Oprava hydroizolace ploché střechy gumoasfaltem | stavimbydlim.cz
 1. Home
 2. Stavba
 3. domu
 4. Rekonstrukce
 5. domu
 6. Rekonstrukce
 7. střechy
 8. Oprava hydroizolace ploché střechy gumoasfaltem

Oprava hydroizolace ploché střechy gumoasfaltem

0

Každé poškození hydroizolace střechy je nepříjemné a je třeba jej neprodleně řešit. Stejně tak důležité je zjistit příčinu poškození hydroizolace střechy, abyste mohli zabránit případnému dalšímu poškozování. V tomto článku se podíváme na to, jak probíhá oprava hydroizolace ploché střechy.

Poškozená hydroizolace střechy

K poškození hydroizolace střechy může dojít z několika důvodů.

 • vada v projektu střechy
 • použití vadného materiálu v konstrukci střechy
 • nekvalitní provedení
 • změna podmínek působících na střešní plášť (např. z nepochůzné střechy se stane střecha pochůzná, zvýšení zatížení apod.)
 • překročení předpokládané životnosti
 • zanedbaná údržba
 • havárie – kroupy, prudký déšť a neodtékající vody, požár, nebo i dopadající zbytky zábavné pyrotechniky.
 • Stáří hydroizolace – působení nepříznivých povětrnostních podmínek – teplota, UV záření, déšť, sníh.
Poškozená hydroizolace střechy
Hydroizolace střechy může být poškozena, mimo jiné, vlivem UV záření, působením nízkých a vysokých teplot.
Oprava hydroizolace střechy
Trhlina v asfaltovém hydroizolačním pásu může být místo, kudy se dostane voda do objektu.

Pro opravu hydroizolace střechy je výborným a snadno dostupným řešením použití gumoasfaltu.

Co je to gumoasfalt a k čemu se používá?

Jedná se v podstatě o tekutou hydroizolaci na bázi asfaltu a kaučuku.

Gumoasfalt lze použít jednak proti zemní vlhkosti jako hydroizolaci podlah ve sklepech, v garážích, na balkonech a terasách, lze jej však využít i pro opravu stávající hydroizolace ploché střechy.

Je ideální pro renovaci a údržbu střešních krytin z lepenky. Může být použit jako samostatný nátěr, nebo společně se skelnou tkaninou, která se vtiskává do vrstvy nátěru a vytváří tak soudržnou hmotu. Gumoasfalt lze nanášet v jakémkoli sklonu, nestéká, snadno se používá, proto práci s gumoasfaltem zvládne i laik.

Může vás zajímat:

Hydroizolace spodní stavby asfaltovým pásem

Oprava poškozené hydroizolace ploché střechy pomocí gumoasfaltu, který lze nanášet buď špachtlí nebo štětcem.
Oprava poškozené hydroizolace ploché střechy pomocí gumoasfaltu, který lze nanášet buď špachtlí nebo štětcem.

Oprava hydroizolace ploché střechy – návod

 1. Nejprve musíte podklad zbavit všech nečistot a prachu.
 2. Pokud máte na střeše starou lepenku, zkontrolujte její stav, odstraňte staré, popraskané a olupující se části, případné puchýře na lepence rozřízněte a opravte podlepením.
 3. Lepenka by se neměla odlupovat od podkladu. Menší nevyplněná místa opravte k tomu určenou stěrkovou hmotou.
 4. Pokud máte jako podklad beton nebo zdivo, opět je potřeba odstranit veškeré nečistoty, ostré hrany, nerovnosti a vyplnit trhliny buďto vhodnou stěrkovou hmotou na beton nebo cementovou maltou.
 5. Podklad pro gumoasfalt by měl být čistý, vyzrálý, všechny rohy a hrany by měly být zaobleny.
 6. Gumoasfalt nanášejte minimálně ve dvou vrstvách pomocí špachtle nebo štětce. Každou další vrstvu nanášejte až po zaschnutí té předchozí.
 7. Hrany poté v případě nutnosti ještě následně vyztužte pásy technické tkaniny, kterou vtisknete do mokrého nátěru gumoasfaltu.
 8. Při opravě hydroizolace ploché střechy pracujte pečlivě především v okolí komína nebo atik. Je důležité, aby se vrstvy propojily a vytvořily souvislou jednolitou plochu.
 9. Pro delší životnost se doporučuje poslední vrstvu gumoasfaltového nátěru ploché střechy opatřit minerálním posypem. Takto ošetřená střecha vám bude dobře sloužit zase několik let.