Předsazená stěna ze sádrokartonu

nacenění

V první řadě je důležité ujasnit si, co vlastně taková předsazená sádrokartonová stěna definuje. Jde o konstrukci montovanou pouze z jedné strany interiéru ke stávající svislé stěně. Zpravidla se nám nabízí tři typy a sice tzv. suchá omítka, spřažená předsazená stěna ze sádrokartonu a volně stojící SDK předstěna. Jaké jsou mezi nimi rozdíly? Proč se vůbec realizují a jak na samotnou montáž? Čtěte dále.

Jaké výhody předsazená sádrokartonová stěna nabízí?

Důvodů volby realizace předstěny může být hned několik. Konstrukce splňuje jak technické, tak i estetické požadavky. Hladký povrch lehce splyne s interiérem a dodá místnosti moderní nádech. Mezi technické výhody zase naopak řadíme dobré akustické vlastnosti. Důležitý je samozřejmě i výběr sádrokartonové desky, přičemž u požadavku útlumu hluku bude nejvhodnější použít modrý typ SDK.

Předsazená stěna ze sádrokartonu
Akustická předsazená stěna ze sádrokartonu pro eliminování hluku z vedlejší místnosti. Modrou barvou jsou standardně označovány akustické desky.

Dále bych poukázala na jejich prostorovou úsporu. Předstěny můžete využít k vedení instalací a díky jejich malé tloušťce (cca 60 mm) vám neuberou z užitkového prostoru vaší domácnosti. Mimo jiné vynikají předstěny snadnou montáží a celkově manipulací s materiálem (nízká hmotnost). Konstrukce předstěny není ani nijak zvláště nákladnou záležitostí.

 Základní deska (světlešedá)Hydroizolační deska (zelená)Protipožární deska (červená)Akustická deska (modrá)
minerální vata (skelná vata), pěnový polystyrenPotřebuji vyřešit únik tepla.   
pěnový polystyren minerální vata (sklená, čedičová vata) Izolace bude ve vlhkém prostředí.  
minerální vata (hustá čedičová vata)  Je zapotřebí zvýšené požární bezpečnosti. 
minerální vata (akustická izolace)   Vadí mi hluk z vedlejší místnosti.

Výběr tepelné izolace pro zateplení předstěny

Jak bylo již zmíněné, existují tři nejčastější typy sádrokartonových předstěn. Za pojmem suché omítky se skrývá sádrokartonová deska, nalepená na stávající stěnu. Tímto krokem řeší většina kutilů pouze estetickou stránku věci. Spřažená předsazená stěna ze sádrokartonu je o něco pevnější konstrukcí. Jde o tzv. spřáhnutí se stávající stěnou (SDK se kotví do ocelových profilů na stěně). Poslední typ předstěny je na stávající stěně nezávislý. Volně stojící předsazená stěna je realizována na UW a CW profilech odsazených od stěny.

Jaký materiál se tedy používá k zateplení předstěn? Výběr je opět veliký, tak jak se v oné škále izolací zorientovat? Důležité je si opět ujasnit, k čemu nám bude předstěna sloužit. Primárními důvody může být buď akustika, požární bezpečnost, únik tepla nebo jiné. Také musíme zvažovat únosnost materiálu a nároky, které na něj budou kladeny. K vašemu rozhodnutí vám napomůže tabulka kombinací izolace a SDK.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
SDK - IN
Co poptáváte?

Podrobnější informace k poptávce

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

V případě vysokých požadavků na akustiku lze použít kombinaci uvedené minerální vaty a elastifikovaného polystyrenu. Rozdíl také pocítíte u volby EPS nebo XPS, přičemž expandovaný polystyren se hodí spíše u nároků na požární bezpečnost a extrudovaný do vlhkého prostředí.

Jak na montáž předstěny?

Montáž je velice snadná, skládá se pouze ze čtyř základních kroků. K práci budete potřebovat kromě šroubů TN, natloukacích hmoždinek, pěnového napojovacího těsnění a výztužné skelné pásky také:

  • SDK desky (šedé, zelené, červené, modré – dle potřeby)
  • R-UW a R-CW profily
  • Tepelnou izolaci
  • Spárovací tmel

Postup montáže předstěny

1.      Vyměření prostoru

Rozmyslete si, kde přesně bude vaše budoucí předsazená stěna ze sádrokartonu stát. Nápomocná vám může být tesařská šňůra nebo vodováha (umístění příčky vyznačte i na stěnách a stropu).

2.      Montáž profilů

UW profily přikotvěte na podlahu a stropní konstrukci pomocí natloukacích hmoždinek (CW profily slouží pro kotvení ke stěně). Hmoždinky připevněte v maximální vzdálenosti od rohu 20 cm. Mezi sebou by měly mít rozteč 80 cm (max). Nezapomeňte použít samolepicí napojovací těsnění.

Tip: Chystáte se na podhledy nebo příčky? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek sádrokartonářů ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Nyní vsuňte další CW profily mezi UW profily, aby vznikly tzv. vnitřní sloupky. Mezera mezi jednotlivými profily by měla být závislá na šířce sádrokartonové desky (600 nebo 625 mm). CW profily a UW profily nespojujte, svislé „sloupky“ zůstanou mezi UW profily pouze nasunuty (spojí se posléze montáží desek). Stejně tak umístěte profily otevřenou části ve směru montáže. Vnitřní CW profily by měly být o 10 až 15 mm kratší.

Předsazená stěna ze sádrokartonu - nosný rošt
Konstrukce z CW profilů pro zhotovení předsazené stěny ze sádrokartonu v rozteči 625 mm.

3.      Vložení tepelné izolace

Nejprve umístěte vedení elektroinstalací, následovat bude samotná izolace z minerálních vláken. Tepelná izolace pro zateplení příček a předstěn se prodává v rolích potřebné šířky, takže není vždy nutné izolaci krátit na potřebnou míru. Izolace je vždy o něco širší, aby vyplnila každou mezeru a dokonale izolovala a tlumila hluk.

4.      Opláštění, tmelení, broušení

Začněte ukládáním sádrokartonových desek od stěny. Desky se kotví pouze k CW profilům, přičemž vzdálenost mezi šrouby by měl být max. 20 cm v osové vzdálenosti. V okamžiku styku dvou desek umístěte šrouby 1 cm od kraje desky. Posledním krokem je tmelení a broušení sádrokartonových desek. Pro podrobnější popis montáže sádrokartonové příčky si přečtěte článek Montáž sádrokartonové příčky.

Více informací o tmelení sádrokartonových desek jsme pro vás připravili v dalším článku.

Sádrokartonář – nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
SDK
Co poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů