Cementový potěr poslouží jako podklad pro podlahové krytiny. Jak jej namíchat a položit?

Cementový potěr je směs cementu, písku, kameniva a vody v předepsaném poměru. Smícháním se vytvoří tekutá směs betonu, která se používá především pro vyrovnání podlahové konstrukce. Suchý a zatvrdlý cementový potěr slouží jako podklad pro pokládku dlažby, koberce, vinylu apod., příp. jej lze ponechat přiznaný (například v garáži, sklepě, technické místnosti).

Cementový potěr se na stavbách hojně používá pro zhotovení zejména plovoucích podlah. V tom případě se potěr aplikuje na vrstvu akustické izolace a PE separační fólie. Cementový potěr se aplikuje v různých tloušťkách, nejčastěji od 30–50 mm v závislosti na potřebě, ale výjimkou nejsou ani potěry tloušťky 10 mm.

Kromě toho se cementové potěry využívají při rekonstrukcích starých podlah a stropů. Lze s ním vyrovnat starou nerovnou betonovou podlahu, nebo ztužit trámový strop s dřevěným záklopem (tzv. spřažená konstrukce).

Info: Jak se odlišuje betonová mazanina od cementového potěru a k čemu se betonová mazanina používá?


Podlahy - nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Podlahy - IN
Co poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Section

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Příprava cementového potěru

Cementový potěr si můžete připravit svépomocí smícháním cementu, písku, štěrku a vody. Poměr složek cementového potěru by měl být optimálně 1:4-6, tedy jedna lopata cementu a 4–6 lopat písku. Počet lopat záleží na tom, jak pevný potěr potřebujete. Čím méně lopat písku dáte, tím pevnější potěr bude.

Další informace o míchání betonu se dozvíte v článku na téma: Jaký je poměr lopat pro míchání betonu.

Zrnitost písku pro cementový potěr

Zrnitost písku pro cementový potěr by měla být do 4 mm, v případě, že cementový potěr aplikujete v tloušťce do 40 mm. Cementový potěr o tloušťce do 20 mm by měl obsahovat písek zrnitosti do 0,7 mm. Naopak při větších tloušťkách cementového potěru můžete do směsi přidat štěrk frakce 4/8 mm.

Poměr složek cementového potěru v tom případě bude 1:4:4 (tedy 1 lopata cementu, 4 lopaty písku frakce 0/4 mm a 4 lopaty štěrku frakce 4/8 mm), příp. 1:2:4 (tedy 1 lopata cementu, 2 lopaty písku frakce 0/4 mm a 4 lopaty štěrku frakce 4/8 mm). V některých případech lze použít i štěrk hrubší frakce, a to 8/16 mm.

Jakou vodu použít pro namíchání cementového potěru

Voda pro míchání cementového potěru by měla být čistá, nejlépe z vodovodního řadu. Rozhodně nelze použít vodu z přírodního zdroje s velkým obsahem organických látek, které by snižovaly kvalitu cementového potěru. Voda se používá v množství předepsaném na obalu pytlované směsi. Pokud mícháte potěr svépomocí, množství vody musíte umět odhadnout, aby měla směs dobrou konzistenci. Množství vody nelze jednoznačně určit, to záleží na vlhkosti písku a štěrku, který se pro výrobu potěru použije.

Tip: Chystáte se na nové podlahy? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Vyrovnání betonové podlahy samonivelační stěrkou
Vyrovnání betonové podlahy samonivelační stěrkou

Cementový potěr lze namíchat i z pytlované směsi

Cementový potěr lze namíchat svépomocí z jednotlivých složek v předepsaném poměru, nicméně pokud betonujete na malé ploše, nevyplatí se vám pořizovat cement, písek a štěrk zvlášť. V případě, kdy potřebujete jen malé množství cementového potěru, můžete zakoupit již hotové směsi, které stačí smíchat pouze s vodou v předepsaném množství. Cementové potěry se vyrábí v několika různých zrnitostech pro použití dle potřebné tloušťky potěru:

 • Cementový potěr hrubý – zrnitost 8 mm – pro potěry tloušťky 30–100 mm
 • Cem. potěr středně hrubý – zrnitost 4 mm – pro potěry tloušťky 10–50 mm
 • Cem. potěr jemný – zrnitost 1,2 mm – pro potěry tloušťky 5–15 mm

Třída pevnosti cementového potěru

Při výběru potěru kromě ceny a zrnitosti vybírejte také podle třídy pevnosti. Ta je udávána označením písmenem C s číslem, které udává pevnost v tlaku cementového potěru v MPa. Cementový potěr třídy pevnosti C30 má tedy pevnost v tlaku 30 MPa.

Lité cementové potěry

Pokud naopak potřebujete větší množství cementového potěru a míchání svépomocí tak nepřichází v úvahu, uvažujte o litém cementovém potěru. Litý potěr lze použít pro stavbu prakticky jakýchkoli podlah ve zděných domech, ale i dřevostavbách. Vhodný je zejména pro podlahy s podlahovým topením vzhledem k jeho tepelně akumulačním schopnostem a malému tepelnému odporu. Litý cementový potěr je obdobného složení, jako ten doma namíchaný, je však obohacený o různé příměsi a přísady zlepšující jeho zpracovatelnost a čerpatelnost. Na místo stavby je přivezen v autodomíchávači a na místo pokládky je dopravován pomocí čerpadla.

Jak udělat cementový potěr

Ať už se chystáte provést cementový potěr v novostavbě, nebo ve staré rekonstruované budově, je nutné správně připravit podklad.

 • Novostavba – pakliže plánujete udělat plovoucí podlahu, je třeba na nosnou konstrukci položit akustickou izolaci, na kterou položíte separační PE fólii. Po obvodu místnosti poté na stěny připevněte dilatační pásek z minerální vaty. Pokud realizujete podlahové topení, je třeba mít kompletně připravený topný systém.
 • Rekonstrukce – pokud rekonstruujete starou podlahu a pomocí cementového potěru ji chcete vyrovnat, je potřeba povrch řádně očistit od prachu a volných částic a spravit trhliny v betonové podlaze (návod – oprava trhlin v betonové desce).

Na podkladní konstrukci si zhotovte v požadované úrovni strhávací lišty, s pomocí kterých budete následně rovnat cementový potěr do roviny. Horní hrana strhávací lišty představuje horní hranu desky z potěru. Lišty musí být ve všech směrech vodorovně.

Poté namíchaný potěr aplikujte na připravený podklad v předepsané tloušťce a hliníkovou latí srovnejte do roviny. Pomocí ocelového hladítka zahlaďte povrch. Proces můžete zopakovat i poté, co potěr mírně zavadne.

Cementový potěr aplikujte pouze v případě, že teplota okolního prostředí je větší jak 5 °C. V opačném případě hrozí nezdařené vyzrání potěru a jeho následné praskání.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Jak dlouho schne cementový potěr?

Cementový potěr zraje minimálně 28 dní. Za tuto dobu by měl potěr dosáhnout deklarovaných fyzikálních vlastností (zejména pevnost v tlaku), měl by být únosný a rozměrově stálý. I přesto však může být cementový potěr vlhký, a tudíž nepřipravený pro pokládku podlahové krytiny. Vlhkost cementového potěru je potřeba ověřit kontrolním měřením vlhkoměrem, aby se předešlo nepříjemnostem v podobě odlupující se podlahy.

Rychlost schnutí cementového potěru je závislá na tloušťce cementového potěru, množství vody v něm obsažené, ale také na okolních podmínkách, jako je teplota a vlhkost a výměna vzduchu.

Potěr je únosný zpravidla po pár dnech, plně jej můžete zatížit po zmíněných 28 dnech, nicméně pokud plánujete položit například PVC krytinu, je potřeba vlhkost cementového potěru přeměřit.

Gletování betonu pomocí "Gleťáku"
Gletování betonu pomocí „Gleťáku“

Gletování betonu – dokonale rovný povrch

Gletování betonu se používá pro vyhlazení povrchu cementového potěru, který již zůstane jako nášlapná vrstva (například v technické místnosti, garáži, skladu, sklepě apod.). Dříve se gletování provádělo ručně, nyní se pro gletování betonu používá elektrická hladička betonu, lidově nazývaná „gleťák“. Gletování se provádí tak, že se na zavadnutý povrch cementového potěru rozpráší malá vrstva prosátého cementu, a poté se jemnými pohyby „zatočí“ pomocí hladítka, nebo strojní hladičky. Na hladítko se přitom nesmí příliš tlačit, aby se z betonu nevytlačovala voda a nevznikaly v ploše nerovnosti.

Vyrovnání povrchu cementového potěru lze realizovat také aplikováním samonivelační stěrky. Přečíst si také můžete 5 způsobů pro vyrovnání staré podlahy, nebo jak dlouho schne samonivelační stěrka.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Podlahy
Co poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů