Rekonstrukce domu – na co se zaměřit?

Koupili jste starý dům před rekonstrukcí a nyní uvažujete o jeho opravě? Pokud je tomu tak, začněte s rekonstrukcí domu tam, kde je to nejvíce potřeba. Je nutné mít na paměti, že rekonstrukce domu vyžaduje specifický přístup.

Zrekonstruovat starý dům není rozhodně žádná legrace. Možná patříte mezi ty, kteří koupili za levné peníze starý objekt, který postupně rekonstruují. Na tom není nic špatného, pakliže se chcete vyhnout hypotéce a celou rekonstrukci chcete financovat z vlastních peněz. Musíte však počítat s tím, že i rekonstrukce domu vyžaduje značné finance. Navíc „kouzlo“ rekonstrukcí spočívá v tom, že nikdy dopředu nevíte zcela jistě, čeho se rekonstrukce dotkne a kolik si vyžádá peněz. Stavebníci, kteří si rekonstrukcí domu prošli, jistě mohou potvrdit, že během rekonstrukce se vždy narazí na načekaný problém, který rekonstrukci prodraží a protáhne.

Rekonstrukce domu, která si vyžádala kompletní stržení jedné stěnySprávný postup rekonstrukce domu

Pokud plánujete začít s rekonstrukcí domu, je nutné začít na správných místech. U starých objektů hrozí, že bude narušená statika domu, že budou vlhké zdi či že bude do domu zatékat. Nejprve je nutné detekovat tyto poruchy a jejich příčiny a následně je odstranit, a to dříve než začnete na stavbě dělat cokoli jiného. Určitě neprohloupíte, pokud si na stavbu pozvete inspektora nemovitosti, nebo zkušeného projektanta a statika, kteří si stavbu prohlédnou a navrhnou schůdná řešení sanace. Přeci jen zkušený projektant si všimne nedostatků, které člověk mimo obor nezaregistruje.

Pakliže budete provádět rozsáhlou rekonstrukci domu, potřebujete stavbu ohlásit, v některých případech zažádat i o stavební povolení. Pro ohlášení stavby či vyřízení stavebního povolení však potřebujete zpracovat projekt rekonstrukce. Projekt se vyplatí mít zpracovaný vždy, a to i tehdy, když není vyžadován stavebním úřadem. Čtyři stěžejní důvody uvádíme a rozebíráme v článku „Projekt rekonstrukce domu a bytu“.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Rekonstrukce-IN
Co vše bude součástí rekonstrukce?

Detail nezávazné poptávky

Jedná se o:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Narušená statika domu

Pod narušenou statiku domu můžeme zařadit hned několik poruch stavby. Může se jednat o trhliny ve zdech, stropech a podlahách, nakloněné stěny či shnilé nosné trámy a prvky dřevěného krovu.

Trhliny ve zdech

rekonstrukce domu - Uhnilé zhlaví vazného trámu a trámu dřevěného stropu
Uhnilé zhlaví vazného trámu a trámu dřevěného stropu (fotoarchiv stavimbydlim.cz)

U trhlin ve zdech je důležité vědět, zda se jedná o pasivní či aktivní trhlinu. Pasivní trhlina ve zdi je neškodná a nemá vliv na statiku, kdežto aktivní trhlina je nebezpečná, stalé se zvětšující trhlina, která může ovlivnit statiku budovu. Zda je trhlina aktivní lze snadno ověřit pomocí sádrové destičky, která se zhotoví napříč trhlinou a sleduje se, zda sádrová destička časem praskne. Pokud praskne, musí statik navrhnout opravu konstrukce. Nejčastěji se trhlina tzv. sešije pomocí ocelových skob či pomocí tahové výztuže ve zdivu. Více o tom, jak opravit trhliny ve zdech.

Než začnete trhliny ve zdech opravovat, je nutné najít a odstranit příčinu vzniku trhlin. Mnohdy se může jednat pouze o bezvýznamné objemové změny materiálu vlivem teploty či vlhkosti, ovšem někdy může mít na svědomí trhlinu sedání poddimenzovaných základů, nebo střechou zatékající voda, která zdivo postupem času narušila. Nemá cenu trhliny opravovat před tím, než se odstraní příčina jejich vzniku.

Shnilé trámy a krovy, dřevokazné houby

Statiku domu též může narušit vlhkost v přímém kontaktu se dřevem. Většina starých objektů má dřevěné trámové stropy a dřevěný krov staré soustavy. Pokud střechou delší dobu zatékalo, budou v tomto místě trámy, krokve a vaznice pravděpodobně shnilé a v některých případech i napadeny dřevokaznou houbou – nejčastěji dřevomorkou domácí a konioforou sklepní. Tyto pro dřevo nebezpečné houby dokážou během pár měsíců přeměnit pevný a silný trám v rozpadající se „třísky“. Trám napadený dřevokaznou houbou nemá vůbec žádnou únosnost a je třeba jej neprodleně odstranit a zneškodnit. Pokud je dřevokaznou houbou napadený krov, bude jej nutné, minimálně z větší části, odstranit a zhotovit nový. Obdobně tomu bude i u trámových stropů a jiných dřevěných konstrukcí.

TIP: Plánujete rekonstrukci domu? Přemýšleli jste o tom, že byste váš starý dům přestavěli na pasivní dům?

Tip: Chystáte se na rekonstrukci? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Zemní vlhkost od základů

Staré objekty mnohdy nemají hydroizolaci základů, nebo je hydroizolace ve velmi špatném stavu, což vede k vlhkým zdem v přízemí objektu, vzniku vlhkých map a v nejhorším případě i k růstu zdravý škodlivých plísní.

Existuje mnoho sanačních metod, které pomáhají zbavit se vlhkosti, nejúčinnější je však stávající zdivo tzv. podřezat a dodatečně vložit hydroizolační asfaltový pás či PE fólii. Zdivo lze podřezat lanovou a řetězovou pilou, případně se nabízí možnost do spáry zdiva zarazit vlnitý nerezový plech. Dále se nabízí různé chemické injektáže do zdiva a nepřímá hydroizolační opatření, jako je například vytvoření drenážního potrubí kolem základů domu, které bude odvádět nejen podzemní, ale i dešťovou vodu. Jakmile budou stěny kvalitně odizolovány od základů domu, lze na stěny aplikovat sanační omítku (použití sanační omítky).

Staré budovy a radon

Chybějící hydroizolace má za následek nejen zvýšenou vlhkost v budově, ale mnohdy také zvýšený výskyt radonu, který do budovy proniká skrze podloží budovy. Pokud během rekonstrukce nejsou kvalitně odizolovány základy domu a podlaha místností, lze očekávat vyšší koncentraci nebezpečného radonu v ovzduší. Pokud izolace chybí, je vhodné alespoň intenzivně větrat, případně do domu instalovat systém nuceného větrání (pokud je to ovšem technicky proveditelné). Pokud se však jedná o rozsáhlou rekonstrukci domu, je vhodné uvažovat nad kompletním odizolování základů domu.

Pokračování v rekonstrukci domu

Jestliže máte zajištěnou statiku domu, opraveny všechny trhliny ve zdech, opravenou střechu, kterou nezatéká a odizolované základy, můžete pokračovat s rekonstrukcí. Dále je třeba zaměřit se na jednotlivé profese – elektřina, voda, kanalizace, plyn, topení. Je třeba zjistit, zda je vše v provozuschopném stavu a případně provést změny vedení kabelů a potrubí dle aktuálního návrhu rekonstrukce domu. Teprve po vyřešení instalací je vhodné začít s pokládkou nové dlažby, nahozením omítek, stavbou sádrokartonových příček a přestavbou kuchyně či rekonstrukcí koupelny.

Rekonstrukce domu či bytu – nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Rekonstrukce
Co vše bude součástí rekonstrukce?
Jedná se o:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů