Zateplení dřevostavby – jaký materiál použít

Dřevostavby se stávají čím dál více populárnějším konstrukčním systém, především díky rychlé a jednoduché výstavbě, využití ekologických materiálů a v neposlední řadě jejich nízkoenergetické úrovni. V rámci zateplení se nejčastěji setkáme s minerální vatou, nebo např. kamennou vlnou a polystyrenem. Jaké v sobě tyto materiály skrývají výhody a proč se tolik používají? Jak na zateplení dřevostavby a jaký je rozdíl mezi difuzně otevřeným a uzavřeným systémem? Po přečtení následujících odstavců budete znát odpovědi na vaše otázky. Čtěte dále.

Jak se zatepluje dřevostavba?

Předtím, než se obvodová stěna zaklopí (obvykle) OSB deskami, vkládá se mezi připravené rošty izolace. Nejčastěji využívaná minerální vlna se vkládá vždy o 1 cm větší tloušťky, než je prostor mezi dřevěnými rošty. Důvodem je dokonalé vyplnění prostor a zabránění boulení materiálu. Vložená izolace se překryje ochranou konstrukcí (parotěsná fólie nebo OSB deska), jelikož je potřebné zajistit naprostou neprůvzdušnost. Skladba konstrukce může být navíc doplněná o vnitřní izolaci. Abychom zabránili kondenzaci vlhkosti, nesmí přidaná interiérová izolace překročit 20% celkové tloušťky skladby.

Obvodová stěna dřevostavby v tloušťce přibližně 430 mm může potom vypadat následovně (ze strany interiéru):

 • SDK desky – 12 mm
 • Izolační vrstva – 50 mm
 • OSB deska (zatmelené spoje + páska) – 15 mm
 • Nosný rám1 z hranolů vyplněný izolací – 160 mm
 • Přídavná svislá konstrukce z hranolů2 vyplněná izolací – 80 mm
 • Pojistná hydroizolace
 • Podkladní svislé hranoly (50 x 30 mm)
 • Fasádní obklad

*1 Nosné rámy jsou realizovány v rozměrech 60 x 160 nebo 50 x 160 mm

*2 Hranoly mají rozměry 60 x 80 mm (rozteč 590 mm)


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Jaké materiály se pro zateplení dřevostavby nejčastěji používají?

Pro zamezení tepelných ztrát a snížení nákladů na energie je důležitý správný výběr systému zateplení. Mezi nejpoužívanější materiály řadíme minerální vaty pro jejich dobrou zpracovatelnost, vysokou tuhost a lehkou manipulaci při řezání materiálu.

Minerální vata

Minerální vata je perfektní volbou tepelné izolace pro vaši dřevostavbu. Má dobré tepelně izolační vlastnosti, akustickou neprůzvučnost a požární odolnost. Stejně tak se dále využívá pro svoji dobrou zpracovatelnost a odolnost. V případě, že je vaší volbou difúzně otevřený systém, přidávají se na interiérové straně sádrokartonové nebo sádrovláknité desky. U opačného, difúzně uzavřeného systému, se nesmí zapomínat na pečlivost při aplikování parozábrany (rozdíl mezi difúzně otevřenou a difúzně uzavřenou dřevostavbou). Veškeré spoje by měly být ošetřeny speciálním nátěrem, nebo parotěsnou páskou, aby se zajistila neprůvzdušnost.

Minerální vaty můžeme potom dále rozdělit do dvou základních druhů podle suroviny použité ve výrobě – kamenná vlna a skelná vata.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Kamenná vlna

Kromě pojmu „kamenná vlna“ se můžete setkat i s označením čedičová vlna. Bavíme se tedy o přírodním materiálu (čedič), který vyniká především svojí nehořlavostí, recyklovatelností, odolností proti vzdušné vlhkosti. Kromě toho je kamenná vlna odolná plísním a houbám. Dále pak můžeme zmínit vyšší objemovou hmotnost, pružnost a dobrou schopnost tlumit hluk. Na rozdíl od skelné vaty má kamenná vlna lepší akumulaci tepla.

Skelná vata

Čedičová vlna byla vyrobena z čediče, skelná vata se vyrábí z největší části z minerálních vláken (křemičitý písek, soda, dolomit, borax, živec a vápenec) a roztavených skelných vláken. Stejně tak se jedná o přírodní materiál, který vyniká svojí tepelnou a zvukovou odolností, propustností vodních par a vysokou odolností proti vlhkosti. Výhodu oproti kamenné vlně je skelná vata efektivnější z hlediska hmotnosti a pružnosti.

Můžeme tedy říci, že je zásadní rozdíl především v technologii výroby a primárním materiálu. Oba tyto typy izolace uvítáme u příček, stropů, podlah ale i podkroví a fasád.

Zateplení dřevostavby polystyrenem EPS
Pro zateplení dřevostavby se nejčastěji používají minerální a kamenné vaty, najdou se ovšem i případy, kdy se dřevostavba zatepluje polystyrenem, lépe pak dřevovláknitou izolací.

Jaká je ideální tloušťka izolace pro zateplení dřevostavby

Tloušťka tepelné izolace se navrhuje s ohledem doporučenou a požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla, aby bylo dosaženo požadované hodnoty tepelně-technických vlastností konstrukce a průměrného součinitele prostupu tepla.

Při volbě se zohledňují stávající tepelně izolační vlastnosti stěn a kvalita izolačního materiálu. Tloušťka izolačních materiálů se tedy pohybuje od 140 do 200 mm (např. již zmíněná kamenná vlna se navrhuje jen v tloušťkách standardně 120–160 mm). Uvedené tloušťky jsou pouze orientační, přesnou tloušťku izolace pro zateplení dřevostavby určí projektant v součinnosti s energetickým specialistou, který počítá energetickou náročnost stavby a dosažené výsledky následně porovnává s požadavky ze strany zákona.

Difuzně otevřený a uzavřený systém

Oba systémy (difuzně otevřený i uzavřený) řeší problematiku prostupu vlhkosti neboli vodních par ze strany interiéru do exteriéru.

Difuzně uzavřený systém zamezuje jakémukoliv průniku vodní páry do konstrukce. U systému využíváme parozábranu, která prostupu páry zamezuje. Důležitým poznatkem je zde pečlivost při provádění, kdy musíme dbát na nepoškození této fólie, aby plnila správně svoji funkci. Spoje parozábrany musí být naprosto těsné, stejně tak jakékoli prostupy touto fólií musí být dokonale utěsněné. V případě kotvení fólie například pomocí sponek je nutné přelepit i tyto sponky.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Difuzně otevřený systém umožňuje vlhkosti procházet skladbou konstrukce. Ve skladbě konstrukce se používá parobrzda v podobě dřevěných desek (př. OSB desky, sádrovláknité desky) s perfektně utěsněnými spoji, které zároveň plní funkci výztužného opláštění v rámové konstrukci. Podstatným faktorem je správné použití tepelné izolace s nízkým difúzním odporem. Taktéž platí, že difúzní odpor jednotlivých vrstev konstrukce musí od interiéru směrem k exteriéru klesat.

Parozábrana musí být na konstrukci napojena precizně, a to pomocí tmelu nebo parotěsné pásky. Všechny prostupy musí být řádně utěsněny.
Parozábrana musí být na konstrukci napojena precizně, a to pomocí tmelu nebo parotěsné pásky. Všechny prostupy musí být řádně utěsněny.

Montáž parozábrany

Parozábrana neboli parotěsná fólie se montuje na podklad z dřevěných roštů s vloženou izolací. U dřevostaveb se také setkáte s podkladem z OSB desek, které tuto funkci plní. Připevnění se řeší pomocí sponkovačky nebo samolepicích vrstev opatřených na fóliích. Během montáže dbejte na opatrnost, nemělo by dojít k protržení fólie.

Připravili jsme pro vás detailnější návod na montáž parozábrany, který naleznete v tomto článku.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů