Uliční čára a stavební čára – co znamenají

Při výstavbě rodinného domu se setkáte s pojmem uliční čára a stavební čára. V zásadě se jedná o dva úplně odlišné pojmy. Zatímco uliční čára určuje hranici mezi veřejným prostranstvím a stavebním pozemkem, stavební čára se zpravidla neshoduje s hranicí pozemku, ale vymezuje polohu samotné stavby vůči veřejným prostranstvím. Předpisy uliční a stavební čáry jsou součástí regulativů (směrnic) v územním plánu nebo v regulačním plánu obce.

Před koupí pozemku prostudujte územní plán a jeho regulativy, neboť jejich zanedbáním se z realizace výstavby stane noční můra a dům nepostavíte. Projektant, který zpracovává projekt rodinného domu, soubor předpisů v regulativech zná a prověřuje je, v projektu s nimi počítá. Regulativy jsou závazné.

Co je to uliční čára

Uliční čára je základním instrumentem pro stavbu měst a obcí. Uliční čára (hranice bloku) stanovuje hranici mezi veřejným uličním prostranstvím a plochou soukromého pozemku nebo zastavitelnými plochami. Obvykle vymezuje uliční čáru plot nebo průčelí domu, na které pak obyčejně navazuje chodník. Uliční čára vymezuje uliční prostranství např. pro obsluhu dané lokality, prostupnost území, cyklistický pohyb atd.

Uliční čára vymezená plotem
Uliční čára vymezuje hranici mezi stavebním pozemkem a veřejným prostranstvím. Mnohdy je tak uliční čara vymezená právě plotem.

Co je to stavební čára

Základním rysem stavební čáry je to, že se neshoduje s hranicí pozemku. Stavební čára stanovuje odstupovou vzdálenost domu na soukromém pozemku od veřejného prostranství (parky, ulice, chodníky, náměstí – prostory sloužící k obecnému užívání) nebo komunikace. Z hlediska urbanistické koncepce u konkrétního území dle §25 Vyhlášky č. 431/2012 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, odst. (7) říká, že: Vzdálenost průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně 3 m od okraje vozovky silnice nebo místní komunikace; tento požadavek se neuplatní u budov umisťovaných ve stavebních prolukách řadové zástavby a u budov, jejichž umístění stanoví vydaná územně plánovací dokumentace.

Odst. (2) je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. ve zvlášť stísněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na 4 m, pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností.

Typy stavebních čar

Rozlišení stavebních čar podle návaznosti budov

Stavební čára uzavřená – vymezuje hranici zastavitelné a nezastavitelné části bloku


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

 • Jejíž zástavba nesmí nikde ustupovat
 • Která musí být v celé své délce souvisle a úplně zastavěná

Stavební čára otevřená – vymezuje hranici zastavitelné a nezastavitelné části bloku

 • Jejíž zástavba nesmí nikde ustupovat
 • Která nesmí být v celé své délce souvisle a úplně zastavěná

Stavební čára volná – vymezuje hranici zastavitelné a nezastavitelné části bloku

 • Jejíž zástavba může libovolně ustupovat
 • Která může být v celé své délce souvisle a úplně zastavěná

Rozlišení stavebních čar podle jejich překročitelnosti

Stavební čára závazná

 • rozhraní vymezující zastavění na pozemcích, jejíž zástavba se musí dodržet v celém svém průběhu, nesmí nikde přesahovat ani ustupovat, pokud to regulativ vyloženě neumožňuje.

Stavební čára nepřekročitelná

Tip: Víte, kolik stojí materiál na hrubou stavbu? Zdarma a nezávazně Vám do 10 dnů spočítáme cenu včetně rozpisu materiálu. SPOČÍTAT CENU

 • rozhraní vymezující zastavění na pozemcích, jejíž zástavba se nemusí dodržet v celém svém průběhu, nesmí být překročeno směrem ven do veřejného prostranství.

Kde zjistit uliční a stavební čáru

Informace o uliční a stavební čáře zjistíte z územně plánovací dokumentace, regulačního plánu a regulativů pro danou obec nebo město ve kterém byste si rádi postavili váš dům. Tato dokumentace je veřejná a najdete ji na webových stránkách obce a města.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů