Ohlášení stavby - co to je? | stavimbydlim.cz
Home Stavba domu Stavební úřad Ohlášení stavby

Ohlášení stavby

Vyžaduje stavba septiku ohlášení stavby? Formulář ke stažení + seznam podkladů pro ohlášení stavby

Redakce
0
Septik je zařízení pro nakládání s odpadními vodami. Septik je zpravidla tříkomorový, je vybaven nejen přítokem, ale i odtokem, čímž se zásadně liší od jímky (žumpy). Jelikož se jedná o odtokové zařízení a odpadní voda ze septiku dále pokračuje do zemního filtru, kde se přečistí a poté může být vypouštěna do povrchových či podzemních vod, jedná […]

Stavba žumpy – stavební povolení, nebo ohlášení stavby?

Redakce
0
Žumpa je bezodtoková jímka, která slouží pro akumulaci odpadní vody. Na rozdíl od septiku nemá přepad, je nutné ji pravidelně vyvážet a odpadní vodu nechat zlikvidovat dle platných předpisů (rozdíl mezi žumpou a septikem). Jelikož se bezodtoková jímka neklasifikuje jako vodní dílo, stavba žumpy vyžaduje pouze ohlášení stavby dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném […]

Vyžaduje výměna střešní krytiny stavební povolení?

Redakce
0
Pokud plánujete provést výměnu stávající krytiny za novou střešní krytinu stejného typu a barvy, v takovém případě výměna střešní krytiny stavební povolení, ani ohlášení stavby nevyžaduje. Výjimkou je však například výměna střešní krytiny na kulturní památce. Na úřad budete muset zajít také v případě, že nová střešní krytina bude mít jiný tvar, barvu či jiné vlastnosti, které […]

Ohlášení stavby krok za krokem – jak postupovat při ohlášení stavby

Redakce
2
Plánujete stavbu domu, garáže, rekonstrukci střechy, nebo zateplení fasády? V tom případě budete pravděpodobně muset na stavebním úřadě vyřídit ohlášení stavby. Které stavby vyžadují ohlášení stavby, jak ohlášení vyřídit, kde najít formuláře a jak zajistit všechny podklady, se dozvíte v tomto článku. Existuje několik zákonem určených staveb, které nevyžadují žádná povolení ani ohlášení. Bez jakéhokoli běhání po […]

Vyžaduje rekonstrukce podkroví stavební povolení, nebo ohlášení stavby?

Redakce
Rekonstrukce podkroví, resp. přestavba půdy na podkroví v mnoha případech nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavby. Existují ovšem i takové případy, kdy stavební úřad navštívit musíte. O tom, zda rekonstrukce podkroví vyžaduje ohlášení stavby či dokonce stavební povolení, rozhoduje několik parametrů. Které to jsou? Při rekonstrukci podkroví se posuzuje, zda: se zasahuje do nosných konstrukcí, se […]

Souhlas souseda se stavbou garáže na hranici pozemku

Redakce
Pokud se nacházíte v situaci, kdy potřebujete postavit garáž, ale vzhledem k velikosti pozemku ji musíte postavit na hranici pozemku, příp. v její blízkosti, budete potřebovat vyřídit územní souhlas. Pro vyřízení územního souhlasu budete potřebovat souhlas souseda se stavbou. Jak má takový souhlas vypadat? Územní souhlas pro stavbu garáže musíte vyřídit nejen v případě stavby garáže se zastavěnou plochou […]

Domovní čistírna odpadních vod – ohlášení stavby – formulář ke stažení + seznam podkladů pro ohlášení ČOV

Redakce
Domovní čistírna odpadních vod je dle Vodního zákona klasifikována jako vodní dílo. Pokud ohlašujete pouze stavbu ČOV, společné řízení (územní rozhodnutí a stavební povolení) vede vodoprávní úřad. Pokud však stavbu ČOV ohlašujete společně se stavbou například rodinného domu, stavební řízení vede stavební úřad, na kterém musíte doložit závazná stanoviska dotčených orgánů a povolení k nakládání s vodami. […]

Vyžaduje stavba pergoly ohlášení stavby a územní souhlas?

Redakce
Pro stavbu pergoly se rozhodují nejen majitelé novostaveb, ale i starších domů. Není divu, jelikož zahradní pergola nabízí mnoho benefitů, zejména místo pro odpočinek či posezení s přáteli. Pokud jste se pro stavbu pergoly rozhodli a nevíte, zda stavba pergoly vyžaduje stavební povolení, nebo ohlášení stavby, v tomto článku zjistíte, zda váš projekt vyžaduje návštěvu stavebního úřadu […]

Stavba bazénu – stavební povolení x ohlášení stavby

Redakce
Vlastní zahradní bazén je v dnešní době pro mnohé lidi velmi populární. Stačí vybrat dodavatele, konkrétní bazén, bazénovou technologii a prostor na zahradě, kam se bazén „zapustí“. Je však před pořízením bazénu potřeba zajít na stavební úřad? Vyžaduje stavba bazénu stavební povolení, ohlášení stavby, nebo územní souhlas? Stavba bazénu je uvedena přímo ve stavebním zákoně V […]

Stavba montované garáže – je vyžadováno stavební povolení, nebo ohlášení stavby?

Redakce
O tom, zda stavba montované garáže vyžaduje stavební povolení či nikoli, rozhoduje velikost garáže. Konkrétně se jedná o zastavěnou plochu garáže, její výšku a počet nadzemních podlaží. Rozhodující je také to, zda bude garáž podsklepená. V jakých případech budete potřebovat ohlášení stavby a kdy si postačíte s územním souhlasem pro stavbu garáže, se dozvíte v tomto článku. Rozhodující […]