Stavba pergoly svépomocí

Pergola je spolu se zahradním bazénem nebo terasou nejtypičtějším místem, kde můžete relaxovat nebo trávit čas s rodinou a přáteli. Pergola je nejčastěji dřevěný nebo hliníkový přístřešek, který je nejčastěji obrůstán popínavými rostlinami, skvěle tak zapadne do zahrady a právě proto je pergola tolik oblíbeným příslušenstvím na zahradě. Přečtěte si, jak probíhá stavba pergoly.

Kam zahradní pergolu umístit?

Před tím, než se definitivně rozhodnete, kde pergola bude stát, si musíte položit zásadní otázku. Je rozdíl, zda pergolu budete používat jen k občasnému posezení a čtení knížky, nebo pro posezení s přáteli u krbu, konání oslav apod.

Zahradní pergola by měla být umístěna tak, aby do zahrady architektonicky zapadla, neměla by být na všem na očích, abyste měli dostatek soukromí. Pokud bude pergola sloužit pro posezení u krbu, měla by být v dostupné vzdálenosti k domu se zázemím. Pokud hosty budete obsluhovat, jistě se vám nebude chtít chodit obrovskou vzdálenost několikrát během hodiny.

Důležité je také myslet na klimatické podmínky. Pergola by měla být umístěna tak, aby v ní byl dostatek světla, ale zase by neměla být na příliš exponovaném místě. Jednak na pergolu bude „pražit“ slunce a bude pod ní teplo, jednak může být vystavena větru a může v ní nepříjemně profukovat. Vhodné umístění pergoly je tak, aby byla kryta ze západu, příp. i z východu, kdy je slunce nízko nad obzorem a může vás nepříjemně oslňovat. V jiném případě budete muset myslet na zhotovení slunolamů, případně se vám bude hodit markýza.

Zahradní pergola a stavební povolení

Před započetím stavby je dobré si zjistit, zda stavba pergoly vyžaduje stavební povolení. V tomto případě jsou pro vás rozhodující rozměry stavby uvedené v §103 zákona č. 183/2006 Sb. V odstavci 1 písm. „e“ je uvedeno, že stavba o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do výšky 5 m nevyžaduje ani stavební povolení, ani ohlášení stavby stavebnímu úřadu. Kompletní znění zákona najdete zde.


Pergola - nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Pergola - IN
Pergola bude:
Součástí poptávky je:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Pokud stavíte pergolu o větší zastavěné ploše, budete potřebovat územní souhlas nebo územní rozhodnutí o umístění stavby. Územní souhlas budete potřebovat v případě, je-li stavba realizována v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše. Kompletní znění podmínek je zaznamenáno v §96 zákona č. 183/2006 Sb. Pokud stavba pergoly nespadá do tohoto území nebo nesplňuje jiné podmínky, bude zapotřebí územní rozhodnutí o umístění stavby, které je popsáno v §79 zákona č. 183/2006 Sb.

Každopádně je doporučeno vše předem projednat na stavebním úřadě a poradit se, co vše bude zapotřebí zařídit.


Čtěte dále: Stavíte svépomocí? Víte, co budete muset pro stavbu na stavebním úřadě vyřídit? Více se dočtete v seriálu Jak postavit dům – stavební povolení.


Projektová dokumentace zahradní pergoly

S nutností vyřídit územní souhlas přichází i další povinnost a to doložení příloh dle §96, odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. Jedná se zejména o doložení vlastnického práva k pozemku, stanoviska vlastníků pozemku a vlastníků sousedních pozemků a také projektová dokumentace pergoly.

Tip: Chystáte se na novou pergolu? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Projektová dokumentace je blíže specifikována ve vyhlášce č. 503/2006 – vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. V zásadě budete potřebovat celkovou situace, technickou zprávu s popisem zamýšlené stavby a jejím konstrukčním a materiálovým řešením, půdorys pergoly a pohledy.

Materiál pro stavbu pergoly

V současnosti nejpoužívanější materiál pro stavbu pergoly je dřevo. Nejhojněji využívané dřevo pro stavbu zahradní pergoly je dřevo borovicové, modřínové nebo smrkové. Dřevěná pergola je krásná, ekologicky šetrná, ale je nutné ji správně chránit proti hnilobě a plísním, dřevokazným škůdcům a proti ztrátě barvy dřeva vlivem slunečních paprsků.

Stavba dřevěné zahradní pergoly svépomocí vyžaduje zručnost především při zhotovení tesařských spojů, které celou stavbu drží pohromadě.

Dalším v dnešní době oblíbeným materiálem pro stavbu pergoly je hliník. Hliníkové konstrukce se dodávají jako systémové nebo stavebnicové systémy, které se k sobě montují kotevními šrouby dle plánku.

Jak postavit pergolu svépomocí?

Stavba pergoly se skládá z několika etap. Ze všeho nejdříve je to příprava základové konstrukce pergoly, zhotovení nosné konstrukce pergoly a jako poslední zastřešení pergoly a případně montáž doplňků.

Základová konstrukce pergoly

Základovou konstrukci pro pergolu je možné zhotovit dvěma způsoby. Výběr způsobu založení závisí na samotné konstrukci budovy, základových podmínkách a případném statickém výpočtu.

Mohutnější dřevěné pergoly vyžadují betonové základové patky. Těm lehčím dřevěným pergolám a pergolám z hliníku postačí založení na zemních vrutech nebo zatloukacích patkách.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Postup založení betonové patky pro stavbu pergoly svépomocí

 1. vytyčení stavby pomocí dřevěných kolíků a provázku
 2. sejmutí ornice v tl. 20-30 cm a její uskladnění na vhodném místě. Výkop je vhodné prohloubit o dalších cca 10 – 20 cm tak, aby celková hloubka založení byla alespoň 30 cm. Tento výkop bude zaplněn později štěrkem jako podkladem pro zámkovou dlažbu.
 3. vytyčení patek pergoly a provedení výkopu do nezámrzné hloubky (min. 800 mm od přilehlého terénu)
 4. zhotovení bednění patky tak, aby vrchní hrana patky byla pod úrovní spodní hrany zámkové dlažby s vůlí alespoň 20 mm pro případné vyrovnání nerovností. Relativně jednoduchým a levným řešením bednění základové patky je použití PVC roury průměru alespoň 200 mm a délky 800 mm.
 5. betonáž patek, zakrytí patek fólií (ochrana proti slunečním paprskům), odstranění bednění a ošetřování betonu během zrání a tvrdnutí (kropení vodou aby byla zaručena hydratace betonu)
 6. pokládka obrubníků do cementové malty, zásyp výkopu štěrkem frakce 16/32 cm v tloušťce 10-20 cm a dále štěrkem frakce 4/8 mm v tloušťce 3-6 cm, do kterého se klade zámková dlažba. Zámková dlažba může mírně přečnívat obrubníky po obvodu pergoly. Následným hutněním vibrační deskou podklad klesne a dlažba se srovná na úroveň obrubníků.

Více o stavbě základových patek a tipy na jednoduchou stavbu bednění naleznete v článku o stavbě betonových patek pro pergolu.

Postup založení zatloukacích patek nebo zemních vrutů

Založení pergoly na natloukacích patkách nebo na zemních vrutech je obdobné jako u betonových patek s výjimkou výkopu pro betonové patky, zhotovení bednění a betonáž patek. Na ploše, kde byla skryta ornice, se dle kolíků pro vytyčení stavby instalují zatloukací patky nebo zemní vruty, které se do požadované výšky zasypou kamením a štěrkem, na které se položí zámková dlažba. Výhodou tohoto způsobu založení je rychlost stavby, vynechání mokrého procesu betonování patek a čekání na vytvrdnutí betonu. Vruty nejsou dokonce ani tak drahé. Jeden vrut se dá pořídit již od 200,-Kč. Nevýhodou vrutů je nutnost speciální vrtné soupravy, kterou se vrut do země zavrtává. Pokud vás zajímá založení pergoly na vrutech či patkách, doporučujeme přečíst článek stavba pergoly na zemních vrutech, nebo stavba pergoly na zatloukacích patkách.

Stavba pergoly svépomocí

Stavbu pergoly není možné jednoznačně zobecnit. Každá pergola má jiný konstrukční postup. Nicméně typická pergola čtvercového nebo obdélníkového půdorysu je zhotovuje z nosných sloupků, vaznic, pásků příp. vazných trámů, krokví a střešních latí.

Postup stavby dřevěné pergoly svépomocí

 1. navrtání otvorů základové patky pergoly pro osazení ocelových patek a jejich zafixování betonem nebo chemickou kotvou
 1. na zemi, v místě plánované pergoly, se smontuje první rám pergoly, který je zhotoven ze sloupků, vaznice a pásků
 2. navrtání otvorů základové patky pergoly pro osazení ocelových patek a jejich zafixování betonem nebo chemickou kotvou
 3. první rám pergoly se vztyčí a provizorně zavětruje latěmi
 4. stejným způsobem se zhotoví druhý rám pergoly, vztyčí se a zavětruje se latěmi, rámy se vyrovnají do roviny
 5. na vztyčené a zavětrované rámy pergoly se osadí krajní krokve a provizorně se přikotví
 6. osadí se pásky spojující krokve a sloupky, odstraní se provizorní zavětrování
 7. na celé konstrukci se překontroluje rovinatost a souběžnost, případné odklony nebo náklony se vyrovnají pomocí výškově nastavitelných základových patek
 8. osazení zbývajících krokví a jejich přikotvení k vaznici, dotažení všech spojů

Zastřešení pergoly

Zastřešení pergoly se provede střešní krytinou na střešní latě, které jsou kotveny vruty ke krokvím. Jejich rozteč je určena v závislosti na zvolené krytině a doporučení výrobce. Příliš velká rozteč střešních latí může mít za následek prohnutí střešní krytiny pod tíhou sněhu a ledu. Kotvení krytiny ke střešním latím se provádí speciálními samořeznými vruty s gumovou podložkou, která zaručí vodotěsnost spoje.  Způsob kotvení a rozteč kotevních vrutů je určena výrobcem střešní krytiny.

Zastřešení pergoly – jakou krytinu zvolit?

Pergolu je možné zastřešit prakticky jakoukoli krytinou, záleží však na sklonu střechy. Nejčastěji se však používá skleněné zastřešení, krytina z komůrkového polykarbonátu nebo vlnitá plastová nebo plechová krytina, ale také bitumenová deska. Možné je také použít plechovou krytinu profilovanou. Trendem je v dnešní době posuvné zastřešení pergoly. To je zhotoveno buď ze segmentů se skleněnou výplní v hliníkovém rámu, které se pohybují po kolejnici, nebo je vyrobena z tkaniny, která je natahována ve vodicích lištách v závislosti na počasí a potřebě uživatele. Další možností je mít střechu zelenou, kterou zajistí popínavé rostliny. Takovou pergolu ale není možné používat za deště, jelikož zelená střecha vodu neudrží a propustí ji.

Krytinu je vhodné volit na základě potřeby světla. Pokud bude pergola situována někde v zákoutí, které bude z většiny míst z boku chráněné jinými budovami nebo stromy, vhodné bude zvolit průsvitnou krytinu z plastu, nebo alespoň část plochy střechy zhotovit z této krytiny, aby byl pod pergolou dostatek světla.

Nejhojněji využívaný komůrkový polykarbonát tl. 4 mm stojí okolo 200,-Kč/m2. Je lehký, nezatěžuje střechu, lehce se opracovává a montuje, je odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Vybírat můžete z několika barevných provedení.

Bitumenová střešní deska je velmi lehká střešní krytina, která je odolná vůči povětrnostním vlivům, je pružná a pevná. K podkladu se kotví speciálními hřebíky s gumovou těsnicí podložkou. Pokládka krytiny je velmi jednoduchá. Střešní bitumenová krytina se dá pořídit od 110,-Kč/m2.

PVC a polykarbonátová střešní krytina na pergolu

Plastové vlnité nebo trapézové krytiny se vyrábí nejčastěji z PVC (polyvinylchlorid), z PE (polyester), ze sklolaminátu nebo z již zmíněného polykarbonátu. Všechny tyto krytiny jsou průsvitné, vyrábí se nejčastěji v čirém provedení, některé i bíle barvě a odstínech šedé. Tyto krytiny jsou lehké, montáž je snadná a pořídit se dají v závislosti na výrobci a provedení od 200,- do 400 ,-Kč/m2.

Za přibližně stejnou cenu je možné pořídit i plechovou profilovanou střešní krytinu, která vzhledově odpovídá skládané krytině z pálených střešních tašek.  Tento typ krytiny je odolný vůči všem povětrnostním a mechanickým vlivům, má dlouhou životnost a není zde riziko ztráty barvy vlivem UV záření. Možným nedostatkem může být hlučnost při dešti, kdy dopadající kapky vody na plech způsobují značný hluk.

Nevíte-li si rady, jakou střešní krytinu pro zastřešení pergoly zvolit?

Stavebnicové zahradní pergoly

Pokud nemáte zařízení na zhotovení kvalitních tesařských spojů nebo si na to jen netroufáte a dokonce nemáte tesaře mezi známými, můžete využít nabídky firem dodávající stavebnicové systémy zahradních pergol. Firma vám na objednávku zhotoví jednotlivé díly zahradní pergoly, které do sebe pasují a dodá vám tuto stavebnici společně s kotevními prostředky a s návodem na složení pergoly. Taková stavebnice zahradní pergoly se dá na internetu pořídit již od 5 000,-Kč.

Může Vás zajímat: Jak položit zámkovou dlažbu svépomocí?

Cena zahradní pergoly

Jak již bylo zmíněno výše, zahradní dřevěná pergola se dá pořídit již od 5 000,-Kč. Jedná se však o pergolu o rozměrech 3×5 m, která je vyrobena z profilů minimálních rozměrů a nemá žádné dřevěné prvky jako je stěna pro popínavé rostliny apod. Za pergolu postavenou z masivních trámů si připlatíte, stejně tak vás vyjdou dráž i kotevní prvky. Pokud budete chtít atypickou pergolu, cena bude také o něco vyšší, než v případě sériově vyráběných pergol. V ceně nejsou započteny ani zemní práce, materiál a práce pro pokládku zámkové dlažby. V případě pergoly nad 25 m2 budete potřebovat i projekt, který vám zpracuje projektant. Výsledná cena pergoly se tak bude pohybovat minimálně okolo 15 000 – 50 000,-Kč v závislosti na velikosti.

Hliníková zahradní pergola stojí skrze svoji kvalitu více. Za základní pergolu zaplatíte 20 000,-Kč + cena zemních prací, zámkové dlažby a práce. Kvalitnější hliníkové pergoly stojí i 40 000 – 60 000,-Kč a špičkové modely zahradních hliníkových pergol určených zejména pro moderní designovou výstavbu stojí až 250 000,-Kč.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Pergola
Pergola bude:
Součástí poptávky je:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů