Srubové stavby | stavimbydlim.cz
Home Dřevostavby Srubové stavby

Srubové stavby

0

Při pohledu na srubové dřevostavby si všimneme jasně zřetelného rozdílu oproti ostatním dřevostavbám. Srub se nesnaží nic zakrýt. Povrch klád je jasně patrný zevnitř i zvenčí. Tím se ještě prohlubuje sounáležitost s přírodou. Tak jako je každý strom jiný, je i každá srubová dřevostavba jiná. Pokud vedle sebe postavíte dva sruby dle naprosto stejné projektové dokumentace, nikdy nebudou na první pohled absolutně stejné. Příroda je tím nejdokonalejším architektem. V tomto článku se však zaměříme na konkrétní konstrukce.

Stěny srubové stavby

Vznikají vodorovným skládáním jednotlivých klád, které mohou být plně nebo částečně hraněné, na sebe. Výjimečně se v některých zemích používalo i svislé vrstvení klád vedle sebe. Jednotlivé kuláče se k ostatním připevní buď hmoždinkami, nebo na pero a drážku v ložných spárách. Velmi důležitá je i rohová vazba vzájemně kolmých klád. Je pravidlem umísťovat pod stěnu sokl. Ten se tradičně stavěl z kamene, dnes je běžnější beton. Doporučuje se vystavět do výšky 600 mm nad okolní terén a od stěny se oddělí kvalitní izolací proti vlhkosti. Do soklu se poté zakotví kovové pásy, které zabraňují posunutí základního kuláče.

Stropy srubové stavby

V dnešní době se nejčastěji používají trámové stropy s rovným podhledem, který se může v případě potřeby omítnout. Stropnice jsou zapuštěny do trámu nosné stěny a pro jistotu ještě přesahují přes její okraj. Dále jsou stropnice zajištěny i mezi sebou, a to krátkým trámem s drážkami, které pak zapadnou do per, jež jsou přibité na bocích stropnic. Pokud následuje další patro, je nutné tyto trámky spojit hmoždinkami s posledním kuláčem stěny.

Ošetření dřeva a těsnění spár

V současnosti je nejběžněji používanou impregnací Luxol, což je tenkovrstvá lazura s ochranou proti povětrnostním vlivům a UV záření. Hlavními vlastnostmi jsou zvýšená vodoodpudivost, vysoká přilnavost dalšího nátěru, mechanická odolnost a také hloubková penetrace. Těsnění spár je nutné především u ručně opracovaných kulatin, s čímž se dnes už asi nesetkáme. Používal se například mech nebo sláma v kombinaci s jílovitou hlínou.

 

Zdroj: HÁJEK, Václav. Stavíme ze dřeva. Vyd. 1. Praha: Sobotáles, 1997. ISBN 80-85920-44-1.

Obr: Autor neznámý. Nejkrásnější dřevostavby [online]. [cit. 2016-03-21]. Dostupné z: http://www.drevostavby.eu