Stavba povolena – jak získat štítek a jakou dokumentaci doložit

V tomto článku se zaměříme na to, co vše musí obsahovat štítek s názvem „Stavba povolena“ a kde je potřeba jej umístit. Uvedeme také, jakou platnost má stavební povolení a ohlášení stavby a jak vyřídit ohlášení stavby, nebo stavební povolení.

Náležitosti štítku „stavba povolena“

Upravuje Vyhláška č. 526/2006, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, §7.

Štítek, který stavební úřad zašle stavebníkovi obsahuje:

 • Označení stavby
 • Označení stavebníka
 • Označení stavebního podnikatele; pokud není znám, vymezí se na štítku místo, na které stavebník uvede údaje o vybraném stavebním podnikateli, kterého před zahájením realizace stavby oznámí stavebnímu úřadu
 • Označení stavebního úřadu, který stavbu povolil
 • Číslo jednací stavebního povolení a datum nabití právní moci
 • Stanovený termín dokončení stavby

Kde musí být štítek „stavba povolena“ umístěn

U stavby na ohlášení i u stavby na stavební povolení musí být štítek o povolení stavby umístěn na viditelném místě, a to u vstupu na staveniště.

Štítek Stavba povolena
Štítek Stavba povolena

Jakou platnost má stavební povolení/ohlášení stavby

Stavba musí být zahájena do dvou let od vydání stavebního povolení. Pokud se tak nestane, stavební povolení pozbývá platnosti. Jestliže stavebník nezvládne započít stavbu alespoň záborem staveniště, může požádat stavební úřad o prodloužení stavebního povolení podáním žádosti, a to před uplynutím lhůty jeho platnosti.

Jiná situace je u ohlášení stavby. Souhlas platí 2 roky a dobu platnosti nelze prodloužit. Souhlas s provedením pozbývá platnosti na ohlášení stavebníka, že upustil od provedení stavebního záměru, na který byl souhlas vydán. Pokud bylo provádění stavebního záměru započato ve lhůtě platnosti, ohlášení je platné až do ukončení stavebního záměru.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Prověření stavebního pozemku

Dříve, než si necháte vypracovat projektovou dokumentaci architektem a začnete vyřizovat stavební povolení či ohlášení stavby, zjistěte si důležité informace o pozemku, na kterém chcete stavět rodinný dům. Pozemek může spadat do stavební uzávěry, památkové zóny nebo se může nacházet v záplavové oblasti. Před koupí pozemku zajděte na obecní nebo stavební úřad, kde zjistíte, zda můžete na pozemku stavět.

Projekt domu pro stavební povolení

Poté si nechte zpracovat projektovou dokumentaci certifikovaným architektem. Projektová dokumentace musí řešit příjezdovou cestu na pozemek i připojení k inženýrským sítím. Musí být v souladu s regulačním plánem dané obce. Součástí projektové dokumentace jsou souhlasná vyjádření jednotlivých správců sítí v daném území, např. energetické společnosti, plynaři, památkáři, odbor hygieny nebo vodovody a kanalizace. Dále se musí provést mnoho měření, např. radonová měření, měření hlučnosti a jiné. Součástí jsou také souhlasná vyjádření všech účastníků řízení, což jsou sousedi, osoby, které mají věcné břemeno nebo zástavní právo na pozemku. Architektonická kancelář zařizuje projektovou dokumentaci jako celek, nemusíte sami vše náročně zařizovat. Připraví vám hotový balíček (několik šanonů) projektové dokumentace k řízení o stavebním povolení a územním rozhodnutí.

Dotčené orgány

Počítejte s tím, že souhlasná vyjádření dotčených orgánů správců sítí trvá nejméně 30 dnů. Vyjádření stavebního úřadu trvá 60 dnů. Stává se, že se účastníci řízení odvolají. Projektant musí odvolání prošetřit a případný nedostatek v projektu opravit nebo dopracovat. Celé řízení se tím prodlouží.

Žádost o stavební povolení/ohlášení stavby

Na stavebním úřadě žádáte o povolení prostřednictvím formuláře o stavebním povolení a územním rozhodnutí nebo stavebním povolení a územním rozhodnutí ve sloučeném řízení (projektová dokumentace obsahuje jenom samostatný projekt stavby, nutností je nechat si dopracovat položkový rozpočet od realizační firmy, která vám bude dům stavět, nepotřebujete souhlasná vyjádření sousedů, úřad si je obešle sám) nebo územní souhlas s ohlášením. Formuláře k podání žádosti si vyzvednete přímo na úřadě, kde vám pomohou se správným vyplněním nebo si je můžete stáhnout na stránkách stavebního úřadu.

Tip: Víte, kolik stojí materiál na hrubou stavbu? Zdarma a nezávazně Vám do 10 dnů spočítáme cenu včetně rozpisu materiálu. SPOČÍTAT CENU

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů