Vlhkost v domě po zateplení– příčiny a odstranění vlhkosti

Zateplili jste si dům a zvýšila se vzdušná vlhkost uvnitř domu? Bohužel, vlhkost v domě po zateplení fasády domu není nic neobvyklého. Přesto i toto má řešení.

Co je příčinou vysoké vlhkosti v domě?

Zateplením fasády bezesporu dojde k úsporám na energiích za vytápění, což je hlavním důvodem, proč vůbec zateplovat. Ovšem zateplení sebou přináší také nepříjemnosti v podobě nečekaného zvýšení vlhkosti v domě.

Zateplením fasády a výměnou starých netěsnících oken za nová, obvykle plastová s výbornými izolačními vlastnostmi, jednoduše dojde k difúznímu uzavření objektu a jestliže už jste měli před tím problémy s vlhkostí v bytě, mohou se po zateplení paradoxně ještě zhoršit. Před zateplením domu totiž docházelo k neustálým drobným samovolným výměnám vzduchu, například právě netěsnícími okny a dveřmi. Kromě toho vodní pára samovolně prostupuje také přes obvodové zděné stěny.

Zateplením fasády je zhoršen prostup vodních par a osazením nových oken je zabráněno infiltraci čerstvého vzduchu z venku a únik vlhkého znehodnoceného vzduchu ven z interiéru. Hrozí tak, že se začnou vodní páry srážet uvnitř domu na stěnách a stanou se živnou půdou pro různé plísně a bakterie.

Odstraňte zdroj vlhkosti před zateplením fasády

Proto je důležité ještě před provedením zateplení vždy prověřit a odstranit zdroje vlhkosti, ať už se jedná o stavebně technickou závadu na domě, nevyhovující izolaci, zatékání nebo nedostatečné vytápění a větrání.

Za vzdušnou vlhkostí však podstatným způsobem stojí samotná činnost uživatelů domu, ať už jen dýcháním, vařením, sprchováním, praním a sušením prádla a dalším.

Je též důležité realizovat zateplení z kvalitního materiálu a technologicky správně, protože špatně provedené zateplení může způsobit velké problémy.

Pokud vás trápí vlhkost v domě, připravili jsme pro vás spoustu článku na téma:

Jak snížit vlhkost ve starém domě – injektáž zdiva, podřezání domu, elektrofyzikální metody a další

Podřezání domu a sanace vlhkého zdiva

Jak snížit vlhkost v domě po zateplení fasády

Pokud se tedy chcete zbavit nadbytečné vzdušné vlhkosti, musíte se s ní naučit zacházet.

Pro snížení vzdušné vlhkosti je nutné eliminovat největší původce vlhkosti – při vaření v kuchyni vždy používat odsavač par, po sprchování ihned vyvětrat vlhký vzduch z koupelny ven a nepustit ho do dalších prostor domu, nesušit prádlo v domě atd.

Ani přílišné šetření na topení není vhodné, protože vzdušná vlhkost se potom nemá jak vysušit.

Vlhkost v domě po zateplení a výměně oken
Příčinou kondenzace vody na rámu okna je zvýšená vzdušná vlhkost v domě. Příčinou může být například nedostatečné větrání, nebo významný zdroj vlhkosti (vzlínající vlhkost, zatékání do objektu, průsak vody, poškozené potrubí apod.).

Pravidelně a dostatečně větrejte

Důležité je větrání, ale je zapotřebí se naučit větrat správně. Ideální je intenzivní, krátkodobé větrání po dobu max. 5–10 minut, nejlépe průvanem, kdy se během krátkého času vymění velký objem vzduchu, a přitom nedojde ke zbytečnému ochlazení stěn. Takto bychom si měli vyvětrat několikrát denně. Rozhodně nepomůže větrání pouze na ventilačku, protože není tak efektivní, a navíc způsobuje nežádoucí ochlazování stěn a tím paradoxně vede k možnému vzniku plísní.

Řešením jsou také vzduchotechnika i pohlcovače vlhkosti

Další možností je také takzvané řízené větrání pomocí domácí vzduchotechniky. Jedná se o systém úspěšně zajišťující kontrolovanou výměnu vzduchu, jeho filtraci a poskytující příjemné vnitřní klima.

Samozřejmě snížit vlhkost lze i za pomoci různých pohlcovačů vlhkosti a odvlhčovačů, které rovněž úspěšně sníží vzdušnou vlhkost. Pohlcovače vlhkosti fungují na takzvaném pasivním principu, což znamená, že vzdušnou vlhkost snižují tím, že se do nich vkládají různé tablety a granulované směsi, které následně vzdušnou vlhkost absorbují a vzniklá voda pak odkapává do nádobky. Odvlhčovače oproti tomu fungují na aktivním principu, potřebují ke své činnosti zapojení do zásuvky, ale jejich výkonnost je mnohem účinnější. Některé navíc pracují i jako čističky vzduchu, ionizátory, případně i vzduch mírně vytápí.

Snížit vlhkost v již zatepleném domě lze také za pomoci metody elektrofyzikální, která využívá elektrického proudu a vlastností vody, respektive solí v ní obsažených, kdy působením elektricky vytvářeného pole na kladné a záporné ionty v podstatě zatlačuje vzlínající vlhkost zpět do země.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Rostliny, které snižují vzdušnou vlhkost

Zároveň i některé rostliny, jako například kapradiny, břečťany, tilandsiea další mohou působit jako úspěšné absorbenty vlhkosti. Pozor ale na záměnu s jinými rostlinami, protože ty všeobecně vlhkost zvyšují.

Boj se zvýšenou vlhkostí není snadný, ale vždy je řešení.