Rekonstrukce podlahy ve starém domě

Při zběžné kontrole můžete usoudit, zda bude vaše podlaha potřebovat jen drobné povrchové opravy v podobě lepení, broušení a leštění. V tom případě si můžete oddychnout a hlubší rekonstrukce podlahy ve starém domě vás bude čekat až za delší dobu.

Pokud však chcete vdechnout objektu nový život, začněte „od podlahy“. Nezapomeňte také na výběr kvalitní tepelné izolace, aby nedocházelo ke zbytečným tepelným ztrátám a také kvalitní hydroizolace, aby nedocházelo ke vzlínání zemní vlhkosti do skladby podlahy.

Rekonstrukce podlahy ve starém domě – skladba podlahy

Zvolená skladba podlahy se odvíjí od toho, zda se jedná o podlahu v přízemí na terénu (na zemině) či o podlahu na stropě. Níže je uvedena skladba podlahy na terénu a skladba podlahy na trámovém stropu.

Skladba podlahy na terénu

 • Nosná vrstva – betonová deska na štěrkovém loži
 • Hydroizolace podlahy – asfaltové pásy, hydroizolační nátěry nebo fólie
 • Ochranná separační vrstva – geotextílie 300 g/m2 ložená volně
 • Tepelná izolace – zpravidla EPS Z tloušťky 100–160 mm
 • Separační vrstva – PE fólie
 • Železobetonová roznášecí vrstva s ocelovou KARI výztuží
 • Vyrovnávací vrstva – samonivelační stěrka
 • Nášlapná vrstva – keramická dlažba, koberec, linoleum, PVC aj.

Skladba podlahy na trámovém stropu

 • Nosná vrstva – betonová deska nebo trámový strop s dřevěným záklopem
 • Separační vrstva – geotextílie 300 g/m2 ložená volně
 • Vyrovnávací vrstva – podsyp k lehčeného kameniva
 • Akustická kročejová izolace – zpravidla minerální vata tloušťky 40 mm
 • Roznášecí vrstva – OSB desky nebo sádrovláknité desky ve dvou vrstvách
 • Nášlapná vrstva – koberec, linoleum, PVC aj.

Rekonstrukce podlahy – zhotovení hydroizolace podlahy

Rekonstrukce podlahy ve starém domě se točí okolo správně zvolené skladby. V první řadě je však nutné zkontrolovat odizolování základů a zdiva (pakliže se jedná o podlahu v přízemí objektu). Pokud nejsou základy domu izolovány plně funkční hydroizolací, je nutné provést podřezání domu, příp. zvolit jinou sanační metodu, kterou se zabrání vzlínání vlhkosti do stěn domu a posléze i do nové podlahy. Případně lze provést drenáž okolo domu a odvést tak vodu pryč od základů.


Podlahy - nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Podlahy - IN
Co poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Section

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Rekonstrukce podlahy se neobejde bez zhotovení nové hydroizolace. Ta se natavuje na betonovou základovou desku, příp. pokládá na ochrannou geotextílii. Hydroizolace podlahy by měla být optimálně napojena na hydroizolaci základů.

Rekonstrukce podlahy ve starém domě - vybourání stávající dřevěné podlahy
Dříve se podlahy pokládali přímo na zeminu. Jak lze vidět na obrázku, dřevěné trámy jsou položny na hlíně bez jakékoli hydroizolace.

Rekonstrukce podlahy v přízemí

V přízemí se setkáváme nejčastěji s budováním nové podlahy od základů. Zde se dříve podlaha skládala ze zásypu štěrkem nebo sutí a dřevěným záklopem z prken. Tyto dvě vrstvy se většinou nechají odstranit. Je nutné se zbavit všech vrstev které by mohly držet vlhkost. Původní násyp můžete nechat, pokud je suchý a v dobrém stavu, jinak je třeba jej vyměnit a řádně zhutnit. 

Jak bylo zmíněno výše, v rámci rekonstrukce podlahy bude také nejspíše potřeba udělat novou hydroizolaci. Například za pomoci vhodných asfaltových pásů, kde jistě zvažte zatáhnutí hydroizolace také pod stěny. K tomuto kroku bude nutné před aplikací betonového potěru podříznout stěny a tím vytvořit dutinu pro umístění hydroizolace. Zvažte také změření radonu a zvolení správné ochrany v podobě folií, lepenek nebo pásů.

Po vytvoření vhodného podkladu můžete pokračovat v postupu podle vámi zvolené metody realizace nové podlahy.

Rekonstrukce podlahy na půdě nebo stropu

Na půdě je postup rekonstrukce podlahy stejný až na další prkna, která mohou tvořit pomocí rákosové rohože strop v přízemí. V případě trámového stropu doporučujeme rekonstrukci podlahy konzultovat se statikem. Pokud totiž vylijete podlahu klasickým betonem, můžete snadno udělat velkou chybu. Konstrukce starého stropu jsou navrženy na daleko menší hmotnost, tudíž je vhodnější zvolit výplň, která není těžší než původní materiál. Kromě toho jsou mokré procesy během rekonstrukce podlahy méně vhodné, mnohdy nepřípustné.

Tip: Chystáte se na nové podlahy? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Pro rekonstrukci podlahy na trámovém stropě je lepší využít suchou metodu. Nová podlaha by tak byla tvořena vyrovnávacím podsypem a roznášecí vrstvou z OSB desek nebo sádrovláknitých podlahových desek.

U stropů je v poslední době velmi oblíbená foukaná tepelná izolace. Její provedení je velmi rychlé a nabízí širokou škálu výplňových materiálů.

Metody rekonstrukce podlahy ve starém domě

Metody rekonstrukce podlahy ve starém domě se liší podle finančních možností, vzhledu, ale také možným provedením. Rekonstrukci podlahy zvládne i šikovný kutil nebo zedník. Prvním krokem rekonstrukce je odstranění staré podlahy a dobré očištění podkladu. Nesmí se zapomenout hlavně na ošetření trhlin v podkladu například tmelem nebo lepidlem (více v článku Oprava trhlin v betonové podlaze).

Suchá metoda rekonstrukce podlahy

Suchá podlaha se realizuje na očištěný povrch, nejčastěji na prkna (záklop) opatřená separační vrstvou z netkané geotextilie. Jako vyrovnávací vrstva se používá lehké keramické kamenivo, které má skvělé vlastnosti a zatěžuje konstrukci mnohem méně než klasický beton. Konstrukční výška podsypu by neměla být menší než 2 cm, naopak celkovou výšku si můžete nastavit tak, jak vám vyhovuje. Vrstva z lehčeného kameniva se ručně zhutní dřevěnou latí nebo hladítkem. Díky své kompaktnosti umožňuje i bezpečné uložení rozvodů topení a elektroinstalací.

Na takto připravenou vrstvu je možné skládat finální nášlapnou vrstvu například v podobě sádrovláknitých desek, u kterých se nakonec přetmelí spoje na podlaze.

Výhody a nevýhody suché podlahy

Mezi hlavní výhody suché podlahy patří její rychlá realizace. Nečekají vás žádné mokré procesy a ani dlouhé technologické pauzy. Rekonstrukce podlahy se dá zvládnout během dvou dní a suchá podlaha je téměř ihned pochozí. Výrazně zvyšuje nejen tepelně izolační vlastnosti podlahy, ale i akustický komfort, který jistě oceníte.

Suchá podlaha má však i své nevýhody, mezi které patří především poměrně velká prašnost při realizaci. Nesmíme zapomenout ani na cenu rekonstrukce podlahy, ta může být oproti betonu poněkud vyšší.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Skladba podlahy na stropě - kročejová izolace, tepelná izolace EPS, separační PE fólie a roznášecí anhydritová deska
Skladba podlahy na stropě – kročejová izolace, tepelná izolace EPS, separační PE fólie a roznášecí anhydritová deska.

Mokrá metoda (betonová) rekonstrukce podlahy

Skladba podlahy se vždy může lišit. Určitě doporučujeme používat ověřené postupy a koupit kvalitní materiál. U mokré metody se jistě poraďte se svým statikem a vyškoleným pracovníkem u výrobce.

Realizace rekonstrukce betonové podlahy se provádí na očištěný podklad s ošetřenými trhlinami.

Betonová podlaha se vyrovná pomocí samonivelační stěrky na bázi cementového pojiva, ale jen pro podklady s nerovností od 2 mm do cca 2 cm. Podle výrobce je možnost pokládat další vrstvu již za 24 h. Doba schnutí samonivelační stěrky je však závislá na mnoha faktorech.

Pro větší nerovnosti od 2 cm výš lze použít vyrovnávací potěr. Potěr se připravuje ze suchých směsí smíchaných s vodou. Tyto potěry jsou buďto anhydritové nebo betonové.

Tepelná izolace podlahy

Zateplení podlahy zabraňuje nejen zbytečným ztrátám tepla, ale poskytuje i vítaný komfort tepla od nohou. Mimo jiné izolace snižuje míru pronikání hluku z a do místnosti, což je vždy výhodou k vytvoření soukromí v bytech či domech. Nechte si poradit, která izolace je vhodná právě pro vaši skladbu podlahy.

Lehčené kamenivo

O keramickém kamenivu jsme tady již psali, má totiž celou řadu skvělých vlastností, a to mimo jiné i jako vhodná tepelná i zvuková izolace. Při rekonstrukci podlahy na stropě je prakticky nepostradatelné.

Drcené pěnové sklo

Je vyráběno napěněním skelné hmoty z nového nebo recyklovaného obalového skla. Tak se získají bloky, které se nechají nadrtit na menší frakce použitelné pro zásyp do podlah.

Mezi hlavní přednosti pěnového skla patří hlavně jeho tepelně izolační vlastnosti, nehořlavost, mechanická odolnost, nenasákavost, a relativně velká únosnost v tlaku.

Pěnové sklo se používá především pro zateplení podlahy v přízemí objektu, tedy podlah na zemině či nad nevytápěným suterénem. Lze využít nejen jako tepelně izolační vrstvu, ale také jako vyrovnávací podkladní vrstvu pro betonáž podkladní desky.

Polystyren pro zateplení podlahy na terénu

Často využívané jsou také podlahové polystyrenové desky (EPS). Pro zateplení podlahy na terénu se používá polystyren EPS Z. Tloušťka izolace závisí na tepelně technickém výpočtu. Zpravidla postačí 100–160 mm polystyrenu.

Minerální vata pro zateplení podlahy na stropě

Pro zateplení podlahy na stropě se používá minerální vata umístěná buď mezi trámy stropu, příp. na dřevěném záklopu s vyrovnávací vrstvou. Minerální vata také plní funkci kročejové izolace a tlumí tak hluk z vrchního podlaží přenášený do spodního podlaží.

Pokud je strop s podlahou umístěn nad vytápěnou místností, postačí pouze cca 40 mm vhodné minerální vaty pro tlumení kročejového hluku. Pokud se však pod stropem nachází nevytápěná místnost, tloušťka tepelné izolace by měla být minimálně 160–220 mm (záleží na tepelně-technickém výpočtu).

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Podlahy
Co poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů