Přestavba půdy na podkroví – krok č. 2 – projekt půdní přestavby a jednání se stavebním úřadem

Dalším krokem rekonstrukce půdy na podkroví je zhotovení projektu. Před samotným projektem je dobré zhotovit prostorovou studii a poradit se s architektem.

Prostorová studie podkroví

Schůzka se zkušeným architektem nebo stavebním inženýrem by měla poskytnout náhled na budoucí konstrukční řešení a dispoziční uspořádání půdní vestavby. Jelikož je každá půda specifická, je dobré architekta či stavebního inženýra oslovit s prosbou o prokonzultování plánované rekonstrukce a zpracování prostorové studie, která bere v potaz současné provedení půdy a určí, zda je rekonstrukce technicky možná a smysluplná. Prostorová studia vám naznačí budoucí provedení a především doloží, zda se vestavba ekonomicky vyplatí a náklady budou přiměřené získanému využitelnému prostoru.  Stav stávajícího krovu a stropu je vhodné prokonzultovat i se statikem, který zhodnotí, zda je potřeba provést mykologický průzkum, který určí, jestli jsou dřevěné prvky krovu napadeny dřevokaznými houbami a dřevokazným hmyzem.

Přestavba půdy na podkroví krok za krokem

Optimální velikost pokojů

Během rozvrhování vnitřních místností je dobré myslet na optimální velikost pokoje s přihlédnutím k faktu, že podkroví je plné šikmých ploch, které brání plnohodnotnému využití podlahové plochy. Proto je důležité promyslet, zda je nutné prostor dělit na dva malé pokojíky či naopak nechat jeden větší pokoj.

Architekt je schopný zpracovat 3D vizualizaci, která vám velmi věrohodně nastíní, jak bude podkroví vypadat. Do popředí se dostává i technologie doplněná o 3D brýle, díky kterým můžete virtuálně procházet navrženým prostorem. Ovšem jedná se pouze o návrh „na papíře“, ve skutečnosti na vás prostorové uspořádání může působit odlišně.

Tip: Firmu pro váš projekt seženete nejrychleji na konci článku. Bezplatně a nezávazně.

Projekt přestavby podkroví

Za úspěšnou rekonstrukcí půdy stojí kvalitní a detailně zpracovaný stavební projekt, který řeší stavebně-technickou stránku přestavby, ale i rozvod sítí, přirozené a umělé osvětlení, příp. akustiku prostoru. Především je nutné věnovat se stavební stránce, jelikož ta může do budoucna způsobit nejvíce problému. Projektant by měl projekt doplnit o podrobně zpracované detaily navazujících konstrukcí, prostupů, osazení střešních oken apod. Neměl by chybět ani tepelně technický výpočet obvodových konstrukcí podkroví a detailně navržené skladby konstrukcí. Prověřeného projektanta naleznete vyplnění krátkého formuláře a zasláním nezávazné poptávky přímo ZDE.

V případě špatně navržené skladby se můžete potýkat s kondenzací vodní páry uvnitř konstrukce, což bude mít za následek vznik tepelných mostů, lokální zhoršení izolačních vlastností tepelné izolace a následný výskyt plísní. Konstrukce musí být navržena tak, aby buď prostup vodních par neumožňovala vůbec (konstrukce difúzně uzavřená), nebo aby prostup vodních par umožňovala a nijak v tom nebránila (konstrukce difúzně otevřená). Skladba tedy musí být navržená tak, aby se do ní žádná vlhkost nedostala, nebo se do ní pára může dostat, ale nesmí jí být dále bráněno v prostupu směrem do exteriéru.

Špatně zpracované detaily konstrukcí jsou hlavní příčinou vzniku nesrovnalostí, vad a nedodělků na stavbě. Stavební dělníci mnohdy nemusí jednoznačně pochopit co je na výkrese zaznačené. Špatně zpracovaný prostup může způsobit zatékání do konstrukce. Následně navlhne dřevěný krov, který napadne plíseň zvlhne tepelná izolace, která ztratí izolační schopnosti. U difúzně uzavřených konstrukcí stačí malá škvíra v parozábraně a hned se může objevit místo, kde bude kondenzovat pára.

Proto je nutné mít kvalitně zpracovaný projekt, který bude řešit tyto kritické styky konstrukcí, prostupy a při stavbě být v těchto případech velmi důsledný a provádět kontroly odvedené práce.


Čtěte dále: Kdy je vhodné pustit se do přestavby půdy na podkroví se dočtete v článku Přestavba půdy na podkroví, aneb jak na půdní vestavbu.


Omezení ze strany stavebního úřadu při přestavbě podkroví

Je potřeba vzít na vědomí, že přestavba podkroví může být v některých lokalitách omezena ze strany stavebního nebo památkového úřadu. Jedná se zejména o budovy v řadové zástavbě a v městských částech. Tam, kde je vydaný regulační plán, může být tímto plánem omezena například výška hřebene nebo stavba vikýřů. Pokud hodláte rekonstruovat celkově krov, zjistěte, zda se vás taková omezení netýkají. Informace by měl poskytnout stavební úřad a regulační plány jsou ke stažení na stránkách dané obce.

Je pro půdní vestavbu potřeba stavební povolení nebo ohlášení stavby?

Dle § 103 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. není potřeba stavební povolení ani ohlášení stavby v případě, kdy se nezasahuje do nosných konstrukcí, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby. Jelikož se půdní vestavbou mění způsob užívání stavby, budete muset vyřídit ohlášení stavby. Pokud se však přestavbou změní i vzhled stavby (instalování střešních oken), nebo se během rekonstrukce zasahuje do nosných konstrukcí (oprava krovu, stropu, nosných stěn), budete potřebovat stavební povolení (jak postupovat při vyřízení stavebního povolení?).

Pokud na rekonstrukci podkroví potřebujete sehnat řemeslníka či stavební firmu, která rekonstrukci provede na klíč, použijte k tomu poptávkový formulář, díky kterému řemeslníka či firmu najdete nejrychleji. Poptávkový formulář naleznete níže.

Nové podkroví - nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Podkroví
Jedná se o:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů