Suchá podlaha – popis, postup pokládky, použití

soutez

Suchá podlaha je taková podlaha, při jejíž stavbě nejsou použity mokré procesy či jsou omezeny na minimum. Pro její stavbu se využívají především deskové materiály, různé izolační materiály a podsypy. Pro stavbu suché podlahy se naopak nevyužívá zcela vůbec beton či anhydrit.

Suchá podlaha se využívá především u staveb a konstrukcí, kde vnášení vlhkosti do stavby má negativní vliv na životnost a kvalitu celé konstrukce. Suché podlahy se tak nejčastěji vyskytují u dřevostaveb, ale také u rekonstrukcí podkrovních prostor a starých objektů s dřevěnými trámovými stropy.

Rozdíl mezi suchou a mokrou podlahou

Tradiční „mokré“ podlahy, které zná snad každý stavebník, jsou tvořeny betonovou roznášecí mazaninou v tloušťce většinou 50 – 100 mm. Pod touto betonovou mazaninou je umístěna tepelná izolace z polystyrenu či minerální vaty a na betonové mazanině je zpravidla podlahová krytiny v podobě keramické dlažby, PVC, linolea atd.

Suchá podlaha, na rozdíl od mokré, má tuto roznášecí vrstvu nikoli z betonu, ale z velkoformátových OSB, nebo sádrovklánitých desek. Desky jsou ukládány zpravidla ve dvou vrstvách na sraz, nebo na „pero a drážku“ a mezi sebou jsou kotveny pomocí vrutů, příp. jsou celoplošně lepeny speciálním lepidlem.


Podlahy - nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Podlahy - IN
Co poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Section

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Skladba suché podlahy

Roznášecí vrstva suché podlahy

Jak jsem již výše zmínil, základním „kamenem“ suché podlahy je velkoformátová OSB či sádrovláknitá roznášecí deska tl. 12,5 – 25 mm. Na tuto vrstvu je kladena samotná podlahová krytina. Při výběru podlahové krytiny pro suchý systém výstavby neexistují prakticky žádná omezení. Roznášecí desky se pokládají zpravidla ve dvou vrstvách tak, aby spáry desek byly překryté. Po položení druhé vrstvy se desky pospojují pomocí vrutů.

Pro stavbu suché podlahy lze využít OSB desky s rovnou hranou, nebo OSB desky P+D (pero + drážka). Obdobně je tomu i u sádrovláknitých desek. Výrobci sádrovláknitých desek nabízí desky určené přímo pro stavbu suchých podlah.

Suchá podlaha a kročejová izolace

Podlaha na stropě, pod kterým se vyskytují obytné místnosti, vyžaduje umístění kročejové izolace, která eliminuje hluk a vibrace vznikající při chůzi. Kročejová izolace je tvořená zpravidla deskami z minerální vaty v tloušťce cca 40 mm. Izolace se pokládá buď přímo na nosnou konstrukci stropu, příp. na vyrovnávací podsyp (pakliže je podklad nerovný a je třeba jej vyrovnat).

Pokud realizujete suchou podlahu na základové betonové desce (podlaha na zemině), je třeba podlahu izolovat vrstvou tepelné izolace z polystyrenu EPS 100S, 150S nebo 200S v tloušťce dle tepelně technického výpočtu tak, aby byly slněny normové požadavky na součinitel prostupu tepla. Pokud je podklad (v tomto případě betonová deska) nerovný, je třeba jej vyrovnat samonivelační stěrkou a v případě větších nerovností vyrovnávacím podsypem. Nejlevnější variantou je v tomto případě zhotovení vyrovnávacího podsypu obyčejným pískem, který je řádně vysušený. Více o tom, jak vyrovnat křivou podlahu je uvedeno v článku 5 způsobů pro vyrovnání podlahy.

Okrajový izolační pásek

Okrajový izolační pásek z minerální vaty v tl. 10 – 15 mm se instaluje po obvodu místnosti na stěnu v úrovni skladby podlahové konstrukce. Pásek odděluje roznášecí vrstvu podlahy (OSB, nebo sádrovláknité desky) od svislé stěny a zamezuje tak přenosu hluku a vibrací z podlahové konstrukce do svislých stěn a tedy i do sousedních a níže položených místností. Obvodová páska se pokládá zároveň s kročejovou izolací a měla by být vždy o něco vyšší než skladba podlahy. Přesahující část se po dokončení prací odřízne odlamovacím nožem.

Tip: Chystáte se na nové podlahy? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Suchá podlaha se vyskytuje především v dřevostavbách
Suché podlahy najdou uplatnění především v dřevostavbách

Vyrovnávací podsyp pro suché podlahy

Vyrovnávací podsyp se používá pro vyrovnání podlahy suchou cestou. Uplatnění nalézá především při vyrovnání větších nerovností (od 10 mm výš) na stávajícím podkladu. Pro vyrovnání podkladu pro suchou podlahu se používá nejčastěji pórobetonový granulát či keramzit frakce 1 – 4 mm. Díky dobrým tepelně-izolačním vlastnostem, vyrovnávací vrstva zastává částečně i funkci tepelně-izolační.

Před aplikací vyrovnávacího podsypu je třeba na stávající podklad položit geotextíili, která zamezí propadávání jemného granulátu do stávající konstrukce. V případě betonové stropní desky není třeba geotextílii pokládat, ale pokud budete realizovat suchou podlahu na starém trámovém stropě s prkenným záklopem, geotextílie je nutností (co vyžaduje rekonstrukce trámového stropu). Na betonové stropy položte pouze PE separační fólii, která bude zamezovat přenosu vlhkosti z betonu do vyrovnávacího podsypu.

dodavatel

Vyrovnávací podsyp suchých podlah se urovná pomocí hliníkově či dřevěné latě do roviny, a hutní se pouze ručně jemným poklepem latí. Jelikož urovnání sypkého podsypu není zcela jednoduché, doporučujeme před aplikací vyrovnávacího podsypu instalovat srovnávací latě v horizontálním směru.

Na vyrovnávací podsyp suché podlahy lze poté položit buď kročejovou izolací z minerální vaty, příp. roznášecí vrstvu z OSB nebo sádrovláknité desky.

Suchá podlaha na trámovém stropě (rekonstrukce) – ukázková skladba

Trámový strop 180 – 240 mm
Dřevěný záklop 25 mm
Geotextílie 300 g/m2 2 mm
Vyrovnávací podsyp 10 – 100 mm
Kročejová izolace z minerální vaty 40 mm
2 x roznášecí OSB desky, nebo sádrovláknité desky 30 mm
Podlahová krytina Tloušťka dle typu krytiny

Suchá podlaha na betonovém stropě – ukázková skladba

Betonový strop 150 – 250 mm
PE fólie 2 mm
Vyrovnávací podsyp 10 – 100 mm
Kročejová izolace z minerální vaty 40 mm
2 x roznášecí OSB desky, nebo sádrovláknité desky 30 mm
Podlahová krytina Tloušťka dle typu krytiny

Montáž suché podlahy v 12 krocích

 1. Zaměřte stávající konstrukci a určete tloušťku vrstvy vyrovnávacího podsypu suché podlahy.
 2. Na stávající konstrukci položte separační vrstvu – na betonovou desku položte PE fólii, která zamezí přenosu vlhkosti z desky do vyrovnávacího podsypu. Na trámový strop se záklopem položte geotextílii, která zamezí propadávání vyrovnávacího podsypu do stávající konstrukce stropu.
 3. Po obvodu stěny aplikujte dilatační pásek z minerální vaty tl. 10 – 15 mm. Jeho výška musí být minimálně shodná s tloušťkou nově realizované skladby podlahy. Pásek na stěnu přilepte pomocí oboustranně lepicí pásky či pomocí lepidla v kartuši.
 4. Zhotovte si horizontální srovnávací latě, podle kterých provedete srovnání podsypu suché podlahy.
 5. Na připravený podklad nasypte požadované množství vyrovnávacího podsypu a urovnejte jej do roviny. Podsyp hutněte jemným poklepem srovnávací latí. Podsyp aplikujte od zadní části místnosti směrem ke dveřím.
 6. Na vyrovnávací podsyp položte kročejovou izolaci tloušťky dle projektu/návrhu. Desky izolace pokládejte na sraz, volně. Kročejová izolace se pokládá v jedné vrstvě.
 7. Na kročejovou izolaci položte první vrstvu velkoformátových roznášecích desek (OSB desky, nebo sádrovláknité desky). Desky pokládejte od levého zadního rohu místnosti směrem ke dveřím místnosti. Dbejte na to, aby žádná z okrajových desek nebyla užší jak 300 mm. Pokud pokládáte OSB desky s rovnou hranou, nechejte mezi deskami dilatační mezeru cca 3 mm.

Bude se vám hodit:

 1. Pokud se pokládá pouze jedna vrstva desek, použijte desky tl. 22 – 25 mm. Dvouvrstvá a vícevrstvá suchá podlaha je tvořena deskami tl. 12,5 – 18 mm.
 2. Na první vrstvu desek aplikujte lepidlo (v případě OSB desek) či výrobcem k tomu určený tmel (sádrovláknité desky). Tmel se na sádrovláknité desky nanáší zubovou stěrkou. Tmel či lepidlo nanášejte vždy na takovou plochu, kterou jste schopni zpracovat během 5 – 10 minut. Zpravidla tedy na plochu cca 2 desek.
 3. Na první vrstvu desek s naneseným tmelem položte desky druhé vrstvy a poklepem gumovou paličkou urovnejte do roviny. Rovinatost plochy překontrolujte pomocí vodováhy. Desky pokládejte s přesazením podélných i příčných spár alespoň o 300 mm.
 4. Usazenou desku druhé vrstvy zafixujte pomocí hřebíku či vrutu délky 2,5x tloušťky desky v rozteči cca 300 mm.
 5. Suchá podlaha z OSB desek je hotová. Spáry sádrovláknitých desek je nutno druhý den přetmelit sádrovým tmelem. Jakmile tmel zaschne, můžete pokračovat pokládkou podkladové krytiny.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Podlahy
Co poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů