použít u všech obvyklých typů střešních krytin. Je ovšem nutné výběr střešní krytiny učinit ještě před samotným objednáním vazníku, a to z důvodu hmotnosti takové krytiny. Je totiž velký rozdíl, zda je dům zastřešen plechovou, či betonovou krytinou, která má mnohonásobně vyšší hmotnost.

Důležité je v tomto případě také provedení pojistné hydroizolace pod střešní krytinou. Střechy z příhradových vazníků mají zpravidla menší sklon, než je tomu u klasického krovu. Každá střešní krytina má jiné minimální doporučené sklony střešní roviny, kdy spolehlivě odvádí srážkovou vodu pryč ze střechy a nehrozí její zatečení pod střešní krytinu. V závislosti na tom, jaký je sklon střechy, jaká je použita střešní krytina a v jaké oblasti se dům staví, se následně navrhuje typ a provedení pojistné hydroizolace.

Hlavní výhody a nevýhody příhradových vazníků

Existuje jen málo věcí, které by měly pouze výhody, nebo pouze nevýhody. Vždy záleží na dané konkrétní situaci a ani v tomto případě to není jinak. Mezi hlavní výhody dřevěných příhradových vazníků patří rychlá montáž (zpravidla několik hodin) a vysoká únosnost. Z toho důvodu není nutné v interiéru stavět vnitřní nosné stěny. Střešní vazníky se vyrobí ve výrobní hale, přivezou se na stavbu a pomocí jeřábu se střecha sestaví během jediného dne. ZDE se můžete podívat na cca 8 minut dlouhé video zachycující montáž sedlové střechy z příhradových vazníků.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Jako nevýhodu můžeme zmínit absence podkrovního/půdního prostoru či jeho komplikované využívání.

Hlavní výhody a nevýhody krovu

Mezi hlavní výhody krovu patří to, že krov poskytuje vhodný prostor pro využití podkroví. Nevýhodou může být zdlouhavá montáž, která může trvat i několik dní.

A jak je na tom cena?

Je velmi pravděpodobné, že vazníky budou ve výsledku levnější než klasický krov. To je způsobeno hlavně nižší cenou za vstupní materiál a rychlejší montáží na stavbě. Zcela jednoznačně to tak ale vždy nemusí být, zaleží vždy na konkrétním případu. Každý krov zastřešuje jinak členitý půdorys, má jiný sklon a případně také vikýře. Navíc pokud budeme uvažovat, že klasický krov bude využit pro výstavbu podkroví či půdy a dřevěné příhradové vazníky budou tvořit jen prázdný a nezuživatelný prostor, cenové srovnání ztrácí smysl.

Orientační cena příhradového vazníku na zastřešení sedlové střechy je cca 400 – 700,-Kč/m2 půdorysné plochy. Střecha valbová vyjde o něco dráž, a to na 500 – 900,-Kč/m2 půdorysné plochy.

Cena krovu se odvíjí především od složitosti krovu a množství řeziva. Přibližné ceny za řezivo uvádíme níže v tabulce:

Druh stavebního řeziva Cena s DPH (Kč/m3)
Hranoly 6 500 – 7 000
Fošny 6 500 – 6 800
Desky 5 000 – 6000
Střešní latě 2 m 4 500 – 4800
Střešní latě 4 – 5 m 6 000  – 6500
Impregnace řeziva 500

TIP: Je velice důležité dávat pozor na výběr správného dodavatele. V současné době existuje na českém trhu celá řada různých výrobců vazníků a je důležité volit moudře. Před volbou se proto zajímejte, jestli váš kandidát má všechny potřebné certifikáty pro výrobu a montáž.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Stavba střechy
Jedná se o:
Typ střešní krytiny
Co vše si přejete realizovat?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů