Půdní vestavba – jak na to?

Půdní prostory lze využít různě. Dříve bývala půda spíše skladištěm věcí a k bydlení se příliš nevyužívala, v dnešní době je snaha zhodnotit dům co nejvíce, efektivně využít prostor a zvětšit obytnou kapacitu bydlení na maximum. Nedostatek prostoru dokáže vyřešit půdní vestavba, která navíc zvýší hodnotu nemovitosti a zajistí větší komfort. Svou roli hrají pokročilé technologie, které umožní vytvořit takové podmínky, aby se pod střechou bydlelo příjemně. V půdních prostorách mohou vzniknout luxusní byty, klidová zóna, pokoje navíc nebo rekreační ubytovací kapacita, podle toho, o jakou stavbu se jedná.

Benefity půdní vestavby

Půdní vestavbou získáme místnosti navíc za bezkonkurenční cenu, rozhodně je mnohem výhodnější zrealizovat půdní vestavbu než přistavovat objekt v přízemí. Nezvětšuje se zastavěná plocha, neprovádí se zemní a další časově i technologicky náročnější práce, navíc vylepšíme zateplení a tím i snížíme náklady na vytápění domu.

Co je klíčovým krokem při rekonstrukci podkroví?

Zvažte dispozice půdy a její možnosti, než se do něčeho pustíte. Potřeba bude konzultace se statikem a architektem, ne každá střecha se pro tento účel totiž hodí. Pro půdní vestavbu se optimálně hodí sedlová, polovalbová či valbová střecha se sklonem alespoň 35 °. Čím vyšší sklon bude střecha mít, tím více bude prostoru v podkroví. Konstrukční nedostatky by se mohly na výsledku negativně promítnout, takže je neberme na lehkou váhu. Problémem půdních vestaveb bývá nedostatek průchozího místa, a pokud je střecha příliš šikmá, bude potíž s umístěním nábytku, vyřešit to může nábytek na míru. Přístup k půdě nebývá nejpohodlnější, zvažte, jak jej vyřešit, aby byl přijatelný jak pro pohyb osob, tak pro stěhování nábytku. Nejdůležitější je však zhodnotit technický stav stávajících konstrukcí. Nosné prvky krovu, ale i stropu mohou být místy shnilé, napadané dřevokaznou houbou či jinak poškozené. V tom případě je nutné přizvat statika, který určí, jak se budou konstrukce sanovat. V nejhorším případě bude potřeba udělat novou konstrukci.

Půdní vestavba s statika domu

Pokud je statika poddimenzovaná, bude třeba konstrukci zpevnit, to se týká především krovu. Někdy je třeba krov rozebrat nebo zrekonstruovat a nahradit některé části novými. Dřevěné prvky nesmí být napadeny červotočem či jiným dřevokazným hmyzem. Totéž platí o dřevokazných houbách. Například Dřevomorka domácí či Koniofora sklepní dokáže z pevného dřeva nadělat doslova nesoudržnou samorozpadající se hnědou hmotu. I podlaha musí být stoprocentně v pořádku. Vyřešit se bude muset samozřejmě napojení na rozvody vody, elektřiny a odpadu, dostatek světla zajistí moderní střešní okna. Pokud je však možné zajistit osvětlení vnitřních prostor skrze okna ve štítových zdech domu, volte raději tuto variantu. Špatně osazené okno může do budoucna přivodit nemálo trablí, napří. zatékání kolem okna, ale i kondenzace vodní páry na rámu okna.

Nezbytná izolace střechy a stropu

Půdní vestavba musí mít kvalitní izolaci, a to tepelnou, akustickou, a také proti vodě. Bez správně zaizolované podlahy, střechy i stěn se vám v podkroví nebude dobře bydlet. Zvolený systém musí chránit jak před horkem, tak před zimou. U střech, u kterých se nevyměňuje střešní krytina je možné provést zateplení mezikrokevní s případavnou tepelnou izolací pod krokvemi z důvodu eleminace tepelných mostů. Pokud rekonstrukce podkroví zahrnuje i výměnu střešní krytiny či dokonce postavení nového krovu, může se provést nadkrokevní izolace, která má oproti mezikrokevní a podkrekovní izolaci řadu výhod. Pro zateplení střechy se nejčastěji využívá tepelná izolace z minerální vaty, aby byla konstrukce difuzně otevřená a mohly skrze ni volně prostupovat vodní páry. Lze však použít i přírodní izolace, jako například dřevovláknitou, lněnou či konopnou tepelnou izolaci.


Podkroví - nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Podkroví - IN
Jedná se o:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Nezapomeňte na kročejovou izolaci podlahy. Aby v patře pod podkrovím nebyla slyšet chůze lidí v podkroví či pády těžších předmětů na podlahu, je třeba podlahu kvalitně odizolovat. Pro tyto účely lze využít desky z minerální vaty tl. standardně 20 – 40 mm, na kterých se dle projektu rekonstrukce dále zhotoví buď těžká, nebo lehká plovoucí podlaha.

Půdní vestavba a stavební povolení

Na půdní vestavbu v jakémkoliv domě potřebujete samozřejmě stavební povolení.Stavební povolení je třeba v případě, že budete jakkoli zasahovat do nosných konstrukcí krovu, stropu či obvodových stěn. Pokud se rekonstrukce týká pouze vnitřních dispozičních a povrchových úprav, stavební povolení pro půdní vestavbu není potřeba. Detailněji se o stavebním povolení v případě půdních vestaveb zabýváme v článku rekonstrukce střechy a stavební povolení.

Pokud si s celým procesem nevíte rady, existují firmy, které ji provedou na klíč i se všemi náležitostmi okolo. Pokud bude půdní vestavba vyžadovat stavební povolení, budete potřebovat od projektanta zpracovat projekt rekonstrukce.

Nové podkroví - nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Podkroví
Jedná se o:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů