Jak vybourat otvor pro okno, nebo dveře v nosné stěně? Bourání otvoru v nosné zdi krok za krokem

Potřebujete vybourat ve stávající stěně otvor pro nové okno nebo dveře? Nebo jen chcete dispozičně propojit dvě místnosti v bytě? V článku se zaměříme na to, jak vybourat otvor do stěny. Co pro bourání otvoru v nosné zdi budete potřebovat. Budete muset kvůli bourání otvoru vyřídit stavební povolení?

Vybourání otvoru ve zdi neberte na lehkou váhu, zvlášť když se jedná o nosnou stěnu. Pokud konstrukci správně a dostatečně nepodepřete, může dojít ke zřícení konstrukce. I když budete chtít udělat otvor ve stěně svépomocí, je vhodné na akci přizvat statika, který váš záměr posoudí, stanoví, zda jej lze realizovat a ve spolupráci s projektantem navrhne jistá opatření.

Bourání otvoru v nenosné stěně

Vybourání otvoru v nenosné stěně – postup:

 • Na stávající stěnu si naznačíte polohu nového otvoru včetně nově osazovaných překladů, které by měly být v místě podepření osazeny alespoň 150 mm směrem do zdiva.
 • V místě uložení překladů vybourejte otvory skrze zeď a připravte se podklad pro jejich uložení. Překlady by měly být uloženy na celistvém, kompaktním a únosném podkladu. Vhodným řešením je vyspravení podkladu betonem. Z obou stran otvoru ve stěně tedy přiložte kousky dřevěných prken, vyrovnejte je v obou směrech do roviny a ke stěně upevněte pomocí skob. Bednění je nyní připravené pro vybetonování podkladu pod nosný překlad.
 • Jakmile máte připravený podklad pro překlad, vybourejte z jedné strany stěny otvor pro překlad do poloviny tloušťky stěny.
 • Osaďte překlad (ocelový nosník, betonový překlad, keramický nosník s výztuží) a pomocí klínků jej vyrovnejte do roviny.
 • Zazděte otvor nad překladem, otvor zaklínujete a vzniklé spáry zaplňte vápenocementovou maltou.
 • Po zatvrdnutí malty obdobný postup aplikujte i na druhé straně stěny. Vybourejte otvor, osaďte překlady, dozděte otvor, vše zaklínujte a spáry vyplňte nastavenou maltou.
 • Po zatvrdnutí malty můžete vybourat otvor pod osazeným překladem.
Bourání otvoru v nosné stěně
Bourání otvoru v nosné stěně

Bourání otvoru v nosné stěně

Bourání otvoru v nosné stěně je technologicky náročnější. Je třeba si uvědomit, že nosná stěna přenáší veškeré zatížení z konstrukcí umístěných výše. Proto je potřeba zajistit, aby se při bourání otvoru nestalo, že se stěna zřítí. Další postup je následně víceméně shodný s postupem bourání otvoru v nenosné stěně.

Vybourání otvoru v nosné stěně – postup:

 • Na stávající stěnu si naznačte polohu nového otvoru včetně nově osazovaných překladů, které by měly být v místě podepření osazeny alespoň 150 mm do zdiva.
 • V místě bouraného otvoru podepřete z obou stran stropy, od kterých se do stěny přenáší zatížení. Pokud je objekt vícepodlažní, stropy se musí podepřít ve všech podlažích. Stropy podepřete trámem a sloupy a konstrukci řádně zavětrujte. Sloupy přitom ukládejte na dřevěné fošny nebo betonové dlaždice, aby došlo k rozložení zatížení na větší plochu.
 • Nad budoucím otvorem probourejte skrz stěnu otvor, kterým provlečte trámek pro zajištění zdiva nad otvorem. Trámek podepřete sloupy a řádně zavětrujte. V případě, že je otvor širší (více jak 1,5 m), otvory probourejte na více místech dle potřeby.
 • Jakmile je stěna odtížena a zajištěna pomocí konstrukce, můžete aplikovat postup bourání otvoru do stěny obdobný, jako v případě nenosné stěny.

Vyžaduje vybourání otvoru do stěny stavební povolení?

Stavební povolení budete potřebovat pouze tehdy, když budete bourat otvor do nosné stěny. Vybourání otvoru pro okno nebo pro dveře v obvodové stěně, stejně tak ve stěně nosné vnitřní, vyžaduje stavební povolení.

V článku „Co je potřeba pro stavební povolení?“ uvádíme všechny přílohy k žádosti o stavební povolení. Projektová dokumentace rekonstrukce, stanoviska dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury atd. jsou podklady, bez kterých se v tomto případě neobejdete.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Pokud budete muset vyřídit stavební povolení, doporučujeme vám k přečtení články o tom, jak dlouho trvá vyřízení stavebního povolení a kolik vyřízení stavebního povolení stojí.

Pakliže plánujete vybourání otvoru do nenosné stěny a nemění se tím vzhled stavby a zákrok nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí, postačí vám pouze ohlášení stavby stavebnímu úřadu.

Vybourání otvoru do zdi svépomocí

Dle § 160 stavebního zákona může stavebník svépomocí provádět jen některé stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce. Vybourání otvoru v nosné stěně mezi tyto činnosti však nepatří, a tak je potřeba na vybourání otvoru najmout firmu, která zajistí odborné vedení stavby stavbyvedoucím.

Svépomocí může stavebník vybourat otvor do nenosné stěny, musí však mít zajištěn stavební dozor, není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý. Jedná-li se však o rekonstrukci stavby pro bydlení nebo zásah do konstrukcí kulturní památky, je stavebník povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů