Jak vyjmout pozemek ze ZPF (zemědělský půdní fond)? | stavimbydlim.cz
Home Katastr nemovitostí Jak vyjmout pozemek ze ZPF (zemědělský půdní fond)?

Jak vyjmout pozemek ze ZPF (zemědělský půdní fond)?

0

Už vás nebaví ty tenké panelákové stěny a nekonečné hádky sousedů, kterých jste neustále součástí, ač nechcete? Nemyslíte si, že je nejvyšší čas přemýšlet nad vlastním bydlením a pořídit si třeba i ten svůj vysněný domeček? V tom případě musíte začít od výběru vhodného pozemku, kde nakonec vaše vilka či malý domeček bude stát – ale musíte si vždy dát pozor na to, zda se právě ten váš „favorit“ nenachází v zemědělském půdním fondu, jinak budete muset vyřešit otázku, jak vyjmout pozemek ze ZPF.

 

Co je zemědělský půdní fond a co všechno je jeho součástí?

 • Jedná se o základní přírodní bohatství, které umožňuje zemědělskou výrobu.
 • Za zemědělský půdní fond je považováno:
 • orná půda
 • chmelnice
 • vinice
 • zahrady
 • ovocné sady
 • travní porosty
 • rybníky s chovem ryb
 • polní cesty
 • závlahové a vodní nádrže
 • odvodňovací příkopy
 • hráze

O zařazení půdy do fondu rozhoduje příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu.

 

Co je nutno doložit k žádosti o vyjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu:

 1. Katastr nemovitostí: Je nutností si okopírovat výpis z katastru. Také není na škodu přidat i mapku z katastru s jasně vyznačenou polohou Vašeho pozemku. Dále je možno z katastru vytisknout údaje o tomto pozemku a jeho vlastnících (návod na vyhledání pozemku v katastru nemovitostí).
 2. Kopie katastrální mapy, na které zakreslíme návrh odnětí – nejlépe je, když Váš projektant vytvoří situační výkres stavby, kde bude jasně zakreslena celá situace.
 3. Vypočtené odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu s konkrétním postupem a se všemi údaji, které jste pro výpočet použili. V programu Microsoft Excel je k nalezení přímo výpočtová tabulka.
 4. Vyjádření vlastníků nemovitosti, pokud je jich více.
 5. Plán rekultivace, za předpokladu, že budete pozemek ze zemědělského fondu odjímat dočasně.

Jak vypočítáme výši poplatku za vyjmutí pozemku ze ZPF?

Výpočet odvodů za vyjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu:

 • Základním krokem je si najít v katastru číslo BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka) Vašeho pozemku. Po jeho rozkliknutí se Vám zobrazí informace o tom, jaká je v průměru cena za m2 Vámi zadaného pozemku.
 • Informujte se o přesných rozměrech zastavěné plochy, nejlépe od projektanta.
 • Dále zjistíme zákonem stanovený koeficient pro každou třídu ochrany pozemku – a ty jsou:

 

 • třída – koeficient 9
 • třída – koeficient 6
 • třída – koeficient 4
 • třída – koeficient 3
 • třída – koeficient 3

 

 • Dalším krokem je tedy vynásobení průměrné ceny metru daným koeficientem a výsledek dále vynásobit přesným počtem odnímaných m2. Výsledek je právě ta částka, kterou za vyjmutí půdy ze ZPF zaplatíte.
 • Také musíte doložit předběžnou bilanci skrývek kulturních vrstev a návrh toho, jak je budete chtít nadále hospodárně využít.
 • Musíme v něm jasně popsat, co budeme nadále dělat s vrstvami půdy, které vykopeme při budování základů a kam je následně uložíte. Všechno by to mělo být sepsáno v technické dokumentaci.

Zde naleznete podrobný návod na výpočet odvodů za vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF).

Co musí tahle technická dokumentace všechno obsahovat?

 1. Přesné výsledky provedeného pedologického výzkumu
 • Tenhle výzkum můžete provést i svépomocí, nicméně si dopředu musíte zjistit na potřebném úřadě informace o tom, jak velká bude muset být díra. Tuhle díru musíte zachytit na fotografiích se zřetelně přiloženým metrem z více úhlů a také fotky z větší dálky, aby bylo jasně vidět, že díra se nachází na Vašem pozemku.
 1. Přesné údaje o závlahách a odvodnění a samozřejmě také údaje o protierozních opatřeních. Pokud se na Vašem pozemku nic takového nenachází, stačí, když doložíte písemné prohlášení. Kdybyste si přece jen nebyli jisti, můžete se vždy obrátit na státní pozemkový úřad, který Vám jistě zašle stanovisko po tom, co jim zašlete příslušné informace o Vašem pozemku.
 2. Zakreslené hranice, kde vyznačíte bonitovaně půdně ekologické jednotky, u kterých je také třeba vyznačit třídy ochrany.

 

Co dělat v případě, že je pozemek rozdělen do více BPEJ?

I tohle se dá jednoduše vyřešit.  Je třeba na katastrální mapě jasně vyznačit hranice a odebrat se na příslušný stavební úřad.  Tam musíme zajistit, abychom dostali stanovisko,

 • zda je Váš záměr kompatibilní s aktuálním územním plánem.
 • Zda je Váš pozemek v zastavěném území či na plochách, které je možno zastavět.
 • Zda jde o soukromou či veřejně prospěšnou stavbu.

Raději se důkladně předem informujte, zda potřebujete odnětí své půdy ze zemědělského půdního fondu. Jak se říká, „neznalost neomlouvá“ a v případě, že nedodržíte zákonný postup, hrozí Vám tučná pokuta – a to:

 • u fyzických osob až 1.000.000,-Kč
 • u právnických osob až 10.000.000,-Kč

Může Vás zajímat: Kupujete, nebo chcete prodat část pozemku. Potřebujete rozparcelovat pozemek větší rozlohy na malé stavební parcely? Čtěte Jak rozdělit pozemek krok za krokem.

 

Kdo je oprávněn podat samotnou žádost o vyjmutí pozemku ze ZPF?

 • vlastník pozemku
 • kdokoli v jeho zastoupení na základě úředně ověřené plné moci
 • v případě více vlastníků je třeba doložit vyjádření všech vlastníků pozemku či je možno se dostavit k žádosti v plném počtu
 • žádost může podat dokonce i osoba, v jejímž zájmu bude odňato, nicméně musí doložit také vyjádření samotného vlastníka či vlastníků pozemku

 

Jaké jsou poplatky za podání žádosti o vyjmutí ze ZPF?

 • Samotné podání či vyřízení žádosti o vyjmutí pozemku ze ZPF není nijak zpoplatněno.
 • Za předpokladu, že odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podléhá odvodu, jsou tyto odvody předepsány až po samotné realizaci záměru ve správním řízení.

 

Jak dlouho samotné vyřízení žádosti trvá?

Na celkové zpracování a vyřízení Vámi podané žádosti má příslušný orgán lhůtu 30 dní, v případě složitějších případů je lhůta prodloužena až na 60 dní.

Ale nenechte se odradit na první pohled vypadajícím složitým papírováním, vyřizováním, návštěvami úřadů a podobného obíhání – vždyť vidina vysněného domku Vám za to přeci stojí, co říkáte?

Máte s žádostí o vyjmutí pozemku ze ZPF osobní zkušenost? Podělte se o ni s ostatními čtenáři v diskusi níže.