Kročejová izolace do podlahy utlumí hluk

Když se mluví o izolacích, většině lidí se vybaví především izolace tepelná, příp. izolace proti vlhkosti, tedy hydroizolace. Existuje však i jiná možnost, a tou je takzvaná kročejová izolace. Její hlavní charakteristika se už celkem dobře odvíjí od samotného názvu. Jedná se o akustickou izolaci v místech, kde hrozí riziko vzniku hluku od chůze, příp. od pádu těžkých předmětů, tedy v podlaze.

Ačkoli je kročejová izolace vyrobená zpravidla z minerální vaty a má tedy podobu tepelné izolace, její tepelně-izolační vlastnosti v tomto případě nehrají zásadní roli. Minerální vata se ve skladbách podlah používá pro tlumení hluku, aby v nižších podlažích lidé nemuseli snášet nadměrný hluk od „dupání“ lidí žijících ve vrchních patrech.

V čem je kročejová izolace charakteristická

Kročejová izolace je typická tím, že jejím primárním úkolem není ochrana před únikem tepla. Jedná se o akustickou, tedy zvukovou izolaci. Její úkol v interiérech je jasný. Primárně by měla klasickým způsobem tlumit vysokou míru hluku, pomůže však také pohlcovat zvuk různých frekvencí.

Kročejová izolace v páskách na obvodové stěny
Kročejová izolace je aplikovaná i na obvodových stěnách místnosti z důvodu eleminace přenášení vibrací

Kde se kročejová izolace používá?

Kročejová izolace se používá pro stavbu podlah. Příkladem je takzvaná plovoucí podlaha, a to jak těžká, tak lehká. V podlaze je kročejová izolace brána jako samozřejmý a také nutný podkladový materiál, který vytváří do jisté míry pružnou „tlumící“ podložku. Kročejová izolace má tloušťku zpravidla 20 – 50 mm a pokládá se přímo na nosnou konstrukci, tedy zpravidla na betonovou desku či dřevěný záklop trámového stropu. Na tuto vrstvu izolace se dále položí roznášecí vrstva, která je tvořena buď betonovou mazaninou, roznášecími OSB, nebo sádrovklánitými deskami. Kročejová izolace tedy odděluje nášlapnou vrstvu podlahy od nosné konstrukce a eliminuje tak přenášení vibrací do obvodových stěn.


Podlahy - nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Podlahy - IN
Co poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Section

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Jaké jsou možnosti použití?

Pokud vás zajímá, pod jakou podlahovou krytinu lze kročejovou izolaci použít, odpověď zní: „Pod všechny“, pakliže se jedná o izolaci umístěnou pod roznášecí vrstvou podlahy. Použití kročejové izolace neovlivňuje výběr podlahové krytiny. Tu volíme spíše podle toho, jaká je celková konstrukce podlahy, tedy pokud je těžká či lehká. Pakliže je roznášecí vrstva z betonové mazaniny (těžká podlaha), podlahová krytina může být prakticky libovolná, ale pokud máte roznášecí vrstvu z OSB či sádrovláknitých desek (lehká podlaha), ne vždy je vhodné uvažovat o podlahových krytinách, jejichž montáž vyžaduje mokré procesy (typickým příkladem je keramická dlažba).

Pokud vás však zajímá, zda lze pro kročejovou izolaci použít i jiný materiál, jako je například polystyren, tak vás zklameme. Polystyren je vzhledem k fyzikálním vlastnostem nevhodný jako kročejová izolace podlah ve vyšších podlažích a akustické parametry celé konstrukce může dokonce zhoršit. Polystyren se používá pouze jako tepelná izolace podlah na terénu, příp. podlah nad suterénem, který není určen k trvalému bydlení.

Kročejová izolace z minerální vaty na trámovém stropu
Kročejová izolace z minerální vaty na trámovém stropu

Z čeho může být izolační vrstva vyrobena?

Jak už jsme výše nastínili, kročejová izolace v konstrukcích podlah je vyrobena zpravidla z minerální vaty. Je však řeč o izolaci, která je použita pod roznášecí vrstvou podlahy, tedy například pod betonovou mazaninou či OSB deskami.  Existuje však ještě jeden typ kročejové izolace vyrobené zpravidla z pěnového polyetylenu (PE), méně rozšířená je izolace z přírodního materiálu (ZDE se můžete podívat na návod, jak se pokládá kročejová izolace z konopí). Tato izolace má tloušťku zpravidla 2 – 10 mm a pokládá se na roznášecí vrstvu. Následně se na tuto izolaci položí nášlapná vrstva, tedy například PVC podlaha, laminátová podlaha, akrylátová podlaha, vinylová podlaha, parkety, apod. Použití je však vhodné pouze pro ty podlahy, které mají dřevěné tuhé jádro a měkká podložka tak nebude představovat problém.

Související články:

Příprava podkladu pro pokládku vinylové podlahy

Tip: Chystáte se na nové podlahy? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Pokládka vinylové „click“ podlahy svépomocí

Jak položit lino svépomocí?

Některé z těchto izolací mají na povrchu nakašírovanou hliníkovou fólii, která odráží sálavou složku tepla zpět do interiéru. Vzhledem k dobrým tepelně izolačním vlastnostem však tento druh kročejové izolace není vhodný pro podlahy s podlahovým topením. Výborně však poslouží při rekonstrukcích, kdy je třeba zhotovit kročejovou izolaci bez markantního snížení světlé výšky místnosti.

Jakou zvolit tloušťku?

Tloušťka tepelné izolace se volí v závislosti na použitém materiálu. Pokud je kročejová izolace vyrobená z minerální vaty a slouží jako podklad pro roznášecí vrstvu podlahy, tloušťka takové izolace je zpravidla 20 – 50 mm, nicméně může být i vyšší v závislosti na požadovaných tepelně izolačních vlastnostech.

Pokud je řeč o kročejové izolaci z polyetylenu, která se pokládá pod pochozí vrstvu podlahy, optimální tloušťka je 2 – 5 mm. Vyšší tloušťku izolace můžete použít v případě rekonstrukce, kdy kročejová izolace bude tepelně izolovat podlahovou krytinu od studené podkladní betonové desky. V tom případě můžete použít tloušťku izolace až 10 mm, je však dobré se poradit s výrobcem podlahové krytiny, zda lze tuto izolaci pro vámi zvolenou podlahu použít.

Pokud máte v podlaze zabudované podlahové topení, tento typ kročejové izolace není zcela jistě vhodný, jelikož by bránila prostupu tepla do interiéru.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Podlahy
Co poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů