Rekonstrukce chalupy – co vše vás čeká a nemine

soutez

Rekonstrukce chalupy je stejně náročná, jako rekonstrukce domu. Aby stál výsledek za to, je potřeba promyslet mnoho detailů a vybírat z nepřeberného množství materiálů, konstrukčních provedení, vzorů apod. Základní kroky při rekonstrukci chalupy shrnujeme v tomto článku.

Je potřeba projekt na rekonstrukci chalupy?

Projektovou dokumentaci na rekonstrukci chalupy rozhodně nepodceňujte. Bez projektu teoreticky můžete realizovat pouze menší úpravy, ale pouštět se do větších stavebních prací bez projektové dokumentace může být poměrně velké riziko. Součástí projektu je totiž i rozpočet stavby, podle které si můžete udělat finanční představu toho, co vás čeká a nebudete později zaskočeni cenou stavebních prací a materiálů.

Stejně tak vám může projekt rekonstrukce vyřešit některé sporné záležitosti, navrhnout ideální řešení, případně odhalit slabiny domu. A pokud budete provádět větší zásahy, bude po vás požadovat projektovou dokumentaci i stavební úřad.

Kdy je potřeba stavební povolení, nebo ohlášení stavby?

Pokud budete zasahovat do stávající chalupy rozsáhlejším způsobem, budete s největší pravděpodobností potřebovat povolení stavebního úřadu.

Kdy tedy budete potřebovat stavební povolení nebo ohlášení stavby?

Návštěva na stavebním úřadě vás nemine zejména v případě, že budete provádět takové stavební úpravy, které se budou týkat změny vzhledu, například jiným rozmístěním oken, zásahu do nosných konstrukcí, ovlivnění požárního řešení nebo změny v užívání stavby. V těchto případech budete potřebovat minimálně ohlášení stavby. Jestliže navíc budete přistavovat nebo nastavovat, musíte ještě požádat o vydání územního souhlasu. Oba dva souhlasy lze spojit do jednoho, ale musíte doložit veškeré požadované doklady, včetně projektové dokumentace.

Souhlas souseda s rekonstrukcí chalupy

Mezi požadované doklady patří i souhlas sousedů. V případě, že se vám jej nepodaří z jakéhokoliv důvodu získat, musíte požádat o vydání stavebního povolení a v případě nástavby a přístavby i územního rozhodnutí. Obě tato povolení lze opět sloučit v jedno.

Jestliže ale budete provádět pouze vnitřní úpravy, nebudete zasahovat do nosných konstrukcí stavby, nebudete měnit vzhled stavby ani způsob užívání a prováděné stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na požární bezpečnost stavby a ani se nejedná o kulturní památku, potom můžete tyto stavební úpravy realizovat bez jakéhokoliv ohlášení nebo povolení.

Kdy není potřeba žádné ohlášení ani povolení

Do prací nepodléhajících ohlášení ani stavebnímu povolení spadá například výměna střešní krytiny, výměna oken za okna stejné velikosti a členění, výměna vnitřních rozvodů, rekonstrukce koupelny apod.

V každém případě se však raději předem informujte na stavebním úřadě.

Rekonstrukce chalupy se neobejde bez sanace zdiva

U staršího objektu bývá problém zejména v chybějící nebo dožilé izolaci proti zemní vlhkosti a s tím spojené zavlhání zdiva, vznik plísní a další problémy. Proto, než přistoupíte k jakýmkoli stavebním úpravám, je nezbytné vyřešit tuto závadu a v první řadě zcela odstranit nebo alespoň eliminovat zdroj vlhkosti. Budete muset provést dodatečnou hydroizolaci, zabránit dalšímu vlhnutí zdiva a teprve potom pokračovat v dalších opravách.

dodavatel

Dle stavu objektu, druhu zdiva, příčině a množství vlhkosti můžete řešit odizolování objektu buďto:

  • mechanickým způsobem, tj. podřezáním a vložením dodatečné hydroizolace
  • injektáží – izolace v podobě tekutých směsí nebo gelů
  • elektrofyzikální – pomocí přístrojů využívajících elektromagnetického pole
  • elektrochemická – kombinace injektáží a elektromagnetického pole

Dále je vhodné jako doplňková možnost, nebo varianta v případě mírnější vlhkosti, provedení sanačních omítek umožňujících odvětrávání zavlhlého zdiva.

S kvalitní hydroizolací vašeho konkrétního objektu vám rádi poradí v jakékoliv odborné firmě, zabývající se problematikou sanací starých objektů.

Zateplení chalupy

I starou chalupu lze zateplit, pouze je třeba zvolit správné řešení. Chalupy, které jsou obvykle postaveny z plných nebo dutých cihel, z nepálených cihel, škvárobetonu, plynosilikátu nebo z kamene, mají sice velmi dobrou akumulační schopnost, což znamená, že dokážou rychle pojmout jak teplý, tak i studený vzduch, ale na druhou stranu zase teplo zevnitř domu rychle utíká pryč. Správným zateplením tak můžete docílit lepšího tepelného komfortu a ušetřit na vytápění.

Na staré objekty, zejména pokud je zdivo zavlhlé, je vhodnější například difuzní systém zateplení. Variant je ale více a kvalitním zateplením můžete nejen ušetřit na nákladech za vytápění, ale i prodloužit životnost objektu. Rozhodně ale nešetřete a požádejte o radu odbornou firmu, zabývající se touto problematikou, abyste nevhodným zateplením nenadělali víc škody než užitku.

Rekonstrukce podkroví chalupy

Staré chalupy se obvykle vyznačují velkým půdním prostorem, který v minulosti sloužil pouze k uskladňování nepotřebných věcí nebo sena. Půda se proto nabízí jako ideální prostor pro zřízení obytného podkroví.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Jako nejvhodnější stavební materiál pro vestavbu podkroví připadá v úvahu sádrokarton, protože je lehký, nezatěžuje příliš konstrukci domu, poměrně snadno se s ním manipuluje, má protipožární a protihlukové vlastnosti, je variabilní, ekologický a zdravotně nezávadný.

Při výstavbě sádrokartonových podhledů a příček v podkroví samozřejmě nezapomeňte na provedení dostatečné tepelné izolace střechy, včetně osazení paropropustné vrstvy a hydroizolační vrstvy. Díky sádrokartonu si můžete vytvořit příjemné a útulné prostředí.

Samozřejmě můžete použít nejen sádrokarton, ale i další vhodné stavební materiály. Záleží pouze na vašich preferencích a finančních možnostech. Volbu materiálu řešte už ve fázi projektu, případně se obraťte na jakoukoliv odbornou stavební firmu.