Rekonstrukce panelákového bytu – jak začít, pasport a projekt rekonstrukce

Jak probíhá rekonstrukce panelákového bytu, jak a čím začít a co k tomu budete potřebovat se dozvíte v tomto článku.

Na co myslet před rekonstrukcí panelákového bytu

Než začnete s vlastní rekonstrukcí panelákového bytu, je potřeba zajistit několik nezbytných záležitostí. V první řadě byste měli mít jasnou představu o tom, co chcete rekonstruovat, v jakém rozsahu a čeho chcete dosáhnout. Pokud si nejste jisti, je dobré se obrátit na zkušeného projektanta, aby vám dle dispozic vašeho bytu a vašich požadavků navrhl nejvhodnější řešení. A samozřejmě v případě rozsáhlejších úprav i na statika, aby posoudil, zda budou mít vámi zamýšlené stavební úpravy vliv na celkovou statiku domu. Statický posudek po vás ostatně bude požadovat i stavební úřad.

Stavební úřad

Podle rozsahu rekonstrukce se bude dále odvíjet návštěva stavebního úřadu. Ne vždy je to totiž nutné, některé úpravy můžete realizovat bez jakéhokoliv povolení. Nebudete-li si vědět rady, zda rozsah vámi plánovaných stavebních úprav bytu vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení stavby, je nejlepší navštívit přímo místně příslušný stavební úřad a informovat se tam.

Požadavky společenství vlastníků

Protože váš byt není samostatným ostrovem, ale je součástí bytového domu, je potřeba také informovat se o tom, jaké podmínky pro rekonstrukce bytů mohou být uvedeny ve stanovách vašeho společenství vlastníků. V každém případě to bude minimálně požadavek na zveřejnění informace o chystané rekonstrukci bytu. Pokud toto nebude přímo ve stanovách, v zájmu dobrých vztahů v domě doporučujeme alespoň vyvěsit na společnou nástěnku informaci o tom, že budou v domě probíhat stavební práce. Minimálně tak předejdete případným sporům a zbytečným nešvarům s vlastníky dalších bytových jednotek.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Rekonstrukce-IN
Co vše bude součástí rekonstrukce?

Detail nezávazné poptávky

Jedná se o:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Jde-li ve vašem případě o družstevní byt, budete potřebovat přímo souhlas družstva.

Pasport bytu

Před zahájením úvah a plánů na rekonstrukci si obstarejte pasport bytu. Jedná se o zjednodušenou dokumentaci skutečného stavu objektu a měl by ji mít každý vlastník nemovitosti. V případě panelového domu to pravděpodobně bude společenství vlastníků. Případně se můžete obrátit na stavební úřad a požádat o vyhledání dokumentace domu v archivu. Pasport bytu vám bude sloužit i jako podklad pro projekt stavebních úprav bytu.

Projekt rekonstrukce bytu

Projektovou dokumentaci včetně statického posudku budete potřebovat pro ohlášení stavebních úprav nebo pro stavební povolení rekonstrukce bytu. Statický posudek byste si měli nechat zpracovat i v případě, kdy nebudete měnit dispozice bytu ani zasahovat do nosných konstrukcí, a tudíž ani žádat o stavební povolení. Nevíte totiž, jaké stavební úpravy proběhly v jiných bytech kolem vás a zda neměly vliv na statiku domu. Statický posudek by měl zohlednit i tyto možnosti a vy se tak můžete bez obav pustit do rekonstrukce bytu.    

Stavební povolení nebo ohlášení stavby

Ne všechny stavební úpravy v bytě vyžadují vydání stavebního povolení. Budete-li například pouze měnit obklady v koupelně, zařizovací předměty, podlahové krytiny, okna za okna stejné velikosti a členění, upravovat rozvody elektroinstalace, vody a odpadů, nepotřebujete žádné povolení. Totéž platí pro výměnu umakartového panelákového jádra za zděné, pokud zachováte stávající dispozici bytu a nebudete zasahovat do nosných konstrukcí.

Rekonstrukce panelakoveho bytu - změna dispozice
Změna dispozice v rámci rekonstrukce panelákového bytu vyžaduje ohlášení stavby.
Rekonstrukce bytového jádra
Rekonstrukce bytového jádra zpravidla ohlášení stavby vyžaduje (pakliže se nemění dispozice a nezasahuje do nosných konstrukcí).

Stavební povolení ani ohlášení nebudete potřebovat, jestliže prováděné stavební úpravy:

Tip: Chystáte se na rekonstrukci? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

 • nezasahují do nosných konstrukcí stavby
 • nemění se vzhled stavby
 • nemění se způsob užívání stavby
 • nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí
 • nemůžou negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby
 • nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou,

Jestliže se rozhodnete změnit stávající využití jednotlivých místností, nejčastěji například zaměnit umístění koupelny a kuchyně, ale nebudete zasahovat do nosných konstrukcí, potom budete potřebovat minimálně ohlášení stavby.

Praxe je však většinou taková, že stavební úřad v tomto případě rozhodne o tom, že dané dispoziční změny už vyžadují stavební povolení.

Stavební povolení vás nemine, pokud se rozhodnete pro úpravy, které byť i sebeméně zasáhnou do nosné konstrukce. Obvykle se jedná o vybourání nových dveří, odstranění některých nosných příček a podobně. Vždy záleží na statickém posudku a posouzení místně příslušného stavebního úřadu.

Rozpočet rekonstrukce

Nechte si s projektovou dokumentací vypracovat i rozpočet stavby. Z něj získáte jasnou představu, na kolik vás rekonstrukce bytu vyjde a nebudete později zaskočeni. A samozřejmě vám rozpočet bude sloužit i pro porovnání a výběr té nejvýhodnější nabídky zhotovitele.

Rekonstrukce domu či bytu – nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Rekonstrukce
Co vše bude součástí rekonstrukce?
Jedná se o:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů