Jak udělat ze zahrady stavební pozemek – vyjmutí z půdního fondu

Rozhodli jste se stavět a váš pozemek je v katastru vedený jako zahrada? Nemusíte si zoufat i na zahradě se dá stavět, jenom je nutné si zjistit další podstatné údaje. Územní plán, zastavitelné a nezastavitelné území a vyjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu. O tom všem se zmíníme v tomto článku s návodem na to, jak udělat ze zahrady stavební pozemek.

Územní plán obce

V první řadě je nutné se vypravit pro informace na místně příslušný stavební úřad, kde vám řeknou, jak je váš pozemek vedený v územním plánu. Případně si tuto informaci můžete zjistit sami, protože obce mají územní plány zveřejněny obvykle na svých webových stránkách.

Váš pozemek podle územního plánu může být situován:

  • v zastavěném území obce
  • v zastavitelném území obce
  • v nezastavitelném území obce

Informace o tom, zda je váš pozemek v zastavitelném území, je velmi podstatný údaj a od něj závisí další postup. Stavět lze totiž pouze na pozemku, který je v zastavitelném území obce. Jestliže je vaše zahrada zahrnuta v zastavitelném území, zbývá ještě prověřit jaký typ výstavby je v tom konkrétním území přípustný a pokud plocha využití podle územního plánu bude odpovídat záměru vaší stavby, můžete bez obav začít vyřizovat vše potřebné pro povolení stavby.

Územní plán - zastavitelné území
Znázornění zastavitelného, zastavěného a nezastavitelného území v územním plánu obce.

Zastavitelná plocha

Zastavitelná plocha v územně plánovací dokumentaci je plocha vymezená k zastavění.

Nezastavitelné území jsou potom všechny pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo do zastavitelné plochy a jak už sám jejich název vypovídá, nelze na nich jen tak hned stavět.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Pozemek v nezastavitelném území obce

Pokud pozemek není vedený v zastavitelném území, připravte se na poměrně dlouhé řízení. Proto, abyste mohli začít s vaší vysněnou stavbou, bude v tomto případě nejprve nutné požádat o změnu územního plánu. V případě, že změnu plánuje zrealizovat sama obec, je to ta lepší varianta a vy se můžete přidat se svou žádostí o změnu využití konkrétního pozemku. Pokud se ale obec ke změně územního plánu nechystá, potom vám nezbývá nic jiného než požádat o změnu územního plánu sám.

Celý postup změny územního plánu je poměrně náročný a časově zdlouhavý proces a na jeho konci ani nemusí dojít ke kýženému výsledku.

Pozemek v zastavitelném území obce

Máte-li to štěstí, že pozemek je vedený v zastavitelném území, bude další postup o něco jednodušší. V první řadě musíte prověřit možnosti napojení na inženýrské sítě a na dopravní obslužnost. Pokud vše dopadne dobře a váš pozemek lze napojit alespoň na elektřinu a komunikaci, máte téměř vyhráno.

Vyjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu

Dalším krokem, který musíte učinit, je požádat o vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF), a to příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu, kterým je obvykle obecní úřad obce s rozšířenou působností. Ten vám vydá souhlas k odnětí ze ZPF ve formě závazného stanoviska a můžete běžet na stavební úřad, žádat o stavební povolení. Cena za vyjmutí pozemku z půdního fondu závisí na několika faktorech.

Tip: Víte, kolik stojí materiál na hrubou stavbu? Zdarma a nezávazně Vám do 10 dnů spočítáme cenu včetně rozpisu materiálu. SPOČÍTAT CENU

Jak udělat ze zahrady stavební pozemek
Jak udělat ze zahrady stavební pozemek – pokud se pozemek nachází v zastavitelném území, stačí pozemek vyjmout ze ZPF.

Vyjmutí pozemku ze ZPF – platnost tři roky

Závazné stanovisko má platnost tři roky. Pokud nezahájíte do té doby stavbu, platnost tohoto stanoviska skončí uplynutím lhůty tří let. Zahájení stavby jste povinen oznámit orgánu ochrany ZPF v termínu 15 dní předem. V tomto článku se dozvíte, jak dlouho trvá vyjmutí pozemku z půdního fondu.

Rozhodnutí o odvodech ze ZPF vám orgán ochrany zemědělského půdního fondu vydá teprve až po zahájení realizace záměru, a to ke dni nabytí právní moci prvního rozhodnutí (územní rozhodnutí, stavební povolení, dodatečné povolení stavby aj.).

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů