Vyžaduje rekonstrukce podkroví stavební povolení, nebo ohlášení stavby?

Rekonstrukce podkroví, resp. přestavba půdy na podkroví v mnoha případech nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavby. Existují ovšem i takové případy, kdy stavební úřad navštívit musíte. O tom, zda rekonstrukce podkroví vyžaduje ohlášení stavby či dokonce stavební povolení, rozhoduje několik parametrů. Které to jsou?

Při rekonstrukci podkroví se posuzuje, zda:

 • se zasahuje do nosných konstrukcí,
 • se mění vzhled stavby,
 • se mění způsob užívání stavby,
 • rekonstrukce podkroví vyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí,
 • provedení rekonstrukce nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby,
 • je nemovitost kulturní památkou.

Kdy rekonstrukce podkroví nevyžaduje žádná povolení

Pakliže jsou při rekonstrukci splněny všechny výše uvedené body, pro rekonstrukci podkroví nepotřebujete vyřizovat žádná povolení. Může se tedy jednat o případ, kdy ve stávajícím podkroví provádí například rekonstrukci kuchyně a koupelny, vyměňujete obklady, pokládáte novou podlahu či instalujete nový sádrokartonový podhled. Ohlášení stavby by také nemělo být potřeba pro výměnu oken, ať už těch ve štítech budovy, tak střešních oken. Okna však musí být vyrobena ze stejného materiálu, musí být stejně velká a stejného členění.

Tato povinnost vychází z § 103 odst. 1 písm. d. stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

Kdy rekonstrukce podkroví vyžaduje ohlášení stavby

Ohlášení stavby v případě rekonstrukce podkroví bude vyžadováno v případě, že splníte tyto základní tři body:


Podkroví - nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Podkroví - IN
Jedná se o:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

 • při rekonstrukci se nezasahuje do nosných konstrukcí,
 • rekonstrukcí se nemění vzhled stavby,
 • rekonstrukce podkroví nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí.

To znamená, že pokud rekonstruujete podkroví v kulturní památce nebo se rekonstrukcí mění požární bezpečnost stavby nebo způsob užívání anebo její vzhled, potřebujete ohlášení stavby.

Příkladem může být přestavba staré půdy na podkroví, během které se však nesmí zasahovat do obvodových nosných stěn, konstrukce krovu a ani do stropní konstrukce. S ohlášením stavby můžete provést zateplení střechy z vnitřní strany, zateplení stropu, stavbu sádrokartonových příček a podhledů, nové podlahy, obklady, omítky, veškeré instalace a samozřejmě kompletní zařízení domácnosti.

Nové okno v rámci rekonstrukce podkroví vyžaduje ohlášení stavby
Nové okno v rámci rekonstrukce podkroví vyžaduje ohlášení stavby

Nesmíte však již udělat ve střešním plášti či obvodové stěně nová okna, střechu zvednout, změnit její sklon, vyměnit střešní krytinu za jiný typ krytiny atd.

Rekonstrukce podkroví z pohledu zákona

Tato povinnost vychází z § 104 odst. 1 písm. k. stavebního zákona č. 183/2006 Sb., kde je uvedeno:

„k) stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí.“

Tip: Chystáte se na stavbu podkroví? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Kdy rekonstrukce podkroví vyžaduje stavební povolení

Stavební povolení pro rekonstrukci podkroví budete potřebovat, pokud:

 • při rekonstrukci podkroví zasahujete do nosných konstrukcí – vyměňujete například dřevěný stropní trám, krokev či jiný prvek krovu, bouráte otvor do nosné stěny (například prostupy či otvor pro dveře, nebo okno), provádíte spřažení nosných konstrukcí apod.,
 • se rekonstrukcí změní vzhled stavby – vyměníte například střešní krytinu za krytinu jiného tvaru a barvy, změníte sklon střechy, výšku hřebene či okapu, uděláte nové okno, postavíte balkón atd.

Posouzení vlivů na životní prostředí rekonstrukce podkroví nevyžaduje.

Rada na závěr

Pokud plánujete rekonstrukci podkroví a nejste si jisti, co vše po vás bude úředník na stavebním úřadě vyžadovat, nejlepším řešením je stavební úřad osobně navštívit společně s projektovou dokumentací pro rekonstrukci podkroví a záměr prokonzultovat. V případě, že by se vás ohlašování rekonstrukce týkalo, úředník vám rovnou na základě umístění stavby a rozsahu rekonstrukce sdělí, jaké přílohy budete muset přiložit k formuláři pro ohlášení stavby, resp. k žádosti o stavební povolení. 

Nové podkroví - nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Podkroví
Jedná se o:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů