Zateplení soklu – jak zateplit kamenný sokl

nacenění

Zateplování fasád domů je naprosto běžné, ale řada lidí stále opomíjí, že by měli zateplit i vlastní sokl. Samozřejmě, že kamenný sokl vypadá velice pěkně, ale bohužel zde dochází ke vzniku tepelných mostů, tudíž tudy uniká teplo a dochází ke kondenzaci vodní páry v patě zdiva, což podporuje růst plísní. Kromě nepříjemností s plísní, která navíc dokáže způsobit řadu zdravotních potíží, pak domácnosti po zateplení soklu ušetří i na vytápění. Tepelná izolace soklu by tak měla být prioritou všech majitelů domů. 

Výška zateplení soklu

Mnohdy se setkáváme s tím, že lidé nevědí, zda chtějí zateplovat sokl nebo základy domu. Pokud chcete zateplovat sokl, zateplujete nadzemní část fasády do výšky 30 až 50 cm (v některých případech až metr). Obecně stačí 30 cm, ale v horských oblastech je vždy lepší zateplovat sokl do minimální výšky 50 cm, a to z důvodu větší pravděpodobností vlhkosti v této výšce, protože na horách bývá větší sněhová pokrývka. 

Jestliže máte v plánu zateplovat plochu která je zakrytá hlínou jedná se o izolaci základů.

Níže se můžete podívat, které materiály můžete použít pro zateplení soklu a také jaký je postup izolace soklu.

Materiál pro zateplení soklu

K zateplování soklu se většinou používá extrudovaný polystyren XPS, který lze využít i k zateplení základů, příp. lze použít speciální polystyren Perimetr určený k zateplování soklu a základů domu. Nikdy pro zateplení soklu nepoužívejte běžný fasádní polystyren EPS, protože je více nasákavý než polystyren XPS, a z tohoto důvodu má pak kratší životnost a mnohem menší efektivitu. Dále byste měli použít šířku izolačního materiálu, který jste již aplikovali při izolaci základů.

Izolace soklu svépomocí

Kromě polystyrenu budete samozřejmě potřebovat i další materiál a nástroje, jako je spojovací materiál ve formě cementového lepidla nebo neexpanzivní polyuretanové pěny. Rovněž se pak mohou hodit háky pro ukotvení, penetrace, nutný je metr, běžné ochranné pomůcky, vytlačovací pistole nebo klasická fanka (dle použitého materiálu na lepení).  Nezbytná bude také řezačka na polystyren. Pokud nevíte, jak řezat polystyren, zde je návod na řezání polystyrenu.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Zateplení - IN
Co potřebujete zateplit?

Podrobné informace k poptávce

Jakou tepelnou izolaci preferujete?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Zateplení soklu - XPS nebo perimetr
Pro zateplení soklu se používá polystyren XPS nebo Perimetr. Tepelná izolace se poté chrání nopovou fólií.

Hydroizolace soklu

Jak již bylo řečeno je nutné, aby byl zateplovaný sokl nejprve ošetřen hydroizolací.  Následně musíte stěnu, kterou chcete zateplovat, očistit od přebytečných kousků betonu či jiných nečistot. V případě, že je stěna z nasákavého materiálu případně je izolována třeba asfaltovým pásem je nutné stěnu napenetrovat. Pokud se jedná o sokl, který je velmi nerovný a hrbolatý, bude jej třeba vyrovnat pomocí malty. Využít můžete vápenocementovou omítku (jádrová omítka). Na takto vyrovnaný podklad se tepelná izolace montuje snáze a nedochází k nedokonalostem vedoucím ke vzniku tepelných mostů. Rovněž lze tento podklad využít pro natavení hydroizolace z asfaltových pásů (pakliže sokl a základy domu nejsou tepelně izolované).

Postup zateplení soklu

Nyní si připravte polystyrenové desky požadované šířky a rozměru, na které naneste lepící směs. V případě, že máte zájem o izolaci širší než 20 cm, která je běžně k dostání na trhu, můžete lepit jednotlivé polystyrenové desky i k sobě. Spojovací směs naneste (dle typu) po krajích nebo bodově v jedné a dvou třetinách desky. Nejvhodnější je však kombinovat neexpanzivní polyuretanovou pěnu s cementovým lepidlem, přičemž naneste polyuretanovou pěnu po krajích polyuretanové desky a bodově pak cementové lepidlo.

Po přilepení desky ke stěně pokračujte s dalším kusem, vhodné je pracovat nejprve jednu řadu ze strany na stranu a následně pak pokračovat další řadou výše. Desky polystyrenu klaďte na vazbu – nesmí vzniknout průběžná svislá spára. Pokud potřebujete desku upravit, vždy používejte řezačku na polystyren a snažte se o co nejpřesnější rozměr, ať vám nevznikají tepelné mosty okolo řezů. 

Pokud při zateplování soklu budete používat pro kotvení tepelné izolace mechanické kotvy, pamatujte, že kotva nesmí projít hydroizolací. Tepelnou izolaci lze kotvit například do izolační ochranné přizdívky z plných pálených cihel, které hydroizolaci chrání před mechanickým poškozením. Hydroizolace soklu nesmí být porušena!

Tip: Chystáte se na zateplení fasády? Na konci tohoto článku si můžete spočítat orientační cenu zateplení fasády.

Cena zateplení fasády


Věděli jste, že v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám můžete získat dotaci i na zateplení části domu? Nemusíte zateplovat celý dům, stačí jen fasáda, střecha či strop pod nevytápěnou půdou.

Zateplení fasády

Výpočet ceny zateplení fasády

Typ tepelné izolace:
Tloušťka tepelné izolace (mm)
* Běžně se na zateplení fasády používá 140 mm fasádního polystyrenu.
Tloušťka tepelné izolace (mm)
* Běžně se na zateplení fasády používá 140 mm šedého fasádního polystyrenu.
Tloušťka tepelné izolace (mm)
* Běžně se na zateplení fasády používá 140 mm minerální vaty.
Tloušťka tepelné izolace (mm)
* Běžně se na zateplení fasády používá 140 mm tepelné izolace.
Včetně pronájmu lešení?

Nová zelená úsporám

V rámci programu Nová zelená úsporám můžete žádat o dotaci až 650 000 Kč na zateplení stávajících rodinných domů.

Ušetříme vám čas s hledáním firmy

Přeji si:

Jaké výhody nabízí odeslání nezávazné poptávky?

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.

Místo realizace

Kam Vám máme kalkulaci ceny zaslat?

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů