leaderboard

Pasportizace domu

Výstupem pasportizace domu je projektová dokumentace stávajícího stavu, která obsahuje také situaci stavby, průvodní a technickou zprávu.

Pasportizace je u rodinných domů nezbytným dokumentem, který v praxi dokumentuje současný stav nemovitosti. Domy v obcích a starých městských částech totiž …

Více…

Zateplení základové desky

Zateplení základové desky XPS polystyrenem.

Celý proces stavby byl zahájen zaměřením celého pozemku geodetem a proběhlo osazení tzv. stavebních laviček. Vyhloubila se konstrukce základových pasů, …

Více…

Exit Popup - zateplení fasády