Jaká okna do pasivního domu?

U pasivního domu je velmi důležité, aby nedocházelo ke zbytečnému úniku tepla. Takovým prostorem bývají obvykle stavební otvory v konstrukci, jimiž jsou dveře a okna. Dokáží buď mnohonásobně vylepšit, nebo také o dost zhoršit vzduchotěsnost obálky domu. A právě na okna  do pasivního domu se dnes detailně zaměříme.

Co musí okna do pasivního domu splňovat?

Nejdůležitější ze všeho je součinitel prostupu tepla oknem, který musí být menší než 0,8 W/m2K, lépe je však do domu instalovat okna s ještě nižším součinitelem, a to 0,6 W/m2K. Tyto hodnoty vychází z normy ČSN 73 0540-2 a můžete je najít například ZDE. Ovšem tuto hodnotu musíte brát s lehkou rezervou, určuje se totiž v laboratorních podmínkách, a to pouze na jednom okně. Proto je nutné počítat s rozptylem způsobeným použitým druhem dřeva. Okna musí mít také perfektní těsnící vlastnosti, v tomto ohledu je důležitá správná odborná montáž.

Plastové okno osazené do obvodové stěny musí být oblepeno parotěsnicí páskou
Plastové okno osazené do obvodové stěny musí být oblepeno parotěsnicí páskou

TIP: Při montáži oken je nutné brát zřetel na osazení okna v konstrukci vzhledem k tepelně izolační rovině obvodových stěn, tedy k tepelné izolaci. Okna do pasivních domů se montují na speciální konzoly z kompozitních materiálů, příp. do rámů z OSB desek. Řešení zůstává na projektantovi, který zhotoví projektovou dokumentaci včetně nutných detailů osazení oken.

To však není vše. Osazená okna je třeba řádně utěsnit pomocí parotěsnicích a paropropustných pásek. Více si o této problematice můžete přečíst v článku Jak utěsnit pasivní dům.


Pasport budovy - nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Okna - IN
Materiál rámu okna:
ks

Detail poptávky

Typ zasklení okna:
Poptávám:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

I zde po dokončení všech montážních prací provedeme Blowerdoor test. Pro kvalitní okno je nutná správná kompatibilita mezi rámem a sklem. Pokud si pořídíte okno s velmi špatným rámem, ovšem vynikajícím zasklením, bude v místě rámu vznikat značný tepelný most, což je samozřejmě nežádoucí. Tím ale nechceme říct, že zasklení pozbývá na smyslu. Pro správnou tepelnou izolaci je nutno zkombinovat správný rám s perfektním zasklením a kvalitní montáží do vzduchotěsné obálky vaší budovy.

Volba materiálu a rámu okna

Rám okna se postupem času stane nejslabším článkem obálky pasivního domu, a proto byste měli dbát na jeho vhodný výběr. Nejlepší jsou rámy s vestavěnou izolací, která později zabrání tepelným ztrátám. Zároveň ovšem není žádoucí, aby byly rámy oken příliš vysoké. Na druhou stranu otázka vhodného materiálu bude poněkud větším oříškem.

Nelze totiž jednoznačně určit nejlepší tepelně-izolační materiál. Například výhodou plastových oken je jejich nižší cena a odolnost proti nešetrnému zacházení. Nevýhodou je ale nižší pevnost v namáhaných místech a vyšší ekologická zátěž. Oproti tomu dřevěná okna mají daleko větší životnost s menší ekologickou zátěží, ovšem jsou také dražší.

Jaké existují typy oken?

Všichni jistě znáte jednoduchá okna. Jde o starý typ pouze s jedním sklem, což přináší velmi špatné izolační vlastnosti. Takový typ oken se již dávno v našich domech nepoužívá. Daleko zajímavější ovšem je, pokud se do tohoto konceptu vsadí okno s izolačním dvojsklem či dokonce trojsklem, přičemž okna do pasivního domu bývají zasklena výhradně izolačním trojsklem. Tento produkt je velmi vhodný pro pasivní domy, a to díky svým velmi dobrým izolačním vlastnostem. Volný prostor mezi skly je vždy vyplněn inertním plynem – buď argonem, nebo kryptonem.

Související články:

Tip: Chystáte se na montáž oken? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Dřevěná nebo plastová okna? Která vybrat?

Jaká okna vybrat aneb dvojsklo či trojsklo?

Meziskelní fólie Heat Mirror – co to je a jak napomáhá ke snížení tepelných ztrát?

Okna do pasivních domů se osazují v úrovni tepelné izolace
Okna do pasivních domů se osazují v úrovni tepelné izolace

Osazení okna

Jak jste se již dočetli dříve, zásadní vliv na kvalitu izolace má samotné usazení okna do konstrukce celé budovy. Pokud je totiž okno zabudováno běžným způsobem, to znamená v úrovni zdiva, velmi se tím zhoršuje parametr součinitele prostupu tepla. Tím může dojít k tvorbě tepelného mostu, kvůli kterému se zde může tvořit zvýšená vlhkost a v krajním případě se okolo rámu okna může objevit plíseň.

Správně by se tak okno mělo usadit do vrstvy tepelné izolace, jež by měla předejít tvorbě tepelného mostu. Další možností je montáž do kastlíku z OSB desek. Rám je potom z vnější strany chráněn velkou vrstvou izolace, což mu prodlouží životnost. Výhodou předsazené montáže je také zpřístupnění přirozeného slunečního záření a tím pádem možnost zachování přirozeného světla v interiéru budovy.

Otvíravá nebo fixní okna?

Panuje jakýsi mýtus, že v pasivních domech se mohou nacházet pouze fixní okna. Někteří si tudíž myslí, že se v takovém domě nedá normálně větrat okny. Pasivní domy jsou vybaveny nuceným větráním s rekuperační jednotkou, která se stará o výměnu vzduchu s minimálními energetickými ztrátami, a tak otvíravá okna do pasivního domu nejsou prakticky potřeba.

Je však velkým trendem v každé místnosti umístit alespoň jedno otvíravé okno. To ale neznamená, že byste je měli mít stále otevřená. Je zde velmi nutné použití zdravého rozumu.

Pro vysvětlení: Fixní okna se do pasivních domů montují jednak z toho důvodu, že není mnohdy třeba okny větrat, ale především proto, že fixní okna mají daleko menší rám okna, kterým uniká více tepla než přes zasklení okna. Druhým důvodem je také to, že fixní okno má větší plochu zasklení, přes které do interiéru prostupuje více slunečního záření a dochází tak k vyšším solárním tepelným ziskům.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Nezávazná poptávka - výroba a montáž oken


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Okna
ks
Materiál rámu okna:
Typ zasklení okna:
Poptávám:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů