Zateplení základové desky

Celý proces stavby byl zahájen zaměřením celého pozemku geodetem a proběhlo osazení tzv. stavebních laviček. Vyhloubila se konstrukce základových pasů, očistily se jejich spáry, vložila armatura. Co je dalším krokem celé výstavby? Pokud se nacházíte v této fázi, čeká vás konstrukce základové desky. Její provedení by určitě nemělo být podceněno, přeci jen na ní bude stát váš celý dům. V následujícím článku se seznámíme se zateplením základové desky ale i desky plovoucí. Jestliže nevíte, jaký materiál pro zateplení základové desky použít, čtěte dále.

Stavba základové desky

Základová deska tedy následuje po vybudování základových pasů a osazení ztraceného bednění s výztuží. Realizuje se vylitím betonu přímo na ocelovou výztuž (kari síť). Během celého procesu se nesmí zapomínat na kropení betonu vodou, aby dosahoval požadované pevnosti. Deska je následně připravena na položení hydroizolace a stavbu nosných a nenosných konstrukcí. Další důležitou složkou je v této chvíli zateplení základové desky. Hydroizolace zabraňuje vzlínání vlhkosti ze spodní části stavby do objektu, naopak tepelná izolace zabraňuje především úniku tepla z budovy do základů domu.

Jaký materiál pro zateplení základů použít?

Jak již bylo zmíněno, izolační ochrana základové konstrukce je nutná jak proti vlhkosti, tak proti úniku tepla. Pro zateplení základové desky je nejvhodnějším materiálem extrudovaný polystyren. Můžete se setkat i se zkratkou XPS. Tato tepelná izolace má minimální nasákavost a tím pádem dostatečně zabraňuje vzlínání vlhkosti. Kromě toho je odolná vůči mrazu. XPS se dodává ve formě desek v tloušťkách od 3 do 20 cm a spojuje se systémem na pero a drážku.

Kromě XPS se používá i EPS, což značí expandovaný polystyren. EPS má srovnatelné tepelně izolační vlastnosti, nicméně není tak pevný a je na rozdíl od polystyrenu XPS nasákavý. EPS se sice pro zateplení základové desky používá, ale pouze jako izolace podlahy na terénu, a to v interiéru domu, kde nepřijde do kontaktu s vlhkostí.

  • XPS (extrudovaný polystyren)   0,032 – 0,040 W/m×K
  • EPS (expandovaný polystyren)  0,030 – 0,042 W/m×K (grafitový EPS 0,031 W/m×K)
Pro zateplení základů domu se používá extrudovaný polystyren XPS, který má minimální nasákavost.
Pro zateplení základů domu se používá extrudovaný polystyren XPS, který má minimální nasákavost.

Zateplení základů

Zateplení základové desky bychom mohli rozdělit na svislé (zateplení základových pasů – soklu) a vodorovné (zateplení podlahy, příp. zateplení plovoucí základové desky). Svislou tepelnou izolaci lze instalovat až po hydroizolaci základů. Upevnění polystyrenových desek se provádí speciálním lepidlem, popř. asfaltovým disperzním lepidlem. To je nanášeno na jednotlivé desky a přikládáno na základ. Desky k sobě navzájem musí dokonale přiléhat, takže se během lepení důkladně přitlačí k sobě. Pokud již materiál XPS nalepíte, není nejlepším řešením desky přesouvat či odlepovat. Obecně je lepidlo používáno pouze ze zajišťovacího důvodu, desky budou následně k základu přitlačeny zeminou.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Zateplení klasické základové desky s pasy

Dostáváme se k samotnému zateplení. Jeho postup je individuální, a proto vás zde seznámím s několika parametry, které musíte při práci dodržet. Tepelná izolace soklu budovy je důležitá a většinou je její detail součástí celkové projektové dokumentace. (Sokl vnější stěny je místo styku izolace nad terénem a pod terénem).

Polystyren se ukládá do úrovně nezámrzné hloubky, což je 800 mm. Uvedená hloubka pro uložení izolace se udává z důvodu promrzání základů a tím pádem zabraňuje jejich popraskání. Nad zeminou se naopak materiál vytahuje až 300 mm nad upravený terén (v náročnějších podmínkách až 500 mm). Použitý materiál se při kontaktu se zeminou již nemusí dále upravovat, je však vhodné jej překrýt vrstvou nopové fólie. Co se každopádně doporučuje a v praxi provádí, je drenážní systém (drenážní potrubí, geotextilie, štěrk atd.), zvlášť pokud se stavba nachází na podmáčeném pozemku.

Existuje i možnost zabrány vzniku tepelných mostů ve vodorovném směru. To znamená, že je polystyren v kolmém směru k soklové izolaci. V takovém případě by měl být materiál chráněn proti mechanickému poškození (dlažba, kačírek, vysoká vrstva zeminy).

Zateplení plovoucí základové desky

Plovoucí základová deska je druhou variantou základové konstrukce. Provádí se klasickým vyhloubením, očištěním jámy a dorovnáním kamenivem. Celý výkop se vyloží geotextilií a pěnovým sklem ve výšce cca 40–80 cm po zhutnění (následuje opět geotextilie), již známé šalování základové desky a vložení armatury. Jakmile se provede odbednění desky, je nutná později desku obsypat kolem dokola opět pěnovým sklem za účelem eliminovat tepelné mosty. Velkou výhodou tohoto materiálu je jeho tepelně izolační stránka. Dále potom nenasákavost, zabraňující vzlínání vlhkosti, dlouhá životnost a drenážní vlastnosti. Základová deska také funguje na principu akumulace tepla čili přes den pohlcuje teplo a v nočních hodinách ho uvolňuje do vnitřního prostoru domu.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů